-A A +A

Cennik badań Zakładu Medycyny Nuklearnej - Pracownia PET i Scyntygrafii

CENNIK BADAŃ
ZAKŁADU MEDYCYNY NUKLEARNEJ - PRACOWNIA PET
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH
NA 2018 ROK
     
LP RODZAJ BADANIA CENA BRUTTO*,
w zł
1 Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem 18 FDG we wskazaniach onkologicznych 2 700,00
2 Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem 18 FDG we wskazaniach kardiologicznych 2 700,00
3 Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem 18 FDG we wskazaniach neurologicznych 2 700,00
4 Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem 18F- NaF we wskazaniach onkologicznych 2 700,00
5 Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem 18F FCH (Choliny) we wskazaniach onkologicznych 4 000,00
6 Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem fluorotynidyny (FLT) we wskazaniach onkologicznych 4 000,00
7 Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem fluoroestradiolu (FES) we wskazaniach onkologicznych 4 000,00
8 Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem fluorotyrozyny (FET) we wskazaniach onkologicznych  4 000,00
9 Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem 68Ga-PSMA we wskazaniach onkologicznych 4 000,00
10 Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem 18F-PSMA we wskazaniach onkologicznych 4 000,00
11 Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem 18F-DOPA we wskazaniach onkologicznych 4 000,00
12 Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem 18F-FMISO we wskazaniach onkologicznych 4 000,00
13 Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem 18F-PYL we wskazaniach onkologicznych 4 000,00
14 Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem NH3 we wskazaniach kardiologicznych 4 000,00
15 Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem 18F-DOPA we wskazaniach neurologicznych 4 000,00
16 Konsultacja badania Pozytonowej Tomografii Emisyjnej bez konsultacji radiologicznej 200,00
17 Konsultacja badania Pozytonowej Tomografii Emisyjnej z konsultacją radiologiczną 300,00
     
Uwaga!  
*CENA BRUTTO (dotyczy usługi zwolnionej z podatku VAT na podstawie art.43 ust 1 pkt 18 - 19a Ustawy o VAT z dnia 11.03.2004 Dz.U. 2004 Nr 54 z późniejszymi zmianami, związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą stanu zdrowia) w przypadku, kiedy usługa nie spełnia kryteriów wymienionych powyżej, w/w cena stanowi cenę netto i należy doliczyć 23% podatku VAT.
     
