-A A +A

21 milionów na energetyczną pomoc dla ŚCO i klimatu

Ponad 21 milionów złotych dofinansowania unijnego otrzyma Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach na zwiększenie efektywności energetycznej budynków. 24 lipca umowę w tej sprawie podpisali marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i dyrektor ŚCO prof. dr hab. n. med. Stanisław Góźdź.

W ramach projektu w 10 budynkach szpitala zostaną przeprowadzone rozległe prace termomodernizacyjne, w tym: ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnic, stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej. W ramach tej inwestycji zastosowany zostanie również system zarządzania energią oraz nadachowe mikroinstalacje fotowoltaiczne. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku i potrwają do 2023 roku.

- Jest to jedno z naszych największych zadań tego typu. Całkowita wartość projektu to ponad 25 milionów złotych, w tym wartość dofinansowania wynosi ponad 21 milionów złotych. Czas tego projektu zbiega się z zamykaniem starej perspektywy unijnej i tu będzie duży wysiłek ze strony beneficjenta, żeby w tym terminie z tym zadaniem się zmieścić, ale znając zdolności organizacyjne pana dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, na pewno się to powiedzie  – powiedział marszałek Andrzej Bętkowski.

Profesor Stanisław Góźdź przyznał, że to bardzo dobry dzień dla ŚCO. - W sytuacji, gdy ceny wszystkich mediów idą w górę, mamy szansę zmniejszyć zużycie energii poprzez termomodernizację. Nasz budynek ma już prawie 25 lat. Urządzenia energetyczne i klimatyzacyjne mają blisko 20 lat, a zużycie energii jest olbrzymie, ponieważ mamy wysokospecjalistyczną aparaturę, dwa urządzenia PET, pięć przyspieszaczy, dwa rezonanse, pięć tomografów. Ta inwestycja na pewno przyniesie nam oszczędności - powiedział.

Jak podkreślił wicemarszałek Marek Bogusławski, projekt będzie służył pacjentom i przełoży się na podniesienie komfortu leczenia. Przyczyni się również do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji CO2 - Będą to urządzenia energooszczędne, nowego typu klimatyzacja, fotowoltaika. Myślę, że to nie będą ostatnie inwestycje, bo trzeba wspomagać nasze szpitale i poprawiać komfort leczenia – dodał wicemarszałek.

Oszczędności dla szpitala i klimatu

W efekcie termomodernizacji ŚCO będzie mogło zaoszczędzić ponad 8 649 GJ energii cieplnej i 397,54 MWh energii elektrycznej w ciągu roku. Emisja CO2 spadnie o blisko 1 185 ton/rok. Z instalacji fotowoltaicznej szpital uzyska rocznie około 72 MWh.

Projekt „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” realizowany będzie w ramach Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Koszt całkowity projektu to 25 199 889, 28 zł.

 

Aktualności
Udostępnij