-A A +A

Cennik konsultacji onkologicznej udzielonej pacjentom z innych zakładów opieki zdrowotnej

Cennik konsultacji onkologicznej udzielonej pacjentom
z innych zakładów opieki zdrowotnej
na rok 2017
Cena konsultacji nie obejmuje kosztu wykonania badań laboratoryjnych i kosztu procedur zabiegowych.
Badania laboratoryjne i procedury medyczne płatne zgodnie z obowiązującymi cennikami ŚCO na 2017 rok.
LP RODZAJ PROCEDURY CENA BRUTTO*
w zł
1 Konsultacja onkologiczna (bez diagnostyki i bez procedur medycznych) 110,00
     
Uwaga!  
*CENA BRUTTO (dotyczy usługi zwolnionej z podatku VAT na podstawie art.43 ust 1 pkt 18 - 19a Ustawy o VAT z dnia 11.03.2004 Dz.U. 2004 Nr 54 z późniejszymi zmianami, związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem
i poprawą stanu zdrowia)
w przypadku, kiedy usługa nie spełnia kryteriów wymienionych powyżej, w/w cena stanowi cenę netto i należy doliczyć 23% podatku VAT.
Dla pacjenta
Udostępnij