-A A +A

Cennik Anatomia Patologiczna - Przechowywanie zwłok

CENNIK OPŁAT
ZA PRZECHOWYWANIE ZWŁOK PACJENTA ŚCO
PRZEZ OKRES DŁUŻSZY NIŻ 72 GODZINY
W ZAKŁADZIE ANATOMII PATOLOGICZNEJ
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH
NA 2018 ROK
LP. RODZAJ PROCEDURY Rok 2018
Cena netto procedury
w zł
Cena brutto (8%VAT) procedury
w zł
1 Przechowywanie zwłok w kolejnej dobie (powyżej 72 godzin) 59,26 64,00
2 Kosmetyka zwłok 257,41 278,00
3 Autopsja wykonywana bez udziału lekarza patomorfologa ŚCO 885,00 usługa zwolniona
       
       
LP. RODZAJ PROCEDURY Rok 2018
Cena netto procedury
w zł
Cena brutto (23%VAT) procedury
w zł
1 Udostępnienie sali w celu przygotwania zwłok do odbioru przez inne podmioty lecznicze, instytucje zewnętrzne i inne uprawnione osoby 61,79 76,00
       
    ZATWIERDZAM
Dla pacjenta
Udostępnij