-A A +A

Cennik procedur Klinika Urologii

CENNIK PROCEDUR MEDYCZNYCH
WYKONYWANYCH W KLINICE UROLOGII
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH
NA 2018 ROK
Uwaga!
1. Do procedur zabiegowych (poz. 3, 4, 5, 6, 7) należy doliczyć cenę wizyty lekarskiej.
2. Cena nie obejmuje badań diagnostycznych (płatne osobno zgodnie z obowiązującymi cennikami ŚCO na 2018 rok) oraz kosztów pobytu pacjenta w Ośrodku Lecznictwa Stacjonarnego Urologii (w przypadku pobytu sporządzona zostanie indywidualna kalkulacja leczenia)
LP RODZAJ PROCEDURY CENA BRUTTO,
w zł
1 Wizyta lekarska w Poradni Urologicznej 95,00
2 USG transerktalne gruczołu krokowego (TRUS) 80,00
3 Biopsja wielomiejscowa przezodbytnicza gruczołu krokowego z badaniem HP 700,00
4 Cystoskopia 420,00
5 Załóżenie stentu moczowodowego DJ / cewnik moczowodowy na drodze cystoskopii w znieczuleniu miejscowym 490,00
6 Usunięcie stentu moczowodowego DJ / cewnik moczowodowy na drodze cystoskopii w znieczuleniu miejscowym 270,00
7 Wytworzenie przezkórnej przetoki nerkowej (Nefrostomia pod kontrolą USG) 470,00
     
     
* CENA BRUTTO (dotyczy usługi zwolnionej z VAT na podstawie art.. 43 ust 1 pkt. 18 - 19 a Ustawy o Vat z dnia 11.03.2004  z.U 2004 Nr 54 z póź. Zmianami, związane z profilaktyką, zachowaniem, rokowaniem, przywracaniem i poprawą stanu zdrowia) w przypadku, kiedy usługa nie spełnia kryteriów wymienionych powyżej, w/w cena stanowi cenę netto i należy doliczyć 23% podatku VAT.
     
  ZATWIERDZAM  
     
Dla pacjenta
Udostępnij