-A A +A

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Dane kontaktowe: Tel. 41 36 74 684, fax. 41 36 74 683

 

 

Kierownik: mgr Grażyna Antczak

 

 

 

 

 

 

 

Z-ca kierownika: mgr Beata Borkowska

Personel/Kadra:

 • diagnosta laboratoryjny, specjalista IIo w dziedzinie analityki klinicznej – 1 osoba,
 • diagnosta laboratoryjny, specjalista IIo w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej – 1 osoba,
 • diagnosta laboratoryjny, specjalista IIo w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej - 1 osoba,
 • diagnosta laboratoryjny, specjalista Io w dziedzinie analityki klinicznej – 6 osób,
 • diagnosta laboratoryjny – 12 osób,
 • technik analityki medycznej – 2 osoby,
 • sekretarka medyczna,
 • pomoc laboratoryjna – 2 osoby.

Struktura organizacyjna Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej:

 • Pracowania Analityki Ogólnej – 41 36 74 689
 • Pracownia Biochemii – 41 36 74 687
 • Pracownia Cytometrii Przepływowej – 41 36 74 688
 • Pracownia Elektroforezy – 41 36 74 690
 • Pracownia Hematologii - 41 36 74 685
 • Pracownia Koagulologii - 41 36 74 686
 • Punkt Przyjęcia Materiału i Rejestracja – 41 36 74 681
 • Telefon dyżurny - 41 36 74 682

Działalność medyczna:

W ZDL wykonywany jest szeroki panel badań, w tym badania wysoce specjalistyczne. Posiadamy wysokiej klasy nowoczesny sprzęt.

Mając świadomość stałego wzrostu standardów w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej staramy się stale udoskonalać nasze metody analityczne oraz podnosić kwalifikacje kadry laboratoryjnej poprzez zdobywanie specjalizacji, aktywne uczestnictwo w szkoleniach, kursach i konferencjach naukowych.

Pracownicy są aktywnymi członkami towarzystw naukowych: PTDL, PTHiT, PTC.

Od początku działania laboratorium odbywają się w nim wakacyjne praktyki studenckie. Od 2007 roku prowadzimy staże w ramach specjalizacji w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.

Jakość badań monitorowana jest poprzez uczestnictwo w programach kontroli jakości: ogólnopolskich organizowanych przez COBJwDL, jak i międzynarodowych: RIQAS, UK NEQAS, LABQUALITY.

Udostępnij