-A A +A

Pracownia Terapii Zajęciowej

W ramach Zakładu Psychoonkologii ŚCO działa:

Pracownia Terapii Zajęciowej

Terapia Zajęciowa w Świętokrzyskim Centrum Onkologii - jest działaniem wielokierunkowym opartym na wykorzystaniu tkwiącego w każdym człowieku potencjału rozwojowego mającego źródło w naturalnych siłach witalnych organizmu, niezależnie od stopnia niepełnosprawności. Daje każdemu uczestnikowi szansę wyrażenia siebie w dostępnej i indywidualnej formie, określonej jego wewnętrznymi i zewnętrznymi predyspozycjami.

Istotą terapii jest leczenie i usprawnianie za pomocą określonych czynności, zajęć i pracy, które mogą mieć wartość kształcącą, wychowawczą, a także leczniczą, relaksacyjną. Rozwija umiejętności manualne, pobudza do twórczości, uczy starannego i estetycznego wykonania, poprawia koordynację wzrokowo-ruchową, ćwiczy koncentrację uwagi na danej czynności, uruchamia wyobraźnię, wrażliwość. Pomaga w procesie powrotu do zdrowia i polepszeniu jakości życia pacjenta.Kadra Pracowni Terapii Zajęciowej:

Joanna Grzesik-Deska – mgr pedagogiki – specjalność: rewalidacja z terapią pedagogiczną, terapeuta zajęciowy, ukończyła studia podyplomowe z psychoonkologii w Akademia Ignatianum w Krakowie.

Zofia Lenarcik – mgr pedagogiki, instruktor terapii zajęciowej, ukończyła studia podyplomowe z psychoonkologii w Akademia Ignatianum w Krakowie.

Paweł Pilkiewicz - mgr pedagogiki, Trener Szkoleń w Zakresie Psychoonkologii PTPOHarmonogram Pracy Pracowni Terapii Zajęciowej ŚCO

Zajęcia z Arteterapii:

poniedziałek – środa: 09.00 – 12.30

piątek: 10.30 – 12.00

 

Wizaż:

Raz w miesiącu odbywają się warsztaty wizażu prowadzone w ramach współpracy Fundacji - „Piękniejsze Życie”

 

Relaksacja: czwartki, piątki 11.30 – 12.00

Terapia Simontonowska: czwartki 9.00 – 12.30

Racjonalna Terapia Zachowania: piątki 9.00 – 12.30

Zajęcia skierowane są do wszystkich pacjentów leczących się stacjonarnie w Działach i Klinikach ŚCO oraz ich bliskich. Osoby zainteresowane poprawą jakości swojego życia, radzeniem sobie ze stresem i skuteczną profilaktyką zdrowia zapraszamy:

Kielce, ul. Artwińskiego 3, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach (Zakład Psychoonkologii – Pracownia Terapii Zajęciowej, Gabinet 111 I piętro)

Praktyczne Zastosowanie Terapii Simontonowskiej w profilaktyce i edukacji zdrowia – skuteczny sposób poprawy jakości życia i redukcji STRESUCelem zajęć jest praca nad:

  • poprawą funkcjonowania emocjonalnego człowieka,
  • wzrostem zaangażowania w proces leczenia,
  • doskonaleniem umiejętności relaksacyjnych,
  • poprawą komunikacji z otoczeniem, a w konsekwencji poprawą jakości życia.

Terapia Simontonowska jest z powodzeniem stosowana w licznych ośrodkach onkologicznych na całym świecie, w USA, Japonii, Szwajcarii, Niemczech i Polsce.

Plan zajęć z Terapii Simontonowskiej

1.Wprowadzenie do Terapii Simontonowskiej 07.11.2019

2.Pomoc w kryzysie emocjonalnym – Rola przekonań w zdrowieniu 14.11.2019

3.Wyobraźnia w zdrowieniu 21.11.2019

4.Nadzieja, wiara, poczucie sensu, wewnętrzna mądrość i duchowość 28.11.2019

5.Stres, korzyści wtórne i znaczenie choroby 05.12.2019

6.Rola naszych przekonań o śmierci lub nawrocie choroby 12.12.2019

7.Dwu-letni plan zdrowienia 02.01.2020

8.Wsparcie i komunikacja 09.01.2020

9.Rola zabawy w zdrowieniu 16.01.2020

10.Jak sobie radzić między sesjami i po zakończonej terapii 23.01.2020

 

Racjonalna Terapia Zachowania

RTZ (Racjonalna Terapia Zachowania) umożliwia skuteczną interwencję terapeutyczną poprzez zmianę i usprawnienie przekonań, jakie wykorzystuje dana osoba. Jednocześnie, regularna praca własna przy zastosowaniu zasad poznanych dzięki RTZ umożliwia skuteczny i długotrwały rozwój własny i poprawę codziennego funkcjonowania. Warsztaty są skierowane do  wszystkich pacjentów leczących się stacjonarnie w Działach i Klinikach ŚCO oraz ich bliskich. Osoby zainteresowane poprawą jakości swojego życia, radzeniem sobie ze stresem i skuteczną profilaktyką zdrowia zapraszamy:

 

Plan zajęć z Racjonalnej Terapii Zachowania

Wprowadzenie do RTZ 08.11.2019

Jak powstają nasze myśli i emocje? 15.11.2019

Jak słowa wpływają na nasze emocje? 22.11.2019

Wprowadzenie do Racjonalnej Samo-Analizy i Racjonalnej Wyobraźni Emocjonalnej 29.11.2019

Neurofizjologia ABC Emocji 06.12.2019

Teoria uczenia się i co sprawia że się zmieniamy? 13.12.2019

Jak np. radzić sobie ze złością? 20.12.2019

RTZ – ćwiczenia praktyczne 27.11.2019

Praktyczne zastosowanie RTZ w różnych sytuacjach 03.01.2020

Praktyczne zastosowanie RTZ – Podsumowanie 10.01.2020

 

Kontakt: Paweł Pilkiewicz – tel. (41) 367-40-42 pok. 111 (I piętro)

 

 

Udostępnij