-A A +A

Pracownia Terapii Zajęciowej

Pracownia Terapii Zajęciowej

Zajęcia w Terapii Zajęciowej skierowane są do wszystkich pacjentów szpitala w ŚCO oraz ich bliskich.

Terapia Zajęciowa – jest działaniem wielokierunkowym opartym na wykorzystaniu tkwiącego w każdym człowieku potencjału rozwojowego mającego źródło w naturalnych siłach witalnych organizmu, niezależnie od stopnia niepełnosprawności. Daje każdemu uczestnikowi szansę wyrażenia siebie w dostępnej i indywidualnej formie, określonej jego wewnętrznymi i zewnętrznymi predyspozycjami.

Istotą terapii jest leczenie i usprawnianie za pomocą określonych czynności, zajęć i prac, które mają wartość kształcącą, leczniczą, relaksacyjną. Rozwija umiejętności poznawcze, pobudza do twórczości, poprawia koordynację wzrokowo-ruchową, ćwiczy koncentrację uwagę. Pomaga w procesie powrotu do zdrowia i polepszeniu jakości życia pacjenta.

Osoby zainteresowane poprawą jakości swojego życia, radzeniem sobie ze stresem i skuteczną profilaktyką zdrowia

Zapraszamy

Harmonogram Pracy Pracowni Terapii Zajęciowej ŚCO od 01.03.2021

Wtorek: 15:30 - 17:30 – Zajęcia z terapii zajęciowej dla pacjentów i ich bliskich (stacjonarnie)
Środa: 09:00 - 13:00 – zajęcia online z:

 1. Terapii Simontonowskiej
 2. Racjonalnej Terapii Zachowania

Czwartek: 09:00 – 12:00 – grupa terapeutyczna dla pacjentów i ich bliskich

Na zajęcia stacjonarne (wtorek, czwartek) pacjenci proszeni są o zgłaszanie chęci uczestnictwa telefonicznie tel. (41) 367-40-42

Na zajęcia online (środa) pacjenci proszeni są o zgłaszanie chęci uczestnictwa za pomocą Messenger na Facebook (Zakład Psychoonkologii - Pracownia Terapii Zajęciowej ŚCO) https://www.facebook.com/TerapiaZajeciowaSCO

Na zajęciach obowiązują procedury związane z reżimem sanitarnym w pandemii Covid-19 (Wywiad epidemiologiczny, maseczki, dystans, dezynfekcja)

 

Terapia Simontonowska w profilaktyce i edukacji zdrowia – skuteczny sposób poprawy jakości życia i redukcji STRESU
Celem zajęć jest praca nad:

 • poprawą funkcjonowania emocjonalnego człowieka,
 • wzrostem zaangażowania w proces leczenia,
 • doskonaleniem umiejętności relaksacyjnych,
 • poprawą komunikacji z otoczeniem, a w konsekwencji poprawą jakości życia.

Terapia Simontonowska jest z powodzeniem stosowana w licznych ośrodkach onkologicznych na całym świecie, w USA, Japonii, Szwajcarii, Niemczech i Polsce.

Plan zajęć z Terapii Simontonowskiej

 • Wprowadzenie do Terapii Simontonowskiej
 • Pomoc w kryzysie emocjonalnym – Rola przekonań w zdrowieniu
 • Wyobraźnia w zdrowieniu
 • Nadzieja, wiara, poczucie sensu, wewnętrzna mądrość i duchowość
 • Stres, korzyści wtórne i znaczenie choroby
 • Rola naszych przekonań o śmierci lub nawrocie choroby
 • Dwu-letni plan zdrowienia
 • Wsparcie i komunikacja
 • Rola zabawy w zdrowieniu
 • Jak sobie radzić między sesjami i po zakończonej terapii

 

Racjonalna Terapia Zachowania

RTZ (Racjonalna Terapia Zachowania) umożliwia skuteczną interwencję terapeutyczną poprzez zmianę i usprawnienie przekonań, jakie wykorzystuje dana osoba. Jednocześnie, regularna praca własna przy zastosowaniu zasad poznanych dzięki RTZ umożliwia skuteczny i długotrwały rozwój własny i poprawę codziennego funkcjonowania. Warsztaty są skierowane do  wszystkich pacjentów leczących się stacjonarnie w Działach i Klinikach ŚCO oraz ich bliskich. Osoby zainteresowane poprawą jakości swojego życia, radzeniem sobie ze stresem i skuteczną profilaktyką zdrowia zapraszamy:

Plan zajęć z Racjonalnej Terapii Zachowania

Wprowadzenie do RTZ

Jak powstają nasze myśli i emocje?

Jak słowa wpływają na nasze emocje?

Wprowadzenie do Racjonalnej Samo-Analizy i Racjonalnej Wyobraźni Emocjonalnej

Neurofizjologia ABC Emocji

Teoria uczenia się i co sprawia, że się zmieniamy?

Jak np. radzić sobie ze złością?

RTZ – ćwiczenia praktyczne

Praktyczne zastosowanie RTZ w różnych sytuacjach

Praktyczne zastosowanie RTZ – Podsumowanie

 

Kadra Pracowni Terapii Zajęciowej:

Joanna Grzesik-Deska – mgr pedagogiki – specjalność: rewalidacja z terapią pedagogiczną, terapeuta zajęciowy, ukończyła studia podyplomowe z psychoonkologii w Akademia Ignatianum w Krakowie.

Zofia Lenarcik – mgr pedagogiki, instruktor terapii zajęciowej, ukończyła studia podyplomowe z psychoonkologii w Akademia Ignatianum w Krakowie.

Paweł Pilkiewicz – mgr pedagogiki, terapeuta zajęciowy, Trener Szkoleń w Zakresie Psychoonkologii PTPO

 

Kontakt:

Kielce, ul. Artwińskiego 3, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach (Zakład Psychoonkologii – Pracownia Terapii Zajęciowej, Gabinet 111, I piętro)

Kontakt: tel. (41) 367-40-42

https://www.facebook.com/TerapiaZajeciowaSCO

 

 

Udostępnij