-A A +A

Dotacje celowe

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
 

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA

„Zakup specjalistycznych zestawów łóżkowych oraz szafek przyłóżkowych dla oddziałów szpitalnych Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach”

W ramach realizacji zadania wymieniono łóżka szpitalne i szafki przyłóżkowe

Dofinansowanie:  3 190 013,28 zł

Całkowita wartość:  3 987 516,60 zł

Data podpisania umowy: listopad 2023

Centrum
Udostępnij