-A A +A

Cennik pobytu rodzica, opiekuna

CENA POBYTU RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA
NA ODDZIALE SZPITALNYM
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH
NA 2018 ROK
         
LP. NAZWA USŁUGI CENA NETTO
w zł/dobę
STAWKA
VAT
CENA BRUTTO
w zł/dobę
1 Doba pobytu osoby nie będącej pacjentem ŚCO -będącej rodzicem / prawnym opiekunem dziecka przebywającego na oddziale szpitalnym Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. 25,00 zw 25,00
         
    ZATWIERDZAM  
         
Dla pacjenta
Udostępnij