-A A +A

Narodowa strategia onkologiczna

Minister Zdrowia wybrał m.in. Świętokrzyskie Centrum Onkologii jako Realizatora Narodowej Strategii Onkologicznej w zakresie poniższych zadań dotyczących zakupu sprzętu medycznego:

 

- DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
  NARODOWA STRATEGIA ONKOLOGICZNA

„Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca”

Dofinansowanie:             1 325 999,76 zł

Całkowita wartość:         1 326 430,26 zł

 

- DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
  NARODOWA STRATEGIA ONKOLOGICZNA

„Doposażenie zakładów radioterapii” w zakresie zakupu specjalistycznej aparatury – Aparat HDR

Dofinansowanie:             2 499 999,99 zł

Całkowita wartość:         2 530 750,00 zł

 

- DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
  NARODOWA STRATEGIA ONKOLOGICZNA

„Doposażenie zakładów radioterapii”– zakup systemu planowania radioterapii lub jego nowych wersji, a także dodatkowych funkcjonalności do posiadanego systemu wraz z niezbędnym sprzętem w 2021 r. treści j.n.:

"W ramach realizacji zadania zakupiono:

1. nową wersję systemu planowania radioterapii (upgrade) wraz z niezbędnym sprzętem –rozbudowa systemu planowania leczenia Monaco kpl.1,

2. dodatkowe funkcjonalności do posiadanego systemu wraz z niezbędnym sprzętem – rozbudowa systemu planowania leczenia Precision kpl.1,

3.dodatkowe funkcjonalności do posiadanego systemu wraz z niezbędnym sprzętem –rozbudowa systemu planowania leczenia Raystation kpl. 1"

Dofinansowanie:             2 323 557,00 zł

Całkowita wartość:         2 355 003,00 zł

 

- DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
  NARODOWA STRATEGIA ONKOLOGICZNA

„Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej”

"W ramach realizacji zadania zakupiono:

1. zestaw do diagnostyki i rehabilitacji kończyn górnych i dolnych kpl 1

2. system do badań wysiłkowych i spoczynkowych z bieżnią kpl.1

3. zrobotyzowany system do przygotowania do nauki chodu kpl.1

4.mobilne elektromiografy z elektrostymulacją wyzwalaną kpl.1

Dofinansowanie:             897 043,00 zł

Całkowita wartość:          902 596,00 zł

 

- DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
  NARODOWA STRATEGIA ONKOLOGICZNA

„Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego”

W ramach realizacji zadania zakupiono cystoskopy optyczne w ilości 10 szt.

Całkowita wartość:  400 481,59 zł

Dofinansowanie:  400 000,00 zł

 

- DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
  NARODOWA STRATEGIA ONKOLOGICZNA

„Doposażenie zakładów medycyny nuklearnej” - wymiana aparatów PET

W ramach realizacji zadania wymieniono aparat PET

Całkowita wartość:  15 567 748,66 zł

Dofinansowanie:  14 984 728,66 zł

Data podpisania umowy: maj 2023

 

- DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
  NARODOWA STRATEGIA ONKOLOGICZNA

„Doposażenie zakładów radioterapii - zakup systemów planowania radioterapii, doposażenie stacji planowania (w tym zakup nowych wersji) oraz doposażenie akceleratorów

W ramach realizacji zadania doposażono stacje planowania leczenia oraz doposażono akceleratory

Całkowita wartość:  6 915 486,00 zł

Dofinansowanie:  6 902 940,00 zł

Data podpisania umowy: lipiec 2023

 

Klauzule informacyjne:

Klauzula informacyjna, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego do umów:

1/11/32/2021/38/856 - „Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca”

1/6/18/2021/38/445 - „Doposażenie zakładów radioterapii” w zakresie zakupu specjalistycznej aparatury – Aparat HDR

1/6/36/2021/38/1215 - „Doposażenie zakładów radioterapii”– zakup systemu planowania radioterapii lub jego nowych wersji, a także dodatkowych funkcjonalności do posiadanego systemu wraz z niezbędnym sprzętem w 2021 r.

1/18/43/2022/2021NW/38/192 - „Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej”

1/14/86/2022/38/671 -„Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego”

1/7/7/2023/38/497 - „Doposażenie zakładów medycyny nuklearnej” - wymiana aparatów PET

1/6/18/2023/38/834 - "Doposażenie zakładów radioterapii”– zakup systemu planowania radioterapii, doposażenie stacji planowania (w tym zakup nowych wersji) oraz doposażenie akceleratorów

 

Centrum
Udostępnij