-A A +A

Cennik procedur medycznych wykonywanych w Pracowni Endoskopii

CENNIK PROCEDUR MEDYCZNYCH
WYKONYWANYCH W PRACOWNI ENDOSKOPII
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH
NA 2018 ROK
     
LP RODZAJ PROCEDURY CENA BRUTTO*
w zł
1 Endoskopowe wycięcie/zniszczenie zmiany/tkanki przełyku, inne 600,00
2 Endoskopowa ablacja nowotworu przełyku 300,00
3 Endoskopowe opanowanie krwawienia z przełyku 600,00
4 Endoskopowe wycięcie polipa przełyku 400,00
5 Endoskopowe nastrzykanie żylaków przełyku 400,00
6 Operacje przełyku - inne (ESD) 7 000,00
7 Wprowadzenie stałej endoprotezy przełykowej (proteza samorozprężalna) 14 300,00
8 Rozszerzanie przełyku (balonem) w sedacji + znieczulenie całkowite dożylne (30 min.) 3 500,00
9 Przezskórne endoskopowe wytworzenie przetoki żołądkowej PEG + znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (od 2 do 4 godz) 5 500,00
10 Endoskopowe wycięcie lub zniszczenie, zmiany lub tkanki żołądka, inne 1 100,00
11 Endoskopowe wycięcie polipów żołądka 600,00
12 Gastroskopia przez przetokę 350,00
13 Gastroskopia diagnostyczna 350,00
14 Gastroskopia diagnostyczna z testem ureazowym 360,00
15 Gastroskopia diagnostyczna z biopsją 380,00
16 Endoskopowe opanowanie krwawienia (żołądek/dwunastnica) 1 100,00
17 Operacje żołądka - inne (ESD) + znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (od 2 do 4 godz) 7 000,00
18 Esofagogastroduodenoskopia [EGD] 350,00
19 Esofagogastroduodenoskopia z biopsją 380,00
20 Śródoperacyjna endoskopia jelita grubego 400,00
21 Endoskopia jelita grubego przez przetokę 600,00
22 Kolonoskopia - inne (diagnostyczna) 550,00
23 Kolonoskopia z biopsją 600,00
24 Endoskopowe wycięcie polipa jelita grubego 1 300,00
25 Endoskopowe opanowanie krwotoku z jelita grubego 2 200,00
26 Endoskopowe zniszczenie innych zmian lub tkanek jelita grubego - inne 2 200,00
27 Rozszerzanie dwunastnicy balonem + znieczulenie całkowite dożylne 880,00
28 Endoskopowe rozszerzanie jelita grubego balonem przez prostnicę lub kolostomię + znieczulenie całkowite dożylne 1 100,00
29 Operacje jelitowe - inne (ESD) + znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (od 2 go 4 godzin) 7 000,00
30 Wprowadzenie stałej endoprotezy dojelitowej (proteza samorozprężalna) + znieczulenie całkowite dożylne 4 000,00
31 Elektrokoagulacja zmiany odbytnicy - inne 400,00
32 Cholangiopankreatografia wsteczna ECPW + znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (od 2 do 4 godzin) 1 000,00
33 Endoskopowa biopsja przewodów żółciowych zwieracza Oddiego + znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (od 2 do 4 godzin) 1 000,00
34 Rozszerzanie zwieracza Oddiego, inne +Znieczulenie
ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (od 2 do 4 godzin)
1 000,00
35 Rozszerzanie brodawki Vatera + znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (od 2 do 4 godzin) 1 340,00
36 Endoskopowe rozszerzenie brodawki i dróg żółciowych + znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (od 2 do 4 godzin) 1 420,00
37 Endoskopowe nacięcie brodawki i dróg żółciowych + znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (od 2 do 4 godzin) 900,00
38 Endoskopowe wprowadzenie sondy przez nos do przewodu żółciowego +Znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (od 2 do 4 godzin) 1 140,00
39 Endoskopowe wprowadzenie protezy do przewodu żółciowego (proteza plastikowa) + znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (od 2 do 4 godzin) 4 500,00
40 Endoskopowe wprowadzenie protezy samorozprężalnej do przewodu żółciowego + znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (od 2 do 4 godzin) 7 800,00
41 Endoskopowe usunięcie kamieni z dróg żółciowych + znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (od 2 do 4 godzin) 1 400,00
42 Endoskopowe usunięcie protezy przewodu żółciowego +Znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (od 2 do 4 godzin) 1 000,00
43 Przezskórny, przezwątrobowy drenaż żółci 1 000,00
44 Kaniulowanie przewodu trzustkowego + znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (od 2 do 4 godzin) 1 400,00
45 Endoskopowe wprowadzenie protezy do przewodu trzustkowego + znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (od 2 do 4 godzin) 4 500,00
46 Endoskopowe wprowadzenie protezy samorozprężalnej do przewodu trzustkowego + znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (od 2 do 4 godzin) 7 800,00
47 Endoskopowe usunięcie protezy z przewodu trzustkowego + znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (od 2 do 4 godzin) 1 000,00
     
Uwaga!  
*CENA BRUTTO (dotyczy usługi zwolnionej z podatku VAT na podstawie art.43 ust 1 pkt 18 - 19a Ustawy o VAT z dnia 11.03.2004 Dz.U. 2004 Nr 54 z późniejszymi zmianami, związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą stanu zdrowia)
w przypadku, kiedy usługa nie spełnia kryteriów wymienionych powyżej, w/w cena stanowi cenę netto i należy doliczyć 23% podatku VAT.
     
    ZATWIERDZAM
     
Dla pacjenta
Udostępnij