-A A +A

Koronawirus


Testy SARS-CoV-2

Uwaga! Zmiana miejsca pobrań materiału biologicznego w kierunku SARS- CoV-2 

Od dnia 01.07.2022 roku Punkt Pobrań Materiału Biologicznego w kierunku SARS-CoV-2 mieszczący się w kontenerze będzie NIECZYNNY.

Testy na obecność wirusa SARS-CoV-2  TYLKO dla pacjentów  Świętokrzyskiego Centrum Onkologii będą wykonywane:

 • w dni powszednie (od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30-10:00) – w Poradni Hematologicznej, budynek F, wejście z tyłu budynku (od parkingu)
 • w soboty, niedziele i święta (w godzinach: 7:30-10:00) – w Recepcji/Izbie Przyjęć.

Informacje pod numerem telefonu: +48 661-911-289. 


Zasady odwiedzania pacjentów w Świętokrzyskim Centrum Onkologii

Informacja dla odwiedzających

 1. Odwiedziny odbywają się:
  - w godz. 14.00-17.00 w dni powszednie,
  - w godz. 12.00-17.00 w dni ustawowo wolne od pracy.
 2. Czas trwania odwiedzin: do 0,5 godziny.
 3. W sali chorych może przebywać 1 osoba odwiedzająca.
 4. W czasie odwiedzin nie należy zakłócać ciszy i porządku szpitalnego.
 5. Obowiązuje zakaz odwiedzin przez osoby z jakąkolwiek infekcją, gorączką.
 6. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do pozostawienia wierzchniego okrycia w szatni szpitalnej.
 7. Na terenie ŚCO obowiązuje noszenie maski medycznej zakrywającej nos i usta.
 8. Pacjenci przebywający w sali w trakcie odwiedzin także powinni mieć założone maski.
 9. Osoba odwiedzająca jest zobowiązana do dezynfekcji rąk przy wejściu na teren Centrum oraz przed wejściem i po wyjściu z sali chorego.
 10.  Rzeczy dostarczane pacjentowi należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

Zalecenia dla pacjentów na czas pandemii

W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 i w trosce o wzajemne bezpieczeństwo osób przebywających na terenie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii apelujemy o przestrzeganie zaleceń przeciwepidemicznych:

 • zasłanianie nosa i ust maseczkami na terenie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii oraz w przestrzeni i budynkach użyteczności publicznej (sklepy, placówki ochrony zdrowia, urzędy, placówki kultury, kościoły) a także w transporcie publicznym
 • częste mycie lub dezynfekowanie rąk
 • unikanie zgromadzeń i utrzymywanie dystansu 2 m od innych osób.

Na terenie ŚCO obowiązkowe maseczki

Przypominamy, że wszystkie osoby przebywające na terenie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii obowiązane są do noszenia maski medycznej zakrywającej nos i usta. Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2022 r. (Dz.U. poz. 928) do 31 sierpnia 2022 r. zostaje przedłużony obowiązek zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa w budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza oraz w aptekach.

Dla pacjenta
Udostępnij