-A A +A

Cennik Zakładu Patologii Nowotworów

CENNIK PROCEDUR MEDYCZNYCH
WYKONYWANYCH W ZAKŁADZIE PATOLOGII NOWOTWORÓW
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH
NA 2018 ROK
Założenie: 1 preparat = 1 szkiełko  
L.p RODZAJ PROCEDURY CENA BRUTTO*
 w zł
1 Badanie histopatologiczne (1 bloczek = 1 szkiełko) 44,00
2 Biopsja cienkoigłowa pod kontrolą aparatu USG z jednego narządu - więcej niż 1 miejsce diagnozowane / guz 140,00
3 Ocena preparatu dostarczonego z biopsji cienkoigłowej 45,00
4 Badanie immunohistochemiczne na materiale parafinowym i na preparatach cytologicznych 100,00
5 Badanie cytologii złuszczeniowej ginekologicznej barwienie i ocena 17,00
6 Badanie cytologii złuszczeniowej z płynów z jam ciała 70,00
7 Badanie cytologii złuszczeniowej z moczu 50,00
8 Badanie cytologii złuszczeniowej z płynu mózgowo – rdzeniowego 60,00
9 Badanie śródoperacyjne – Intra 75,00
10 Cell-block 65,00
11 Konsultacja histopatologiczna i cytologiczna (obejmuje koszt dodatkowych barwień) 380,00
     
Uwaga!  
*CENA BRUTTO (dotyczy usługi zwolnionej z podatku VAT na podstawie art.43 ust 1 pkt 18 - 19a Ustawy o VAT z dnia 11.03.2004 Dz.U. 2004 Nr 54 z późniejszymi zmianami, związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą stanu zdrowia)
w przypadku, kiedy usługa nie spełnia kryteriów wymienionych powyżej, w/w cena stanowi cenę netto i należy doliczyć 23% podatku VAT.
     
    ZATWIERDZAM
UZUPEŁNIENIE CENNIKA PROCEDUR MEDYCZNYCH
WYKONYWANYCH W PRACOWNI FISH
ZAKŁADU PATOLOGII NOWOTWORÓW
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH
NA 2018 ROK
     
Lp RODZAJ PROCEDURY CENA BRUTTO*,
w zł
1 IGH-FGFR3 - czynnik prognostyczny w diagnostyce szpiczaka 400,00
2 IGH-MAF - czynnik prognostyczny w diagnostyce szpiczaka 400,00
3 IGH-MAFB - czynnik prognostyczny w diagnostyce szpiczaka 400,00
     
Uwaga!  
*CENA BRUTTO (dotyczy usługi zwolnionej z podatku VAT na podstawie art.43 ust 1 pkt 18 - 19a Ustawy o VAT z dnia 11.03.2004 Dz.U. 2004 Nr 54 z późniejszymi zmianami, związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą stanu zdrowia)
w przypadku, kiedy usługa nie spełnia kryteriów wymienionych powyżej, w/w cena stanowi cenę netto i należy doliczyć 23% podatku VAT.
     
    ZATWIERDZAM
Dla pacjenta
Udostępnij