-A A +A

Cennik badań Zakładu Markerów Nowotworowych

CENNIK BADAŃ
ZAKŁADU MARKERÓW NOWOTWOROWYCH
ŚWIĘTOKRZYSKIGO CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH
NA 2018 ROK
LP RODZAJ BADANIA CENA BRUTTO*
w zł
MARKERY
1 CEA 32,00
2 CA 125 35,00
3 CA 15-3 40,00
4 CA 19-9 35,00
5 HE4 65,00
6 PSA Total 35,00
7 PSA Free 40,00
8 Beta-HCG 38,00
9 SCC 55,00
10 TPA 65,00
11 NSE (Neuroswoista enolaza) 55,00
12 AFP 36,00
13 Beta 2 Mikroglobulina 40,00
14 Chromogranina A 70,00
15 ProGRP 70,00
16 Kalcytonina 55,00
17 Cyfra 21-1 50,00
18 TNF alfa 40,00
19 Ferrytyna 40,00
20 Witamina B12 40,00
21 Aktywna Witamina B12 50,00
22 Kwas foliowy 50,00
23 Erytropoetyna 45,00
24 BNP 90,00
25 Homocysteina 60,00
26 Mioglobina 60,00
27 HbA1c (Hemoglobina glikowana) 35,00
HORMONY
28 AMH 120,00
29 LH 26,00
30 FSH 26,00
31 Prolaktyna 25,00
32 Prolaktyna wolna 30,00
33 Estradiol 26,00
34 Progesteron 40,00
35 Testosteron 25,00
36 Testosteron wolny 52,00
37 DHEA-S 30,00
38 Anrostendion 34,00
39 17 OH Progesteron 40,00
40 TSH 18,00
41 FT3 22,00
42 FT4 18,00
43 Tyreoglobulina 35,00
44 ACTH 32,00
45 Kortyzol 25,00
46 Kortyzol wolny (w moczu) 40,00
47 HGH 32,00
48 IgF1 40,00
49 Insulina 42,00
50 C-peptyd 65,00
51 PTH 32,00
52 ARO (Aktywność reninowa osocza) 40,00
53 Aldosteron 48,00
54 25-OH Witamina D3 55,00
55 Interleukina 6 90,00
DIAGNOSTYKA WZW
58 HBsAg 22,00
59 Anty HCV 38,00
60 Anty HBs (AUSAB) 40,00
61 Anty HBc (CORE) 60,00
62 Anty HBc IgM 60,00
63 Anty HBe 60,00
64 HBeAg 60,00
65 HIVAg/Ab (Combo) 60,00
66 HCV Ag 300,00
PRZECIWCIAŁA
67 Anty TPO 32,00
68 Anty TG 32,00
69 TSI 50,00
70 P/c. p. receptorom TSH (TRAK) 50,00
71 Anty CCP 100,00
72 P/c. p. jądrowe ANA metodą IIF 45,00
73 P/c p. granulocytom ANCA metodą IIF 60,00
74 P/c p. granulocytom ANCA metodą Immunoblot 100,00
75 ANA metodą immunoblot 150,00
76 IgE całkowite 42,00
77 P/c. p. endomysium i gliadynie w klasie IgA metodą IIF 75,00
78 P/c. p. endomysium i gliadynie w klasie IgG metodą IIF 75,00
79 P/c p. receptorowi fosfolipazy A2 (Anty-PLAZR) metodą IIF 140,00
80 Przeciwciałą przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle'a i przeciw komórkom okładzinowym żołądka (PCA) metodą IIF 90,00
81 P/ciała profil wątrobowy metodą IIF 50,00
82 P/c. p. antygenom neuronalnym w klasie IgG 200,00
83 P/c. p.dsDNA (test Crithidia luciliae) metodą IIF 50,00
84 Oznaczenia miana ds. DNA metodą IIF 150,00
85 Panel celiakia I IgG 100,00
86 Panel celiakia II IgA 100,00
87 Przeciwciała profil wątrobowy rozszerzony IgG 185,00
88 Przeciwciała przeciwpłytkowe krążące w surowicy metodą IIF 60,00
89 P/c. p twardzinie układowej w klasie IgG 200,00
90 Panel autoimmunologiczny STD-X (ANA + ANCA) 180,00
91 Panel wątrobowo-nerkowy 140,00
92 hFABP 65,00
93 Galektyna 65,00
94 Renina (aktywna) 52,00
95 Panel Reumatyczny 170,00
96 Alergia Panel Pediatryczny 130,00
97 Alergia Panel Wziewny 130,00
98 Alergia Panel Pokarmowy 130,00
99 Alergia Panel Pokarmowy 30 160,00
100 Alergia Panel Atopowy 20 130,00
101 Alergia Panel Wziewny 30 160,00
102 Alergia Panel Atopowy 30 160,00
103 Alergia Panel Owady 85,00
104 Alergia Panel Mleko + Gluten 85,00
105 Alergia Panel Antybiotyki 140,00
     
     
     
Uwaga!  
*CENA BRUTTO (dotyczy usługi zwolnionej z podatku VAT na podstawie art.43 ust 1 pkt 18 - 19a Ustawy o VAT z dnia 11.03.2004 Dz.U. 2004 Nr 54 z późniejszymi zmianami, związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą stanu zdrowia)
w przypadku, kiedy usługa nie spełnia kryteriów wymienionych powyżej, w/w cena stanowi cenę netto i należy doliczyć 23% podatku VAT.
     
