-A A +A

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Dane kontaktowe: Tel. 41 36 74 684, fax. 41 36 74 683

 

 

Kierownik: mgr Grażyna Antczak

 

 

 

 

 

 

 

Z-ca kierownika: mgr Beata Borkowska

Personel/Kadra:

 • diagnosta laboratoryjny, specjalista IIo w dziedzinie analityki klinicznej – 1 osoba,
 • diagnosta laboratoryjny, specjalista IIo w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej – 1 osoba,
 • diagnosta laboratoryjny, specjalista IIo w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej - 4 osoby,
 • diagnosta laboratoryjny, specjalista Io w dziedzinie analityki klinicznej – 6 osób,
 • diagnosta laboratoryjny – 9 osób,
 • asystent–fizyk, dr. n. fiz.  – 1 osoba
 • technik analityki medycznej – 4 osoby,
 • sekretarka medyczna,
 • pomoc laboratoryjna – 1 osoba.

 

Struktura organizacyjna Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej:

 • Pracowania Analityki Ogólnej

 • Pracownia Biochemii

 • Pracownia Cytometrii Przepływowej

 • Pracownia Białek

 • Pracownia Hematologii

 • Pracownia Koagulologii

 • Punkt Przyjęcia Materiału - tel. 41 36 74 681

 • Punkt Dystrybucji Składników Krwi

 

Działalność medyczna:

W ZDL wykonywany jest szeroki panel badań, w tym badania wysoce specjalistyczne. Posiadamy wysokiej klasy nowoczesny sprzęt.

Mając świadomość stałego wzrostu standardów w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej staramy się stale udoskonalać nasze metody analityczne oraz podnosić kwalifikacje kadry laboratoryjnej poprzez zdobywanie specjalizacji, aktywne uczestnictwo w szkoleniach, kursach i konferencjach naukowych.

Pracownicy są aktywnymi członkami towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Polskiego Towarzystwa Cytometrii.

Od początku działania laboratorium odbywają się w nim wakacyjne praktyki studenckie. Od 2007 roku prowadzimy staże w ramach specjalizacji w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.

Jakość badań monitorowana jest poprzez uczestnictwo w programach kontroli jakości: ogólnopolskich organizowanych przez  Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, jak i międzynarodowych: RIQAS, UK NEQAS, LABQUALITY, ECAT.

Udostępnij