    ZATWIERDZAM
     
CENNIK BADAŃ
ZAKŁADU MEDYCYNY NUKLEARNEJ - PRACOWNIA SCYNTYGRAFII
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH
NA 2018 ROK
LP RODZAJ BADANIA CENA BRUTTO*,
w zł
1 Scyntygrafia tarczycy z jodochwytnością 310,00
2 Scyntygrafia tarczycy technetem 270,00
3 Scyntygrafia tarczycy MIBI 380,00
4 Scyntygrafia statyczna wątroby 360,00
5 Scyntygrafia wątroby z tomografią SPECT 370,00
6 Scyntygrafia wątroby dynamiczna 450,00
7 Scyntygrafia wątroby dynamiczna po stymulacji 570,00
8 Scyntygrafia śledziony z tomografią SPECT 670,00
9 Scyntygrafia statyczne nerek 340,00
10 Scyntygrafia statyczna nerek z tomografią SPECT 570,00
11 Badanie dynamiczne nerek kłębuszkowe 360,00
12 Badanie dynamiczne nerek kanalikowe 370,00
13 Badanie scyntygraficzne nerek kłębuszkowe po stymulacji diuretykiem 610,00
14 Badanie scyntygraficzne nerek kanalikowe po stymulacji diuretykiem 580,00
15 Scyntygrafia ślinianek wraz z badaniem czynnościowym 325,00
16 Scyntygrafia czynności przełyku 345,00
17 Badanie czynności żołądka (badanie czynności wpustu, odźwiernika oraz refluksów) 390,00
18 Scyntygrafia uchyłku Meckela 420,00
19 Badanie scyntygraficzne serca planarne wysiłkowe 395,00
20 Badanie scyntygraficzne serca planarne wysiłkowo - spoczynkowe 560,00
21 Scyntygrafia serca z tomografią SPECT 490,00
22 Scyntygafia serca bramkowa 510,00
23 Scyntygrafia serca SPECT bramkowe 580,00
24 Radioizotopowe badanie perfuzji mięśnia sercowego techniką SPECT albo techniką bramkową SPECT - badanie spoczynkowe w protokole jednodniowym 610,00
25 Radioizotopowe badanie perfuzji mięśnia sercowego techniką SPECT albo techniką bramkową SPECT - z testem obciążeniowym wprotokole jednodniowym 630,00
26 Radioizotopowe badanie perfuzji mięśnia sercowego techniką SPECT albo techniką bramkową SPECT - badanie spoczynkowe w protokole jednodniowym z rekonstrukcją 3D 600,00
27 Radioizotopowe badanie perfuzji mięśnia sercowego techniką SPECT albo techniką bramkową SPECT - z testem obciążeniowym wprotokole jednodniowym z rekonstrukcją 3D 620,00
28 Scyntygrafia statyczna mózgu z badaniem przepływowym 355,00
29 Scyntygrafia mózgu TK SPECT (HMPAO) 640,00
30 Scyntygrafia mózgu TK SPECT (MIBI, DTPA) 500,00
31 Scyntygrafia rdzenia kręgowego wraz z cysternografią 740,00
32 Scyntygrafia przytarczyc 99 mTc / 99 mTc - MIBI 540,00
33 Scyntygarfia przytarczyc 99 mTc / 201 TI 990,00
34 Scyntygrafia trójfazowa kości 660,00
35 Scyntygarfia określonego odcinka kośćca 520,00
36 Scyntygrafia określonego odcinka kośćca z TK SPECT 560,00
37 Scyntygrafia stawów 99 mTc - IgG 480,00
38 Scyntygrafia statyczna płuc 530,00
39 Scyntygrafia płuc z TK SPECT 630,00
40 Scyntygrafia whoole body SPECT 460,00
41 Scyntygarfia kośćca przeglądowa (whoole body) 560,00
42 Scyntygrafia receptorowa całego ciała za pomocą Octeroscan 5 100,00
43 Scyntygarfia całego ciała za pomocą MIBG 3 200,00
44 Scyntygrafia całego ciała gal 3 300,00
45 Scyntygarfia całego ciała jodowa (diagnostyczna) 510,00
46 Scyntygarfia całego ciała jodowa poterapeutyczna (bez kosztu radioizotopu) 470,00
47 Scyntygarfia całego ciała jodowa poterapeutyczna (bez kosztu radioizotopu Lu177) 470,00
48 Scyntygrafia całego ciała za pomocą DMSA (V) 99mTc 365,00
49 Badanie całego ciała za pomocą analogów somatostatyny 4 900,00
50 Scyntygrafia z zastosowaniem znakowanych leukocytów 3 000,00
51 Scyntygraficzne badanie przepływu chłonki 700,00
52 Scyntygraficzna ocena położenia węzła wartowniczego 450,00
53 Scyntygrafia układu limfatycznego - inne 520,00
     
Uwaga!  
*CENA BRUTTO (dotyczy usługi zwolnionej z podatku VAT na podstawie art.43 ust 1 pkt 18 - 19a Ustawy o VAT z dnia 11.03.2004 Dz.U. 2004 Nr 54 z późniejszymi zmianami, związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą stanu zdrowia) w przypadku, kiedy usługa nie spełnia kryteriów wymienionych powyżej, w/w cena stanowi cenę netto i należy doliczyć 23% podatku VAT.
 
    ZATWIERDZAM
     
Dla pacjenta
Udostępnij