-A A +A

Cennik badań wykonywanych w Pracowni Spirometrii

CENNIK BADAŃ
 WYKONYWANYCH W PRACOWNI SPIROMETRII
KLINIKI CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH
NA 2018 ROK
     
LP RODZAJ PROCEDURY CENA BRUTTO*
w zł
1 Spirometria z opcją FEV 1 35,00
2 Spitometria z opcją Przepływ  - Objętość 25,00
     
     
Uwaga!  
*CENA BRUTTO (dotyczy usługi zwolnionej z podatku VAT na podstawie art.43 ust 1 pkt 18 - 19a Ustawy o VAT
z dnia 11.03.2004 Dz.U. 2004 Nr 54 z późniejszymi zmianami, związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą stanu zdrowia)
w przypadku, kiedy usługa nie spełnia kryteriów wymienionych powyżej, w/w cena stanowi cenę netto i należy doliczyć 23% podatku VAT.
 
    ZATWIERDZAM
     
Dla pacjenta
Udostępnij