    ZATWIERDZAM
     
UZUPEŁNIENIE CENNIKA BADAŃ
ZAKŁADU MARKERÓW NOWOTWOROWYCH
ŚWIĘTOKRZYSKIGO CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH
NA 2018 ROK
Uwaga!
W celu wykonania poniższych badań należy uprzednio zlecić i wykonać badanie podstawowe poszczególnych przeciwciał.
W przypadku nie wykonania uprzednio badania podstawowego do ceny badania miana przeciwciał zostanie doliczona cena badania podstawowego.
LP RODZAJ BADANIA CENA BRUTTO*
w zł
1 Miano - P/c. p. jądrowe ANA metodą IIF 60,00
2 Miano - P/c p. granulocytom ANCA metodą IIF 75,00
3 Miano - P/c. p. endomysium i gliadynie w klasie IgA metodą IIF 90,00
4 Miano P/c. p. endomysium i gliadynie w klasie IgG metodą IIF 90,00
5 Miano - P/c. p. czynnikowi wewnętrznemu Castle'a i przeciw komórkom okładzinowym żołądka (PCA) metodą IIF 110,00
6 Miano - P/c. przeciwpłytkowe krążące w surowicy metodą IIF 75,00
7 Miano - P/c p. receptorowi fosfolipazy A2 (Anty-PLAZR) metodą IIF 170,00
     
     
     
Uwaga!  
*CENA BRUTTO (dotyczy usługi zwolnionej z podatku VAT na podstawie art.43 ust 1 pkt 18 - 19a Ustawy o VAT z dnia 11.03.2004 Dz.U. 2004 Nr 54 z późniejszymi zmianami, związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą stanu zdrowia)
w przypadku, kiedy usługa nie spełnia kryteriów wymienionych powyżej, w/w cena stanowi cenę netto i należy doliczyć 23% podatku VAT.
     
    ZATWIERDZAM
     
UZUPEŁNIENIE CENNIKA BADAŃ
ZAKŁADU MARKERÓW NOWOTWOROWYCH
ŚWIĘTOKRZYSKIGO CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH
NA 2018 ROK
LP RODZAJ BADANIA CENA BRUTTO*
w zł
1 CA 72-4 35,00
2 TEST FABER 1 750,00
     
     
     
Uwaga!  
*CENA BRUTTO (dotyczy usługi zwolnionej z podatku VAT na podstawie art.43 ust 1 pkt 18 - 19a Ustawy o VAT z dnia 11.03.2004 Dz.U. 2004 Nr 54 z późniejszymi zmianami, związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą stanu zdrowia)
w przypadku, kiedy usługa nie spełnia kryteriów wymienionych powyżej, w/w cena stanowi cenę netto i należy doliczyć 23% podatku VAT.
     
    ZATWIERDZAM
UZUPEŁNIENIE CENNIKA BADAŃ
ZAKŁADU MARKERÓW NOWOTWOROWYCH
ŚWIĘTOKRZYSKIGO CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH
NA 2018 ROK
LP RODZAJ BADANIA CENA BRUTTO*
w zł
1 Gastryna-17 50,00
2 P/c. przeciw H. Pylori IgG 50,00
3 P/c. przeciw H. Pylori IgM 50,00
4 NT-pro BNP 60,00
5 Proinsulina 40,00
6 SHBG 40,00
     
     
     
     
Uwaga!  
*CENA BRUTTO (dotyczy usługi zwolnionej z podatku VAT na podstawie art.43 ust 1 pkt 18 - 19a Ustawy o VAT z dnia 11.03.2004 Dz.U. 2004 Nr 54 z późniejszymi zmianami, związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą stanu zdrowia)
w przypadku, kiedy usługa nie spełnia kryteriów wymienionych powyżej, w/w cena stanowi cenę netto i należy doliczyć 23% podatku VAT.
     
    ZATWIERDZAM
UZUPEŁNIENIE CENNIKA BADAŃ
ZAKŁADU MARKERÓW NOWOTWOROWYCH
ŚWIĘTOKRZYSKIGO CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH
NA 2018 ROK
LP RODZAJ BADANIA CENA BRUTTO*
w zł
1 Alergia panel rekombinanty pyłki 120,00
     
     
     
     
Uwaga!  
*CENA BRUTTO (dotyczy usługi zwolnionej z podatku VAT na podstawie art.43 ust 1 pkt 18 - 19a Ustawy o VAT z dnia 11.03.2004 Dz.U. 2004 Nr 54 z późniejszymi zmianami, związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą stanu zdrowia)
w przypadku, kiedy usługa nie spełnia kryteriów wymienionych powyżej, w/w cena stanowi cenę netto i należy doliczyć 23% podatku VAT.
     
    ZATWIERDZAM
UZUPEŁNIENIE CENNIKA BADAŃ
ZAKŁADU MARKERÓW NOWOTWOROWYCH
ŚWIĘTOKRZYSKIGO CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH
NA 2018 ROK
LP RODZAJ BADANIA CENA BRUTTO*
w zł
1 Alergia panel rekombinanty orzech ziemny 120,00
     
     
     
     
Uwaga!  
*CENA BRUTTO (dotyczy usługi zwolnionej z podatku VAT na podstawie art.43 ust 1 pkt 18 - 19a Ustawy o VAT z dnia 11.03.2004 Dz.U. 2004 Nr 54 z późniejszymi zmianami, związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą stanu zdrowia)
w przypadku, kiedy usługa nie spełnia kryteriów wymienionych powyżej, w/w cena stanowi cenę netto i należy doliczyć 23% podatku VAT.
     
    ZATWIERDZAM
Dla pacjenta
Udostępnij