-A A +A

Cennik badań Zakładu DIagnostyki Laboratoryjnej

CENNIK BADAŃ
ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH
NA 2018 ROK
LP RODZAJ PROCEDURY CENA BRUTTO*
w zł
ANALITYKA OGÓLNA
1 Erytrocyty dysmorficzne w moczu                       40,00 zł
2 Badanie ogólne kału                       25,00 zł
3 Badanie ogólne moczu                       13,00 zł
4 Ciężar właściwy moczu (urometr)                       10,00 zł
5 Krew utajona w kale                       14,00 zł
6 Płyny z jam ciała                       75,00 zł
7 pH moczu                       12,00 zł
HEMATOLOGIA
8 Aktywność esterazy nieswoistej w blastach                     150,00 zł
9 Aktywność kwaśnej fosfatazy winianoopornej w leukocytach (TRAP)                     156,00 zł
10 Fosfataza alkaliczna granulocytów (FAG)                     135,00 zł
11 Morfologia krwi 8-parametrowa                         8,50 zł
12 Morfologia krwi 8-parametrowa z retikulocytami                       14,00 zł
13 Morfologia krwi z rozmazem                        13,00 zł
14 Morfologia krwi z rozmazem i retikulocytami                       17,00 zł
15 Odczyn Biernackiego (OB.)                         6,00 zł
16 Płytki we krwi cytrynianowej                       14,00 zł
17 Reakcja PAS w blastach                     170,00 zł
18 Reakcja POX w blastach                     140,00 zł
19 Rozmaz - ocena mikroskopowa                       32,00 zł
20 Syderoblasty w szpiku                     145,00 zł
21 Test oporności osmotycznej erytrocytów                       75,00 zł
22 Wykrywanie krioglobulin - test skryningowy                       27,00 zł
23 Test mobilizacji neutrofilów (test z hydrokortyzonem)                       59,00 zł
KOAGULOLOGIA
24 Antytrombina III (AT)                       20,00 zł
25 Czas kaolinowo - kefalinowy (aPTT)                       12,00 zł
26 aPTT - Test korekcji                       35,00 zł
27 Czas protrombinowy (PT)                       13,00 zł
28 PT - test korekcji                       65,00 zł
29 TT (czas trombinowy)                       15,00 zł
30 D-Dimery (ilościowo)                       33,00 zł
31 FDP                       80,00 zł
32 Fibrynogen                       21,50 zł
33 Weryfikacja liczby płytek krwi - ThromboExact                       18,00 zł
34 Aktywność vWF jako kofaktora rystocetyny                       75,00 zł
35 Czynnik (antygen) von Willebranda                       75,00 zł
36 Test funkcji płytek PFA COL/ADP                     125,00 zł
37 Test funkcji płytek PFA COL/EPI                     125,00 zł
38 Białko S (wolne)                       75,00 zł
39 Białko C, aktywność                       55,00 zł
40 Oporność na aktywne białko C (APCR-V)                       50,00 zł
41 Czynnik II, aktywność                     130,00 zł
42 Czynnik V, aktywność                       90,00 zł
43 Czynnik VII, aktywność                     105,00 zł
44 Czynnik VIII, aktywność                     106,00 zł
45 Czynnik IX, aktywność                     115,00 zł
46 Czynnik X, aktywność                     105,00 zł
47 Czynnik XI, aktywność                     105,00 zł
48 Czynnik XII, aktywność                     110,00 zł
49 Czynnik XIII, antygen                     105,00 zł
50 Inhibitor czynnika II metodą Bethesda                     550,00 zł
51 Inhibitor czynnika V metodą Bethesda                     550,00 zł
52 Inhibitor czynnika VIII metodą Bethesda                     470,00 zł
53 Inhibitor czynnika IX metodą Bethesda                     470,00 zł
54 Test skryningowy dRVVT                       60,00 zł
55 Weryfikacja dRVVT                       65,00 zł
BIOCHEMIA
56 Albumina (ALB)                         6,00 zł
57 Aminotransferaza alaninowa (ALAT)                         6,00 zł
58 Aminotransferaza asparaginianowa (ASPAT)                         6,00 zł
59 Amylaza (AMYL)                         8,00 zł
60 Amylaza w moczu                       11,00 zł
61 Białko Bence-Jonesa w surowicy                     240,00 zł
62 Białko Bence-Jonesa w moczu                     255,00 zł
63 Białko całkowite (PROT)                         6,00 zł
64 Białko monoklonalne w surowicy                     155,00 zł
65 Białko monoklonalne w moczu                     175,00 zł
66 Białko w moczu dobowym                         8,00 zł
67 Blilirubina całkowita (BILI)                         6,00 zł
68 Bilirubina frakcje                       10,00 zł
69 Bilirubina związana (BILI-D)                         6,00 zł
70 BUN w surowicy                         6,00 zł
71 BUN w zbiórce dobowej moczu                         6,50 zł
72 BUN w moczu                         6,50 zł
73 Całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC)                       12,00 zł
74 Cholesterol całkowity (CHOL całk.)                         6,00 zł
75 Cholesterol HDL                         9,00 zł
