-A A +A

Cennik Zakładu Diagnostyki Obrazowej

CENNIK PROCEDUR MEDYCZNYCH
WYKONYWANYCH W PRACOWNI ULTRASONOGRAFII
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH
NA 2018 ROK
LP RODZAJ PROCEDURY CENA BRUTTO*
w zł
1 USG tarczycy 50,00
2 USG piersi 50,00
3 USG worka mosznowego 50,00
4 USG dołów pachowych, nad i podobojczykowych 40,00
5 USG jam opłucnych i worka osierdziowego 40,00
6 USG blizn pooperacyjnych 40,00
7 USG ścięgien i stawów 80,00
8 USG stawów barkowych 80,00
9 USG stawów łokciowych 80,00
10 USG stawów rąk lub stawów stóp 80,00
11 USG stawów biodrowych 80,00
12 USG stawów kolanowych 80,00
13 USG ślinianek 50,00
14 USG narządów jamy brzusznej 50,00
15 USG miednicy mniejszej 50,00
16 USG układu moczowego 50,00
17 USG kolorowym dopplerem tętnic szyi (tętnice szyjne i kręgowe)    120,00
18 USG kolorowym dopplerem tętnic kończyny górnej     120,00
19 USG kolorowym dopplerem tętnic kończyny dolnej 120,00
20 USG tętnic kolorowym dopplerem (aorta brzuszna, t. biodrowe) 120,00
21 USG tętnic z kolorowym dopplerem (tętnic nerkowych trzewnych) 120,00
22 Inne badanie USG tętnic z kolorowym dopplerem (przetoka dializacyjna, ocena tętniaka o znanej lokalizacji)    120,00
23 USG drożności żył głębokich z kolorowym dopplerem (żyły głębokie kończyn, żyły biodrowe, ramienno- głowowe, próżnej dolnej i górnej) 120,00
24 USG obwodowych węzłów chłonnych 60,00
25 USG transwaginalne narządu rodnego 60,00
26 USG szyi 60,00
27 USG miednicy małej sondą EV 60,00
28 USG innych określonych okolic (jedna okolica) 50,00
     
