-A A +A

Breast Cancer Unit

Koordynator BCU: dr nauk med. Piotr Kędzierawski, specjalista radioterapii

20 kwietnia 2015 Świętokrzyskie Centrum Onkologii (ŚCO) uzyskało akredytację Światowego Towarzystwa Senologicznego (SIS), potwierdzającą, że działające w strukturach ŚCO Breast Cancer Unit spełnia warunki ośrodka specjalizującego się w kompleksowej diagnostyce i leczeniu chorych z rakiem piersi. Działalność Breast Cancer Units jest wzmocniona rezolucją Parlamentu Europejskiego z 2006 roku, wskazującą główne cele BCU a także nakreślającą potrzebę upowszechniania tego modelu opieki. Pierwszym szpitalem w Polsce, który otrzymał akredytację SIS jest Zachodniopomorskie Centrum Onkologii. Nasz szpital jest drugim z kolei, posiadającym taką akredytację. W leczeniu chorych z rakiem piersi wykorzystujemy kilka metod terapeutycznych:

  • leczenie chirurgiczne,
  • radioterapię,
  • chemioterapię,
  • hormonoterapię,
  • leczenie biologiczne.

W (ŚCO) od kilku lat działa zespół do spraw diagnostyki i leczenia chorych z rakiem piersi. W skład tego zespołu wchodzą: chirurdzy, radiolodzy, patolodzy, radioterapeuci, onkolodzy kliniczni, pielęgniarki onkologiczne, psycholodzy, ginekolodzy, specjaliści rehabilitacji. Celem BCU jest zapewnienie wszystkim kobietom, które zgłaszają się do ŚCO z podejrzeniem raka piersi lub już rozpoznanym rakiem, dostęp do świadczeń na jednakowym poziomie. ŚCO jest liderem w leczeniu chorych z rakiem piersi w regionie świętokrzyskim. Leczymy także chore z całej Polski.

Wykonujemy coraz mniej mastektomii w związku z upowszechnieniem badań przesiewowych (mammografia) i wykrywaniem raka piersi we wczesnym stadium. Stosujemy zabiegi oszczędzające pierś, zabiegi rekonstrukcyjne (natychmiastowe lub odroczone). Prowadzimy leczenie systemowe zgodnie z biologią raka. Stosujemy nowoczesną radioterapię konformalną, leczenie biologiczne, rehabilitację fizyczną, psychiczną i społeczną. Leczone są wszystkie chore, niezależnie od stopnia zaawansowania choroby nowotworowej. Po określeniu stopnia zaawansowania choroby przypadek każdej pacjentki jest omawiany przez zespół specjalistów (konsylium). Najczęstszym sposobem leczenia pierwotnego jest leczenie chirurgiczne. Chora jest informowana przez chirurga o możliwym leczeniu operacyjnym i jego zakresie (np. radykalna mastektomia, mastektomia prosta, leczenie oszczędzające lub zabieg z rekonstrukcją piersi). O zakresie operacji decyduje chora wraz z chirurgiem. W przypadku braku możliwości wykonania zabiegu operacyjnego z powodu zbyt dużego zaawansowania raka proponowane jest leczenie systemowe - chemioterapia lub hormonoterapia. Ma ono na celu zmniejszenie się guza nowotworowego i uzyskanie możliwości wykonania bezpiecznego radykalnego zabiegu chirurgicznego. Po zabiegu chirurgicznym konsylium ponownie analizuje wynik badania histopatologicznego pooperacyjnego. Każdy przypadek jest traktowany indywidualnie i w zależności od czynników prognostycznych i predykcyjnych jest planowane dalsze leczenie. Może być to chemioterapia, hormonoterapia, radioterapia, leczenie biologiczne. Oczywiście nie leczymy raka, lecz chorą, ponieważ w decyzjach terapeutycznych brane są pod uwagę inne czynniki takie jak wiek chorej, choroby współistniejące, preferencje. Dodatkowo proponowane są zabiegi rehabilitacyjne, w tym również konsultacje psychologa lub psychiatry. Chore poddane terapii mają do dyspozycji leczenie ambulatoryjne lub stacjonarne. Mogą także skorzystać z poradnictwa genetycznego (możliwość określenia prawdopodobieństwa zachorowania na raka członków rodzin i wpływanie na jego wczesne wykrycie poprzez badania diagnostyczne odpowiednio zaplanowane). Po leczeniu prowadzimy badania kontrolne mające na celu ocenę skuteczności leczenia, a także wykrycie wznowy lub kolejnego ogniska raka (w drugiej piersi).

Centrum
Udostępnij