-A A +A

Cena porady w Gabinecie Badań Pierwszorazowych

CENA PORADY
W GABINECIE BADAŃ PIERWSZORAZOWYCH
W ŚWIĘTKRZYSKIM CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH
NA 2018 ROK
Cena porady nie obejmuje kosztu wykonania badań laboratoryjnych i kosztu procedur medycznych.
Badania laboratoryjne i procedury medyczne płatne zgodnie z obowiązującymi cennikami ŚCO na 2018 rok.
LP NAZWA PORADY CENA BRUTTO*
w zł
1 Porada w Gabinecie Badań Pierwszorazowych (bez diagnostyki i bez procedur medycznych) 80,00
     
Uwaga!  
*CENA BRUTTO (dotyczy usługi zwolnionej z podatku VAT na podstawie art.43 ust 1 pkt 18 - 19a Ustawy o VAT z dnia 11.03.2004 Dz.U. 2004 Nr 54 z późniejszymi zmianami, związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą stanu zdrowia)
w przypadku, kiedy usługa nie spełnia kryteriów wymienionych powyżej, w/w cena stanowi cenę netto i należy doliczyć 23% podatku VAT.
     
     
  ZATWIERDZAM
   
Dla pacjenta
Udostępnij