Uwaga!
*CENA BRUTTO (dotyczy usługi zwolnionej z podatku VAT na podstawie art.43 ust 1 pkt 18 - 19a Ustawy o VAT z dnia 11.03.2004 Dz.U. 2004 Nr 54 z późniejszymi zmianami, związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą stanu zdrowia)
w przypadku, kiedy usługa nie spełnia kryteriów wymienionych powyżej, w/w cena stanowi cenę netto i należy doliczyć 23% podatku VAT.
CENNIK PROCEDUR MEDYCZNYCH
WYKONYWANYCH W PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH
NA 2018 ROK
LP RODZAJ PROCEDURY CENA BRUTTO*
w zł
1 TK głowy bez kontrastu 200,00
2 TK głowy z kontrastem 300,00
3 TK głowy wielofazowe z kontrastem 350,00
4 TK szyi bez kontrastu 200,00
5 TK szyi z kontrastem 300,00
6 TK szyi wielofazowe z kontrastem 350,00
7 TK zatok bez kontrastu 160,00
8 TK zatok z kontrastem 300,00
9 TK zatok wielofazowe z kontrastem 350,00
10 TK nosogardła bez kontrastu 200,00
11 TK nosogardła z kontrastem 300,00
12 TK nosogardła wielofazowe z kontrastem 350,00
13 TK zatok i nosogardła wielofazowe z kontrastem 400,00
14 TK krtani bez kontrastu 200,00
15 TK krtani z kontrastem 300,00
16 TK krtani wielofazowe z kontrastem 340,00
17 TK zatok i nosogardła bez kontrastu 200,00
18 TK zatok i nosogardła z kontrastem 300,00
19 TK oczodołów bez kontrastu 200,00
20 TK oczodołów z kontrastem 300,00
21 TK oczodołów wielofazowe z kontrastem 340,00
22 TK przysadki mózgowej z kontrastem 300,00
23 TK kości skroniowych bez kontrastu 200,00
24 TK kości skroniowych z kontrastem 300,00
25 TK twarzoczaszki bez kontrastu 200,00
26 TK twarzoczaszki z kontrastem 350,00
27 TK twarzoczaszki wielofazowe z kontrastem 350,00
28 TK kręgosłupa szyjnego bez kontrastu 200,00
29 TK kręgosłupa szyjnego z kontrastem 300,00
30 TK kręgosłupa piersiowego bez kontrastu 200,00
31 TK kręgosłupa piersiowego z kontrastem 300,00
32 TK kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowego bez kontrastu 200,00
33 TK kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowego z kontrastem 300,00
34 TK klatki piersiowej bez kontrastu 250,00
35 TK klatki piersiowej z kontrastem 350,00
36 TK klatki piersiowej wielofazowe z kontrastem 380,00
37 TK klatki piersiowej i jamy brzusznej bez kontrastu 320,00
38 TK klatki piersiowej i jamy brzusznej z kontrastem 400,00
39 TK klatki piersiowej i jamy brzusznej wielofazowe z kontrastem 450,00
40 TK klatki piersiowej i nadnerczy bez kontrastu 300,00
41 TK klatki piersiowej i nadnerczy z kontrastem 400,00
42 TK klatki piersiowej i nadnerczy wielofazowe z kontrastem 450,00
43 TK nadnerczy bez kontrastu 200,00
44 TK nadnerczy z kontrastem 300,00
45 TK nadnerczy wielofazowe z kontrastem 350,00
46 TK jamy brzusznej bez kontrastu 250,00
47 TK jamy brzusznej z kontrastem 380,00
48 TK jamy brzusznej wielofazowe z kontrastem 440,00
49 TK miednicy mniejszej bez kontrastu 250,00
50 TK miednicy mniejszej z kontrastem 380,00
51 TK miednicy mniejszej wielofazowe z kontrastem 440,00
52 TK jamy brzusznej i miednicy mniejszej bez kontrastu 300,00
53 TK jamy brzusznej i miednicy mniejszej z kontrastem 400,00
54 TK jamy brzusznej i miednicy wielofazowe z kontrastem 450,00
55 TK kończyny górnej bez kontrastu 200,00
56 TK kończyny górnej z kontrastem 300,00
57 TK kończyny górnej wielofazowe z kontrastem 350,00
58 TK kończyny dolnej bez kontrastu 200,00
59 TK kończyny dolnej z kontrastem 300,00
60 TK kończyny dolnej wielofazowe z kontrastem 350,00
61 Pomiar gęstości kości bez kontrastu 100,00
62 BACC pod kontrolą TK - płuca- pobranie materiału
(cena nie zawiera kosztu badań w Zakładzie Patologii Nowotworów ŚCO)
150,00
63 BACC pod kontrolą TK - nerki- pobranie materiału
(cena nie zawiera kosztu badań w Zakładzie Patologii Nowotworów ŚCO)
150,00
64 BACC pod kontrolą TK - wątroby- pobranie materiału
(cena nie zawiera kosztu badań w Zakładzie Patologii Nowotworów ŚCO)
150,00
65 BACC pod kontrolą TK - kości- pobranie materiału
(cena nie zawiera kosztu badań w Zakładzie Patologii Nowotworów ŚCO)
150,00
66 Angio TK tętnic mózgowych 450,00
67 Angio TK tętnic szyjnych 500,00
68 TK perfuzja mózgowia 500,00
69 Angio TK tętnic wieńcowych 800,00
70 TK serca 800,00
71 Calcium scoring 300,00
72 Angio TK aorty piersiowej i brzusznej 500,00
73 Angio TK tętnic płucnych 400,00
74 Wirtualna bronchografia 400,00
75 Angio TK aorty brzusznej 500,00
76 TK płuc HRCT (TK WR) 300,00
77 TK wielofazowe trzustki 400,00
78 TK wielofazowe nerki 400,00
79 Angio TK tętnic nerkowych 500,00
80 TK arteriografia tętnic brzusznych 400,00
81 Angio TK miednicy mniejszej 500,00
82 TK - kolonografia 600,00
83 TK perfuzja 500,00
84 TK perfuzja zmian ogniskowych w wątrobie 500,00
85 TK perfuzja narządów miąższowych 500,00
86 TK wielofazowe wątroby 450,00
87 Angio TK tętnic kończyny górnej 500,00
88 Angio TK tętnic kończyny dolnej 500,00
89 TK całego ciała 400,00
90 Konsultacja zdjeć TK 80,00
CENNIK PROCEDUR MEDYCZNYCH
WYKONYWANYCH W PRACOWNI REZONANSU MAGNETYCZNEGO
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH
NA 2018 ROK
LP RODZAJ PROCEDURY CENA BRUTTO*
w zł
1 MR głowy bez kontrastu 400,00
2 MR głowy z kontrastem  500,00
3 MR przysadki mózgowej bez kontrastu 400,00
4 MR przysadki mózgowej z kontrastem 500,00
5 MR piramidy kości skroniowych bez kontrastu 400,00
6 MR piramidy kości skroniowych z kontrastem 500,00
7 MR ściany klatki piersiowej bez kontrastu 400,00
8 MR ściany klatki piersiowej z kontrastem 600,00
9 MR śródpiersia bez kontrastu 450,00
10 MR śródpiersia z kontrastem 600,00
11 MR mięśnia sercowego bez kontrastu 600,00
12 MR mięśnia sercowego z kontrastem 900,00
13 MR kręgosłupa szyjnego bez kontrastu 350,00
14 MR kręgosłupa szyjnego z kontrastem 450,00
15 MR kręgosłupa szyjnego i lędźwiowo-krzyżowego bez kontrastu 400,00
16 MR kręgosłupa szyjnego i lędźwiowo-krzyżowego z kontrastem 500,00
17 MR kręgosłupa szyjnego i piersiowego bez kontrastu 400,00
18 MR kręgosłupa szyjnego i piersiowego z kontrastem 500,00
19 MR kręgosłupa piersiowego bez kontrastu 350,00
20 MR kręgosłupa piersiowego z kontrastem 450,00
21 MR kręgosłupa piersiowego i lędźwiowo-krzyżowego bez kontrastu 400,00
22 MR kręgosłupa piersiowego i lędźwiowo-krzyżowego z kontrastem 500,00
23 MR kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowego bez kontrastu 350,00
24 MR kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowego z kontrastem 450,00
25 MR układu mięśniowo-szkieletowego bez kontrastu 420,00
26 MR układu mięśniowo-szkieletowego z kontrastem 550,00
27 MR szyi bez kontrastu 420,00
28 MR szyi z kontrastem 520,00
29 MR jamy brzusznej bez kontrastu 450,00
30 MR jamy brzusznej z kontrastem 600,00
31 MR oczodołów bez kontrastu 400,00
32 MR oczodołów z kontrastem 500,00
33 MR twarzoczaszki bez kontrastu 420,00
34 MR twarzoczaszki z kontrastem 520,00
35 MR stawów skroniowo-żuchwowych bez kontrastu 500,00
36 MR piersi bez kontrastu 450,00
37 MR piersi z kontrastem 650,00
38 MR naczyń bez kontrastu 400,00
39 MR naczyń z kontrastem 500,00
40 MR stawu biodrowego bez kontrastu 400,00
41 MR stawu biodrowego z kontrastem 500,00
42 MR stawu kolanowego bez kontrastu 400,00
43 MR stawu kolanowego z kontrastem 500,00
44 MR stawu nadgarstka bez kontrastu 450,00
45 MR stawu nadgarstka z kontrastem 550,00
46 MR stawu barkowego bez kontrastu 400,00
47 MR stawu barkowego z kontrastem 500,00
48 MR stawu łokciowego bez kontrastu 450,00
49 MR stawu łokciowego z kontrastem 550,00
50 MR stawu skokowego bez kontrastu 400,00
51 MR stawu skokowego z kontrastem 500,00
52 MR dłoni bez kontrastu 450,00
53 MR dłoni z kontrastem 550,00
54 MR stopy bez kontrastu 450,00
55 MR stopy z kontrastem 550,00
56 MR miednicy mniejszej bez kontrastu 400,00
57 MR miednicy mniejszej z kontrastem 500,00
58 MR narządu rodnego bez kontrastu 400,00
59 MR narządu rodnego z kontrastem 500,00
60 MR układu moczowego bez kontrastu 450,00
61 MR układu moczowego z kontrastem 550,00
62 MR wątroby bez kontrastu 400,00
63 MR wątroby z kontrastem 500,00
64 MR trzustki bez kontrastu 400,00
65 MR trzustki z kontrastem 500,00
66 MR cholangiografii bez kontrastu 400,00
67 MR cholangiografii z kontrastem 500,00
68 Spektroskopia MR 800,00
69 Traktografia MR 800,00
70 Badanie MR całego ciała bez kontrastu 500,00
71 Badanie MR całego ciała z kontrastem 650,00
72 Konsultacja zdjęć MR 80,00
     