76 Cholesterol LDL (direct)                         7,00 zł
77 CK - MB (aktywność)                       20,00 zł
78 CRP                       15,00 zł
79 Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)                         6,00 zł
80 5 - Fluorouracyl                     185,00 zł
81 Fosfataza zasadowa (ALP)                         6,00 zł
82 Fosforany nieorganiczne (PHOS)                         6,00 zł
83 Fosforany nieorganiczne w zbiórce dobowej moczu                       12,00 zł
84 Gamma - glutamylotransferaza (GGTP)                         6,00 zł
85 Gazometria (równowaga kwasowo - zasadowa)                       58,00 zł
86 Glukoza (GLUC)                         6,00 zł
87 IgA                       16,00 zł
88 IgG                       16,00 zł
89 IgM                       16,00 zł
90 Haptoglobina (HAPT)                       30,00 zł
91 Jonogram (Na, K)                         6,00 zł
92 Jonogram (Na, K , Cl)                       29,00 zł
93 Kinaza kreatynowa (CK)                       12,00 zł
94 Klirens kreatyniny endogennej                       12,00 zł
95 Kreatynina (CREA)                         6,00 zł
96 Kreatynina w zbiórce dobowej moczu                         8,00 zł
97 Krzywa cukrowa 2 punktowa                        12,00 zł
98 Krzywa cukrowa 3 punktowa                       18,00 zł
99 Krzywa cukrowa 4 punktowa                       24,00 zł
100 Krzywa cukrowa 5 punktowa                       30,00 zł
101 Krzywa żelazowa                       30,00 zł
102 Kwas moczowy (URIC)                          6,00 zł
103 Kwas moczowy (URIC) w zbiórce dobowej moczu                       10,00 zł
104 Lipaza                       18,00 zł
105 Magnez (MG)                         6,50 zł
106 Magnez w zbiórce dobowej moczu                       12,00 zł
107 Mocznik (UREA)                         6,00 zł
108 Mocznik w dobowej zbiórce moczu                         6,50 zł
109 Osmolalność surowicy                       14,00 zł
110 Osmolalność moczu                       14,00 zł
111 Prokalcytonina (PCT)                     115,00 zł
112 Proteinogram surowicy                       35,00 zł
113 Proteinogram moczu                       35,00 zł
114 Sód i potas w dobowej zbiórce moczu                         8,00 zł
115 Triglicerydy (TRIG)                         6,00 zł
116 Troponina (TnI)                       42,00 zł
117 Utajona zdolność wiązania żelaza (UIBC)                         6,50 zł
118 Wapń całkowity (CA)                         6,00 zł
119 Wapń całkowity w zbiórce dobowej moczu                       12,00 zł
120 Wapń zjonizowany (Ca2+ )                       45,00 zł
121 Wskaźnik białko/kreatynina (mocz)                       16,00 zł
122 Żelazo (IRON)                         6,00 zł
123 Różnicowanie płynów: płyn otrzewnowy/mocz                       30,00 zł
124 Róznicowanie płynu mózgowo rdzeniowego i wydzieliny nosowej                       30,00 zł
CYTOMETRIA PRZEPŁYWOWA
125 Barwienie cytoplazmatyczne (MPO, TdT, CD79a, CD3)                     385,00 zł
126 Badanie subpopulacji limfocytów krwi obwodowej - panel podstawowy                     360,00 zł
127 Badanie subpopulacji limfocytów krwi obwodowej - panel rozszerzony                     400,00 zł
128 ZAP-70                     200,00 zł
129 Immunofenotypowanie komórek hemopoetycznych                  1 000,00 zł
130 Monitorowanie choroby resztkowej w CLL/SLL                     240,00 zł
131 Antygen CD19                       80,00 zł
132 Klonalnośc limfocytów B CD5+                     160,00 zł
133 Oznaczenie komórek IgD/CD27/CD19                     160,00 zł
134 Phagotest                     225,00 zł
135 Bursttest                     325,00 zł
136 Leukocytoza - do oznaczenia CD34+                       10,00 zł
137 Komórki CD34+ - oznaczenie ilościowe                     370,00 zł
INNE
138 Barwienie preparatów krwi/szpiku met.MGG                       15,00 zł
139 Dobowa zbiórka moczu na 17-OH sterydy - przygotowanie próbek                       12,00 zł
140 Dobowa zbiórka moczu na kwas 5-hydroksyindolooctowy
- przygotowanie próbek
                      12,00 zł
141 Dobowa zbiórka moczu na metoksykatecholaminy
- przygotowanie próbek
                      12,00 zł
142 Dobowa zbiórka moczu na 17-KS - przygotowanie próbek                       12,00 zł
143 Przygotowanie surowicy do dalszych badań (zamrażanie)                         2,50 zł
     
Uwaga!  
*CENA BRUTTO (dotyczy usługi zwolnionej z podatku VAT na podstawie art.43 ust 1 pkt 18 - 19a Ustawy o VAT z dnia 11.03.2004 Dz.U. 2004 Nr 54 z późniejszymi zmianami, związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą stanu zdrowia)
w przypadku, kiedy usługa nie spełnia kryteriów wymienionych powyżej, w/w cena stanowi cenę netto i należy doliczyć 23% podatku VAT.
     
  ZATWIERDZAM  
     
Dla pacjenta
Udostępnij