-A A +A

Cennik badań Gabinetu Diagnostyki Serca i Chorób Układu Krążenia

CENNIK BADAŃ
GABINETU DIAGNOSTYKI SERCA I CHORÓB UKŁAU KRĄŻENIA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W KIELACH
NA 2018 ROK
     
LP RODZAJ BADANIA CENA BRUTTO*
w zł
1 Elektrokardiogram serca 20,00
2 Holter EKG                                                                                                      120,00
3 Holter RR 120,00
4 Próba wysiłkowa serca                                                                                                  120,00
5 Echokardiografia 120,00
6 Echokardiografia przezprzełykowa 300,00
7 Kontrola kardiowertera-defibrylatora jedno- lub dwujamowego
(ICD-VVI lub ICD-DDD) z oceną zdarzeń arytmicznych
120,00
8 Kontrola automatycznego kardiowertera-defibrylatora z funkcją stymulacji resynchronizującej z oceną zdarzeń arytmicznych komory [CRT-D] 150,00
9 Kontrola stymulatora resynchronizującego serca [CRT-P] 120,00
10 Kontrola stymulatora serca jedno- lub dwujamowego 100,00
     
     
Uwaga!  
*CENA BRUTTO (dotyczy usługi zwolnionej z podatku VAT na podstawie art.43 ust 1 pkt 18 - 19a Ustawy o VAT z dnia 11.03.2004 Dz.U. 2004 Nr 54 z późniejszymi zmianami, związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą stanu zdrowia, w przypadku, kiedy usługa nie spełnia kryteriów wymienionych powyżej, w/w cena stanowi cenę netto i należy doliczyć 23% podatku VAT.)
     
     
    ZATWIERDZAM
     
Dla pacjenta
Udostępnij