Uwaga!
*CENA BRUTTO (dotyczy usługi zwolnionej z podatku VAT na podstawie art.43 ust 1 pkt 18 - 19a Ustawy o VAT z dnia 11.03.2004 Dz.U. 2004 Nr 54 z późniejszymi zmianami, związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą stanu zdrowia)
w przypadku, kiedy usługa nie spełnia kryteriów wymienionych powyżej, w/w cena stanowi cenę netto i należy doliczyć 23% podatku VAT.
CENNIK PROCEDUR MEDYCZNYCH
WYKONYWANYCH W PRACOWNI RENTGENODIAGNOSTYKI
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH
NA 2018 ROK
LP RODZAJ PROCEDURY CENA BRUTTO*
w zł
1 Rtg krtani, nosogardzieli, szyi 70,00
2 Rtg twarzoczaszki 90,00
3 Rtg kości żuchwy 70,00
4 Rtg zatok obocznych nosa p-a 70,00
5 Rtg oczodołów p-a i boczne 50,00
6 Rtg czaszki w projekcji bocznej 70,00
7 Rtg czaszki w projekcji p-a 70,00
8 Rtg kręgosłupa szyjnego w projekcji a-p i bocznej 120,00
9 Rtg kręgosłupa piersiowego w projekcji a-p i bocznej 120,00
10 Rtg kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowegow projekcji a-p i bocznej 120,00
11 Rtg kręgosłupa szyjnego czynnościowe 130,00
12 Rtg żeber 70,00
13 Rtg klatki piersiowej w projekcji tylno-przednie              70,00
14 Rtg klatki piersiowej w projekcji tylno-przednie i bocznej z kontrastem              120,00
15 Rtg klatki piersiowej w projekcji tylno - przedniej i bocznej 65,00
16 Rtg klatki piersiowej - przyłóżkowe przednio-tylne 90,00
17 Pasaż jelita cienkiego 400,00
18 Urografia z kontrastem niejonowym 450,00
19 Pielografia 250,00
20 Cystoureterografia 120,00
21 Cystografia 250,00
22 Rtg przeglądowe jamy brzusznej w poz. stojącej lub leżącej 80,00
23 Fistulografia zaotrzewnowa 80,00
24 Rtg kości barku  65,00
25 Rtg kości ramienia a-p 75,00
26 Rtg łopatki a-p i boczne 60,00
27 Rtg stawu łokciowego a-p i boczne 75,00
28 Rtg rąk, stawu nadgarstka p-a i boczne                                                                                                         75,00
29 Rtg miednicy a-p 75,00
30 Rtg stawu kolanowego a-p i boczne 75,00
31 Rtg kości udowej a-p 70,00
32 Rtg kości podudzia a-p i bczne 75,00
33 Rtg stopy a-p i boczne 75,00
34 RTG kości przedramienia a-p + boczne 60,00
35 RTG kręgosłupa lędźwiowego czynnościowe 180,00
36 RTG mostka 60,00
37 RTG obojczyka p-a 60,00
38 RTG stawu skokowego a-p i boczne 60,00
39 Konsultacja zdjęć RTG z zewnątrz                                                                                          50,00
     
