-A A +A

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Dane kontaktowe: Tel. 41 36 74 684, fax. 41 36 74 683

 

 

Kierownik: mgr Grażyna Antczak

 

 

 

 

 

 

 

Z-ca kierownika: mgr Beata Borkowska

Personel/Kadra:

•    Diagności laboratoryjni: 16 osób, w tym 5 specjalistów II stopnia i 6 specjalistów I stopnia w dziedzinie analityki klinicznej / diagnostyki laboratoryjnej / laboratoryjnej diagnostyki medycznej,
•    asystent–fizyk, dr. n. fiz. – 1 osoba
•    technik analityki medycznej – 3 osoby,
•    sekretarka medyczna,
•    pomoc laboratoryjna – 1 osoba,
•    młodszy asystent diagnosty laboratoryjnego – 1 osoba.
 

Struktura organizacyjna Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej:

•    Pracowania Analityki Ogólnej
•    Pracownia Biochemii
•    Pracownia Białek
•    Pracownia Hematologii
•    Pracownia Koagulologii
•    Punkt Przyjęcia Materiału - tel. 41 36 74 681
•    Punkt Dystrybucji Składników Krwi

Działalność medyczna:

W ZDL wykonywany jest szeroki panel badań, w tym badania wysoce specjalistyczne. Posiadamy wysokiej klasy nowoczesny sprzęt.
Mając świadomość stałego wzrostu standardów w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej staramy się stale udoskonalać nasze metody analityczne oraz podnosić kwalifikacje kadry laboratoryjnej poprzez zdobywanie specjalizacji, aktywne uczestnictwo w szkoleniach, kursach i konferencjach naukowych.

Pracownicy są aktywnymi członkami Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.
Od początku działania laboratorium odbywają się w nim wakacyjne praktyki studenckie. Od 2007 roku prowadzimy staże w ramach specjalizacji w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.
Jakość badań monitorowana jest poprzez uczestnictwo w programach kontroli jakości: ogólnopolskich organizowanych przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, jak i międzynarodowych: RIQAS, LABQUALITY, ECAT.
 

Centrum
Udostępnij