-A A +A

Cennik Zakładu Anestezjologii

CENNIK PROCEDUR MEDYCZNYCH
WYKONYWANYCH W ZAKŁADZIE ANESTEZJOLOGII
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH
NA 2018 ROK
 
LP RODZAJ PROCEDURY CENA BRUTTO*
w zł
1 Podanie dokanałowe leku 100,00
2 Założenie cewnika do żyły centralnej 680,00
3 Znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (do 2 godzin) z użyciem maski żelowej 1 200,00
4 Znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (od 2 do 4 godzin)
z użyciem maski żelowej
1 500,00
5 Znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (do 2 godzin) 860,00
6 Znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (od 2 do 4 godzin) 1 500,00
7 Znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (powyżej 4 godzin) 2 000,00
8 Znieczulenie całkowite dożylne (do 30 minut) 530,00
9 Znieczulenie całkowite dożylne (od 30 minut do 60 minut) 800,00
10 Znieczulenie całkowite dożylne (powyżej 60 minut) 900,00
11 Znieczulenie podpajęczynówkowe (do 2 godzin) 780,00
12 Znieczulenie podpajęczynówkowe (powyżej 2 godzin) 1 200,00
13 Znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe (do 4 godzin) + znieczulenie ogólne 2 200,00
14 Znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe (powyżej 4 godzin) + znieczulenie ogólne 2 300,00
15 Sedacja i nadzór intensywny (do 2 godzin) dla celów realizacji procedury diagnostycznej - RM 600,00
16 Sedacja i nadzór intensywny (do 2 godzin) dla celów realizacji procedury diagnostycznej - TK 370,00
17 Sedacja i nadzór intensywny (do 2 godzin) dla celów realizacji procedury diagnostycznej - Scyntygrafii 600,00
18 Sedacja i nadzór intensywny (do 2 godzin) dla celów realizacji procedury diagnostycznej - PET 600,00
19 Usunięcie portu naczyniowego (chirurgiczne usunięcie ciała obcego z naczynia krwionośnego) 1 000,00
20 Implantacja portu naczyniowego 2 700,00
     
Uwaga!  
*CENA BRUTTO (dotyczy usługi zwolnionej z podatku VAT na podstawie art.43 ust 1 pkt 18 - 19a Ustawy o VAT z dnia 11.03.2004 Dz.U. 2004 Nr 54 z późniejszymi zmianami, związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem
i poprawą stanu zdrowia)
w przypadku, kiedy usługa nie spełnia kryteriów wymienionych powyżej, w/w cena stanowi cene netto i należy doliczyć 23% podatku VAT.
     
                                                                                                                      ZATWIERDZAM
Dla pacjenta
Udostępnij