Uwaga!
*CENA BRUTTO (dotyczy usługi zwolnionej z podatku VAT na podstawie art.43 ust 1 pkt 18 - 19a Ustawy o VAT z dnia 11.03.2004 Dz.U. 2004 Nr 54 z późniejszymi zmianami, związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem
i poprawą stanu zdrowia)
w przypadku, kiedy usługa nie spełnia kryteriów wymienionych powyżej, w/w cena stanowi cenę netto i należy doliczyć 23% podatku VAT.
CENNIK PROCEDUR MEDYCZNYCH
WYKONYWANYCH W PRACOWNI MAMMOGRAFII
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH
NA 2018 ROK
     
LP RODZAJ PROCEDURY CENA BRUTTO*
w zł
1 Zdjęcie mammograficzne celowane 80,00
2 Mammografia jednej piersi 80,00
3 Mammografia obu piersi 90,00
4 Biopsja mammotomiczna pod kontrolą mammografii - pobranie materiału
(cena nie zawiera kosztu badań wykonywanych w Zakładzie Patologii Nowotworów ŚCO)
2 400,00
5 Biopsja mammotomiczna pod kontrolą mammografii z założeniem klipsa - pobranie materiału
(cena nie zawiera kosztu badań wykonywanych w Zakładzie Patologii Nowotworów ŚCO)
2 800,00
6 Biopsja mammotomiczna pod kontrolą aparatu USG  - pobranie materiału
(cena nie zawiera kosztu badań wykonywanych w Zakładzie Patologii Nowotworów ŚCO)
2 400,00
7 Biopsja gruboigłowa pod kontrolą aparatu USG 300,00
8 Haczyk pod kontrolą usg 200,00
9 Haczyk pod kontrolą mammografu 330,00
10 Konsultacja zdjęć mammograficznych 60,00
     
Uwaga!
*CENA BRUTTO (dotyczy usługi zwolnionej z podatku VAT na podstawie art.43 ust 1 pkt 18 - 19a Ustawy o VAT z dnia 11.03.2004 Dz.U. 2004 Nr 54 z późniejszymi zmianami, związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą stanu zdrowia)
w przypadku, kiedy usługa nie spełnia kryteriów wymienionych powyżej, w/w cena stanowi cenę netto i należy doliczyć 23% podatku VAT.
Dla pacjenta
Udostępnij