-A A +A

Narodowa strategia onkologiczna

Minister Zdrowia wybrał m.in. Świętokrzyskie Centrum Onkologii jako Realizatora Narodowej Strategii Onkologicznej w zakresie poniższych zadań dotyczących zakupu sprzętu medycznego:

 

- DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
  NARODOWA STRATEGIA ONKOLOGICZNA

„Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca”

Dofinansowanie:             1 325 999,76 zł

Całkowita wartość:         1 326 430,26 zł

 

- DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
  NARODOWA STRATEGIA ONKOLOGICZNA

„Doposażenie zakładów radioterapii” w zakresie zakupu specjalistycznej aparatury – Aparat HDR

Dofinansowanie:             2 499 999,99 zł

Całkowita wartość:         2 530 750,00 zł

 

- DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
  NARODOWA STRATEGIA ONKOLOGICZNA

„Doposażenie zakładów radioterapii”– zakup systemu planowania radioterapii lub jego nowych wersji, a także dodatkowych funkcjonalności do posiadanego systemu wraz z niezbędnym sprzętem w 2021 r.

Dofinansowanie:             2 323 557,00 zł

Całkowita wartość:        

 

- DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
  NARODOWA STRATEGIA ONKOLOGICZNA

„Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej”

Dofinansowanie:             897 043,00 zł

Całkowita wartość:        

Udostępnij