-A A +A

Cennik procedur wykonywanych w Zakładzie Rehabilitacji

CENNIK PROCEDUR
WYKONYWANYCH W ZAKŁADZIE REHABILITACJI
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH
NA 2018 ROK
LP RODZAJ PROCEDURY CENA BRUTTO*
w zł
1 Ocena funkcjonalna 20,00
2 Ćwiczenia wspomagane (1 okolica ciała) 10,00
3 Ćwiczenia wspomagane (2 okolice ciała) 15,00
4 Ćwiczenia czynne wolne 15,00
5 Ćwiczenia czynne wolne i z oporem 15,00
6 Ćwiczenia oddechowe 15,00
7 Ćwiczenia izokinetyczne (udrażniające) 15,00
8 Ćwiczenia czynne w odciążeniu (1 okolica ciała) 10,00
9 Ćwiczenia czynne w odciążeniu (2 okolice ciała) 15,00
10 Ćwiczenia izometryczne 10,00
11 Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem (1 okolica ciała) 10,00
12 Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem (2 okolice ciała) 15,00
13 Mobilizacje dużych stawów 20,00
14 Inne formy usprawniania - grupa "A" 8,00
15 Ćwiczenia z wykorzystaniem urządzeń -steper 6,00
16 Ćwiczenia z wykorzystaniem urządzeń - rower 10,00
17 Ćwiczenia z wykorzystaniem urządzeń - manualne 8,00
18 Ćwiczenia z wykorzystaniem urządzeń - manualne (2 okolice ciała) 12,00
19 Ćwiczenia z wykorzystaniem urządzeń - krzyżak 8,00
20 Ćwiczenia z wykorzystaniem urządzeń - krzyżak (2 okolice ciała) 12,00
21 Wyciąg mechaniczny (lędźwiowy) 20,00
22 Wyciąg ręczny (szyjny) 20,00
23 Pionizacja czynna 15,00
24 Nauka poruszania się  15,00
25 Kąpiel wirowa kończyn górnych 18,00
26 Kąpiel wirowa kończyn dolnych (mała wanna) 20,00
27 Hydromasaż podwodny - całkowity (duża wanna) 30,00
28 Diatermia krótkofalowa - DKF (Autoterm) 20,00
29 Diatermia krótkofalowa - Terapuls (Autoterm) 20,00
30 Metody neurofizjologiczne - Metoda PNF, KTU bez kompresji (KT, McK, PIR) 40,00
31 Metody neurofizjologiczne - Metoda PNF, KTU z kompresją  (KT, McK, PIR, biofeedback) 80,00
32 Ćwiczenia bierne stawu w jednej plaszczyźnie prowadzone manualnie 30,00
33 Ćwiczenia czynno bierne 50,00
34 Masaż suchy - częściowy (1 okolica ciała) (15 min.) 20,00
35 Masaż suchy - częściowy (2 okolice ciała) (30 min.) 40,00
36 Masaż suchy - automasaż 10,00
37 Masaż pneumatyczny 15,00
38 Masaż elektrostatyczny - głęboka oscylacja (HIVAMAT) (15 min.) 20,00
39 Kompresjoterapia - (bandażowanie; w cenę wliczony komplet bandaży) 145,00
40 Galwanizacja (1 okolica ciała) 6,00
41 Galwanizacja (2 okolice ciała) 8,00
42 Jonoforeza (1 okolica ciała) 8,00
43 Jonoforeza (2 okolice ciała) 14,00
44 Tonoliza (1 okolica ciała) 8,00
45 Tonoliza (2 okolice ciała) 10,00
46 Prądy diadynamiczne (1 okolica ciała) 10,00
47 Prądy diadynamiczne (2 okolice ciała) 15,00
48 Prądy interferencyjne (1 okolica ciała)  7,00
49 Prądy interferencyjne (2 okolice ciała) 14,00
50 Prądy TENS (1 okolica ciała) 8,00
51 Prądy TENS (2 okolice ciała) 16,00
52 Prądy TREBERTA (1 okolica ciała) 7,00
53 Prądy TREBERTA (2 okolice ciała) 14,00
54 Laseroterapia - skaner (1 okolica ciała) (prysznic) 8,00
55 Laseroterapia - skaner (2 okolice ciała) (prysznic) 16,00
56 Naświetlanie promieniami IR i UV - Solux (1 okolica ciała) 6,00
57 Naświetlanie promieniami IR i UV - Solux (2 okolice ciała) 12,00
58 Naświetlanie promieniami IR i UV - Bioptron (1 okolica ciała) 6,00
59 Naświetlanie promieniami IR i UV - Bioptron (2 okolice ciała) 12,00
60 Naświetlanie promieniami IR i UV - Q-Light (1 okolica ciała) 6,00
61 Naświetlanie promieniami IR i UV - Q-Light (2 okolice ciała) 12,00
62 Laseroterapia punktowa (1 okolica ciała) 6,00
63 Laseroterapia punktowa (2 okolice ciała) 12,00
64 Ultradźwięki (1 okolica ciała) 8,00
65 Ultradźwięki (2 okolice ciała) 16,00
66 Fonoforeza (1 okolica ciała) 9,00
67 Fonoforeza (2 okolice ciała) 18,00
68 Okłady - termożele 5,00
69 Krioterapia miejscowa (1 okolica ciała) 15,00
70 Krioterapia miejscowa (2 okolice ciała) 30,00
71 Impulsowe pole magnetyczne wielkiej częstotliwości Scanlab (1 okolica ciała) 15,00
72 Impulsowe pole magnetyczne wielkiej częstotliwości Scanlab (2 okolice ciała) 30,00
73 Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości -Magnetronic 10,00
74 Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości - Viofor 10,00
75 Aquavibron - masaż wibracyjny 1 okolica ciała 10,00
76 Aquavibron - masaż wibracyjny 2 okolice ciała 20,00
77 Masaż limfatyczny-leczniczy (częściowy - 1 okolica ciała) 30,00
78 Masaż limfatyczny-leczniczy (ogólny - 2 okolice ciała) 60,00
79 Elektrostymulacja (1 okolica ciała) 10,00
80 Elektrostymulacja - Limfa Vishion (1 okolica ciała) 8,00
81 Elektrostymulacja (2 okolice ciała) 20,00
82 Elektrostymulacja - Limfa Vishion (2 okolice ciała) 16,00
     
     
Uwaga!  
*CENA BRUTTO (dotyczy usługi zwolnionej z podatku VAT na podstawie art.43 ust 1 pkt 18 - 19a Ustawy o VAT z dnia 11.03.2004 Dz.U. 2004 Nr 54 z późniejszymi zmianami, związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą stanu zdrowia, w przypadku, kiedy usługa nie spełnia kryteriów wymienionych powyżej, w/w cena stanowi cenę netto i należy doliczyć 23% podatku VAT.)
 
     
    ZATWIERDZAM
     
Dla pacjenta
Udostępnij