-A A +A

Przewodnik po płatnych miejscach postojowych ŚCO

Aby ułatwić pacjentom i odwiedzającym Świętokrzyskie Centrum Onkologii poruszanie się i korzystanie z systemu płatnych miejsc postojowych, zamieszczamy przewodnik zdjęciowy ułatwiający lokalizację wjazdów i kas. Uwaga! Kasa nr 5 (przy odstojnikach jodoterapii) jest obecnie nieczynna.

Pacjenci i odwiedzający mają do dyspozycji trzy wjazdy/wyjazdy na teren ŚCO: wjazd nr 1 – od ul. Artwińskiego (przy aptece),

wjazd nr 4 – od ul. Kamińskiego (przy Domu Pomocy Społecznej) i

wjazd nr 5 – od ul. Kamińskiego (przy PET).

Kasy automatyczne usytuowane są:

Nr 1. - przy wjeździe głównym od ul. Artwińskiego

Nr 2. – przy wejściu głównym do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii

Nr 3. – przy wjeździe od ul. Kamińskiego (od strony DPS)

Nr 4. – w budynku PET

Nr 5. – przy odstojnikach jodoterapii (naprzeciwko tylnego wejścia do ŚCO).

Uwaga! Obecnie kasa nr 5 jest nieczynna.

Punkty rabatowania znajdują się w:

  • Holu Głównym ŚCO (przy szatni)
  • tunelu na poziomie -3.30 (przy skręcie do Kliniki Hematologii).

Przypominamy, że opłatę parkingową należy uiścić w kasie automatycznej bezpośrednio przed opuszczeniem miejsca postojowego. Po uiszczeniu opłaty należy w ciągu 15 minut opuścić parking. Po przekroczeniu tego limitu czasu, będzie naliczana opłata zgodnie z cennikiem.

Opłata za 1 godzinę postoju wynosi 2 złote przez całą dobę i przez wszystkie dni tygodnia. Opłata dla pacjentów przebywających w ŚCO powyżej jednej doby wynosi 20 złotych za dobę (do trzech dni), a za każdą następną dobę po 10 zł.

Wolne od opłaty są:

  • pierwsze 30 minut,
  • przejazd dla karetek/transportu sanitarnego,
  • korzystanie z miejsc postojowych przez niepełnosprawnych pacjentów ŚCO (osoby te lub ich opiekun powinny przed wyjazdem z parkingu udać się do punktu rabatowania biletów),
  • 72 miejsca dla pacjentów otrzymujących chemioterapię dzienną (w tym 4 dla osób niepełnosprawnych – pacjentów ŚCO), wydzielone z ogólnej liczby płatnych miejsc postojowych. Informacji o lokalizacji tych miejsc będą udzielali uprawnionym pacjentom pracownicy obsługi parkingu przy wjeździe na teren ŚCO. Po wyczerpaniu tych miejsc dla pacjentów korzystających ze świadczeń chemioterapii dziennej w warunkach ambulatoryjnych opłata za godzinę postoju będzie wynosić 1 złoty. Opłata zostanie zryczałtowana w punkcie rabatowania po okazaniu przez pacjenta biletu parkingowego z aktualną datą, podbitego w ośrodku/Klinice.

Dla pacjentów korzystających ze świadczeń radioterapii dziennej w warunkach ambulatoryjnych opłata za godzinę postoju wynosić będzie 1 złoty. Opłata zostanie zryczałtowana w punkcie rabatowania po okazaniu przez pacjenta biletu parkingowego z aktualną datą, podbitego w ośrodku/Klinice.

Wjazd/wyjazd nr 1. (od ul. Artwińskiego)
Wjazd/wyjazd nr 1. (od ul. Artwińskiego)
Wjazd na teren parkingu ŚCO
Punkt poboru biletu
Pobanie biletu parkingowego (przy szlabanie wjazdowym)
Kasa parkingowa nr 1. (przy wjeździe głównym od ul. Artwińskiego)
Kasa parkingowa nr 1. (przy wjeździe głównym od ul. Artwińskiego)
Kas parkingowa nr 2. (przy wejściu głównym do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii)
Kas parkingowa nr 2. (przy wejściu głównym do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii)
Kas parkingowa nr 2 (przy wejściu głównym do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii)
Wjazd/wyjazd nr 4. (od ul. Kamińskiego - od strony DPS)
Kasa parkingowa nr 3. (przy wjeździe od ul. Kamińskiego - od strony DPS)
Wjazd/wyjazd nr 5. (od ul. Kamińskiego - budynek Hematologii i PET)
Bezpłatne miejsca parkingowe przy budynku Hematologii
Kasa parkingowa nr 4 (w budynku PET)
Kasa parkingowa nr 4 (w budynku PET)
Punkt obsługi parkingu/rabatowania biletów (Hol Główny ŚCO, przy szatni)
Wjazd z terenu parkingo przy ŚCO po okazaniu dowodu zapłaty
Aktualności
Udostępnij