-A A +A

Cennik specjalistycznej porady lekarskiej w Poradni Genetycznej

CENA SPECJALISTYCZNEJ PORADY LEKARSKIEJ
W PORADNI GENETYCZNEJ
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH
NA 2018 ROK
Cena porady nie obejmuje kosztu wykonania badań diagnostycznych
 - badania laboratoryjne płatne z góry zgodnie z cennikiem ŚCO w Kielcach i ZGiP PAM w Szczecinie
     
Lp. RODZAJ PORADY CENA BRUTTO*
w zł
1 Porada pierwszorazowa 75,00
2 Kolejna porada 55,00
     
     
Uwaga!  
*CENA BRUTTO (dotyczy usługi zwolnionej z podatku VAT na podstawie art.43 ust 1 pkt 18 - 19a Ustawy o VAT z dnia 11.03.2004 Dz.U. 2004 Nr 54 z późniejszymi zmianami, związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą stanu zdrowia)
w przypadku, kiedy usługa nie spełnia kryteriów wymienionych powyżej, w/w cena stanowi cenę netto i należy doliczyć 23% podatku VAT.
     
     
  ZATWIERDZAM
     
Dla pacjenta
Udostępnij