-A A +A

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach zatrudni pracownika na stanowisku Informatyk.

Wymagania ogólne:

 • wykształcenie wyższe o profilu informatycznym;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym korzystanie z dokumentacji technicznej;
 • przynajmniej 2-letnie doświadczenie na stanowisku informatyk w jednostkach służby zdrowia.

Wymagania szczegółowe:

 • umiejętność administrowania systemami MS Windows 10/11, Linux, MacOS;
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem sieci TCP/IP;
 • doświadczenie i praktyka w administrowaniu systemami baz danych, zwłaszcza My SQL, Pg SQL oraz użytkowaniem systemów MS SQL i Oracle;
 • umiejętność programowania w językach skryptowych: Bash, VBA/PowerShell, Pyton, JavaScript, PHP, PL/SQL;
 • umiejętność programowania w językach: Java, C/C++;
 • doświadczenie w pracy z narzędziami i bibliotekami języków tagowania/znacznikowania informacji XML, YAML, JSON takimi jak: Xpath, Xquery;
 • doświadczenie w pracy z protokołami integracyjnymi stosowanymi w służbie zdrowia takimi jak: HL7 i DICOM;
 • doświadczenie w pracy z aplikacjami szpitalnymi: HIS, RIS, LIS;

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV, w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, ul. Artwińskiego 3C, Dział Informatyki p. 219 lub pocztą elektroniczną na adres rekrutacja.it@onkol.kielce.pl, w terminie do dnia 16 czerwca 2023 roku.

Wybrane w oparciu o złożone CV osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w Dziale Informatyki.

W CV prosimy o zawarcie adnotacji: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii zgodnie postanowieniami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm. ).”

Aktualności
Udostępnij