-A A +A

O nas

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach od ponad 30 lat łączy doświadczenie z nowoczesnym, interdyscyplinarnym podejściem do pacjenta. Misją szpitala jest niesienie wszechstronnej pomocy pacjentom oraz ich rodzinom w zmaganiu się z chorobą nowotworową. Pacjent otrzymuje tu kompleksową opiekę onkologiczną: stacjonarną, dzienną i ambulatoryjną począwszy od diagnozy przez leczenie aż po rehabilitację i opiekę psychologiczną.

Kompleksowa opieka i diagnostyka

W strukturach ŚCO funkcjonuje 14 Klinik i 30 poradni specjalistycznych. Diagnostykę realizują wyposażone w wysokospecjalistyczny sprzęt zakłady – laboratoria. Zakład Diagnostyki Molekularnej ŚCO jako pierwszy w Polsce został w 2011 roku wyposażony w aparaturę do diagnostyki niezbędnej w terapii personalizowanej, a prowadzone w nim badania są wykorzystywane w praktyce klinicznej.

Lider w diagnostyce i terapii personalizowanej

Świętokrzyskie Centrum Onkologii jest liderem w Polsce w zakresie badania wielu genów do celów terapeutycznych i prowadzeniu ukierunkowanej genetycznie terapii u chorych z rakiem płuca, jelita grubego, czerniakiem, nowotworami hematologicznymi, rakiem piersi HER2, szczególnie opornym na leczenie oraz w leczeniu GIST i guzów neuroendokrynnych. W ŚCO działa akredytowany przez Światowe Towarzystwo Senologiczne Breast Cancer Unit - oferujący kompleksową diagnostykę i leczenie nowotworów piersi.

Uznany ośrodek leczniczo - badawczy

W Świętokrzyskim Centrum Onkologii powstają projekty badawcze, które znajdują zastosowanie w praktyce klinicznej, wytyczane są nowe ścieżki w diagnostyce i terapii onkologicznej. Klinika Ginekologii, uznany w kraju ośrodek leczniczo - badawczy, przyjęty w struktury Środkowoeuropejskiej Grupy Badawczej ds. Ginekologii Onkologicznej, Europejskiej Sieci ds. Badań nad Zindywidualizowanym Leczeniem Nowotworów Trzonu Macicy, prowadzi warsztaty laparoskopii dla ginekologów z całej Polski, jako jedna z niewielu w kraju dysponuje kolumną laparoskopową z możliwością obrazowania 3D i laserem, wykonuje zabiegi laparoskopowe z wykorzystaniem noża wodnego.

W Klinice Endokrynologii prowadzone są badania nad nowymi metodami diagnostyki i leczenia raka tarczycy.

Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi jako jedyna w Polsce standardowo wykonuje zabiegi jednoczasowej implantacji protezy głosowej u wszystkich chorych wymagających usunięcia krtani.

W Klinice Urologii przeprowadzane są pionierskie zabiegi z wykorzystaniem technik laparoskopowych, opracowywane są nowe techniki leczenia nowotworów i nienowotworowych chorób układu moczowo -płciowego.

Opracowany w Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku schemat szczepień jest przełomowym odkryciem dla poprawy odporności chorych na białaczkę. ŚCO leczy pacjentów nie tylko z województwa świętokrzyskiego ale również z całej Polski.

Dla wygody pacjentów uruchomiliśmy call center, za pośrednictwem którego można zarejestrować się telefonicznie do poradni oraz uzyskać praktyczne informacje o przygotowaniu się do badań, zabiegów diagnostycznych i leczniczych. Szpital wydaje pismo "Amicus" - bezpłatny kwartalnik dla pacjentów onkologicznych.

Centrum
Udostępnij