-A A +A

Cennik procedur medycznych Pracowni FISH Zakładu Patologii Nowotworów

CENNIK PROCEDUR MEDYCZNYCH
WYKONYWANYCH W PRACOWNI FISH
ZAKŁADU PATOLOGII NOWOTWORÓW
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH
NA 2018 ROK
     
Lp RODZAJ PROCEDURY CENA BRUTTO*,
w zł
1 HER2/neu - czynnik prognostyczny w przypadku rozpoznanego raka piersi metodą FISH 600,00
2 PML RARalfa- wykrywanie ostrej białaczki promielocytowej 480,00
3 BCR/ABL - wykrywanie i monitorowanie terapii przewlekłej białaczki szpikowej 440,00
4 AML1/ETO - wykrywanie ostrej białaczki szpikowej RUNX1/RUNX1T1 470,00
5 RARA - wykrywanie ostrej białaczki szpikowej 500,00
6 CLL prognostyczny 800,00
7 ATM - czynnik prognostyczny przewlekłej białaczki limfatycznej 400,00
8 IGH/MYC, CEP8 - czynnik prognostyczny przewlekłej białaczki limfatycznej 500,00
9 p53 - czynnik prognostyczny przewlekłej białaczki limfatycznej 400,00
10 CBFB - wykrywanie ostrej białaczki szpikowej 430,00
11 ETV6/RUNX1-  wykrywanie ostrej białaczki szpikowej 420,00
12 IGH/BCL2-  wykrywanie ostrej białaczki szpikowej 400,00
13 IGH/CCND1-  wykrywanie ostrej białaczki szpikowej 450,00
14 MLL - wykrywanie ostrej białaczki szpikowej 470,00
15 MYC - czynnik prognostyczny  białaczki limfatycznej 450,00
16 CEP 8 - czynnik prognostyczny przewlekłej i ostrej białaczki szpikowej 350,00
17 ALK - wykryanie genu w niedrobnokomórkowym raku płuc 720,00
18 Zabezpieczenie materiałów tkankowych dla potrzeb diagnostyki molekularnej 45,00
     
Uwaga!  
*CENA BRUTTO (dotyczy usługi zwolnionej z podatku VAT na podstawie art.43 ust 1 pkt 18 - 19a Ustawy o VAT z dnia 11.03.2004 Dz.U. 2004 Nr 54 z późniejszymi zmianami, związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą stanu zdrowia)
w przypadku, kiedy usługa nie spełnia kryteriów wymienionych powyżej, w/w cena stanowi cenę netto i należy doliczyć 23% podatku VAT.
     
    ZATWIERDZAM
UZUPEŁNIENIE CENNIKA PROCEDUR MEDYCZNYCH
WYKONYWANYCH W PRACOWNI FISH
ZAKŁADU PATOLOGII NOWOTWORÓW
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH
NA 2018 ROK
     
Lp RODZAJ PROCEDURY CENA BRUTTO*,
w zł
1 IGH-FGFR3 - czynnik prognostyczny w diagnostyce szpiczaka 400,00
2 IGH-MAF - czynnik prognostyczny w diagnostyce szpiczaka 400,00
3 IGH-MAFB - czynnik prognostyczny w diagnostyce szpiczaka 400,00
     
Uwaga!  
*CENA BRUTTO (dotyczy usługi zwolnionej z podatku VAT na podstawie art.43 ust 1 pkt 18 - 19a Ustawy o VAT z dnia 11.03.2004 Dz.U. 2004 Nr 54 z późniejszymi zmianami, związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą stanu zdrowia)
w przypadku, kiedy usługa nie spełnia kryteriów wymienionych powyżej, w/w cena stanowi cenę netto i należy doliczyć 23% podatku VAT.
     
    ZATWIERDZAM
Dla pacjenta
Udostępnij