-A A +A

Cennik pracowni broncho-ezofagoskopii

CENNIK BADAŃ
PRACOWNI BRONCHO-EZOFAGOSKOPII
KLINIKI CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH
NA 2018 ROK
Cena poniższych badań nie obejmuje kosztu wykonania badania histopatlogicznego / genetycznego.
Badania płatne dodatkowo zgodnie z obowiązującymi cennikami ŚCO na 2018 rok.
L.p RODZAJ PROCEDURY CENA BRUTTO*,
w zł
1 Bronchoskopia fiberoskopowa 300,00
2 Bronchoskopia interwencyjna 3 500,00
3 Przezoskrzelowa biopsja płuca 1 200,00
4 Przez oskrzelowa biopsja węzłów chłonnych śródpiersia pod kontrolą usg 3 500,00
5 Endoskopowa biopsja oskrzela 500,00
6 Rozszerzanie przełyku (balonem) w sedacji + znieczulenie całkowite dożylne (30 min.) 3 500,00
7 Gastroskopia diagnostyczna 350,00
8 Gastroskopia diagnostyczna z biopsją 380,00
   
     
Uwaga!  
*CENA BRUTTO (dotyczy usługi zwolnionej z podatku VAT na podstawie art.43 ust 1 pkt 18 - 19a Ustawy o VAT z dnia 11.03.2004 Dz.U. 2004 Nr 54 z późniejszymi zmianami, związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą stanu zdrowia, w przypadku, kiedy usługa nie spełnia kryteriów wymienionych powyżej, w/w cena stanowi cenę netto i należy doliczyć 23% podatku VAT.)
     
Dla pacjenta
Udostępnij