-A A +A

Centrum Badań Naukowych Epidemiologii i Prac Badawczo - Rozwojowych

HISTORIA DZIAŁALNOŚĆ BIULETYNY OPRACOWANIA WYDARZENIA PRZYDATNE LINKI

Dane kontaktowe:

tel.: 41 36-74-276 – Kierownik Zakładu

e-mail: epidemiologia@onkol.kielce.pl

tel.: 41 36-74-449 – Koordynator Świętokrzyskiego Biura Rejestracji Nowotworów

e-mail: epidemiologia@onkol.kielce.pl

faks: 41 36-74-449

dr hab. n. med. i n. o zdr. Paweł Macek, prof. UJKKierownik zakładu:
dr hab. n. med. i n. o zdr. Paweł Macek, prof. UJK

 

 

 

 

 

 

 

Koordynator: mgr Anna Giemza

 

Personel/Kadra:

mgr Anna Giemza - koordynator

mgr Monika Nogajczyk – inspektor ds. epidemiologii nowotworów

mgr Kasza Iwona - inspektor ds. epidemiologii nowotworów

mgr Edyta Pokrzepa – starszy statystyk medyczny

mgr Barbara Moskal – starszy statystyk medyczny

inż. Ewa Wiatr - statystyk medyczny

mgr Piotr Faszczewski - informatyk

dr hab. n. med. i n. o zdr. Paweł Macek, prof. UJK

 

Historia


Unikalny na skalę światową system organizacji walki z rakiem, opracowany przez profesora Tadeusza Koszarowskiego, zakładał istotną rolę epidemiologii w kompleksowych działaniach mających na celu zwalczanie chorób nowotworowych. Koncepcja Pana Profesora zaowocowała w 1953 roku powstaniem pierwszych rejestrów nowotworowych w Warszawie, Krakowie i Gliwicach.

Na początku lat 80. XX wieku gromadzone były pierwsze dane epidemiologiczne dotyczące zagrożenia nowotworami złośliwymi u mieszkańców województwa świętokrzyskiego. W przyszłości miały się stać „kamieniem węgielnym” dla Świętokrzyskiego Rejestru Nowotworów, który został powołany do życia
w 1988 roku.

Dzięki systematycznemu gromadzeniu danych w Rejestrze możliwym stało się planowanie budowy Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Początkowe wysokie wartości wskaźników epidemiologicznych uświadamiały skalę problemu oraz wskazywały kierunki rozwoju Centrum. Dążenie do zorganizowania pełnoprofilowej lecznicy zapewniającej mieszkańcom województwa świętokrzyskiego kompleksową opiekę onkologiczną zostało zakończone sukcesem. W dniu dzisiejszym dane epidemiologiczne pochodzące z Zakładu Epidemiologii i Walki z Rakiem pozwalają aktywnie i racjonalnie kreować rozwój Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

 

Działalność:


Działalność Zakładu Epidemiologii i Walki z Rakiem opiera się na wykorzystywaniu informacji pochodzących ze Świętokrzyskiego Biura Rejestracji Nowotworów wchodzącego w skład Zakładu. Świętokrzyskie Biuro Rejestracji Nowotworów zajmuje się gromadzeniem informacji o pacjentach zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego chorych na nowotwory złośliwe. Gromadzone dane są identyfikowane w oparciu o Kartę Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego (MZ/N1-a). Wszystkie placówki ochrony zdrowia w województwie świętokrzyskim mają obowiązek zgłaszania do Świętokrzyskiego Biura Rejestracji Nowotworów każdego przypadku zachorowania na nowotwór złośliwy. Zgłaszalność ta jest raz w roku kontrolowana przez pracowników Biura. Dane dotyczące zgonów pochodzą z GUS. Podstawy prawne rejestracji nowotworów określa Ustawa o Statystyce Publicznej (Dz. U. nr 88 z 1995r., poz. 439.) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Nowotworów Dz. U. z 28 grudnia 2012 roku poz. 1497.

Zakład Epidemiologii i Walki z Rakiem zajmuje się oceną sytuacji epidemiologicznej zachorowań
i zgonów na nowotwory złośliwe w województwie świętokrzyskim: kolejnością ich występowania, trendami czasowymi, 5- i 10-letnimi przeżyciami, obciążeniem nowotworami złośliwymi w powiatach województwa itd. Analiza sytuacji epidemiologicznej przedstawiana jest w formie tekstu, wykresów, map i tabel. Materiały te są wykorzystywane do publikacji naukowych i popularyzatorskich, podnoszenia kwalifikacji przez pracowników Świętokrzyskiego Centrum Onkologii oraz z innych ośrodków medycznych w całej Polsce. Opracowane dane są prezentowane na konferencjach naukowych i seminariach oraz wykorzystywane w celach prewencyjnych (szkolenia, prasa, radio, telewizja). Zakład Epidemiologii i Walki z Rakiem wydaje corocznie biuletyny dotyczące epidemiologii nowotworów złośliwych w województwie świętokrzyskim.

Świętokrzyskie Biuro Rejestracji Nowotworów od lat jest uważane za jedno z najlepszych w Polsce. Według najnowszej oceny posiada 94% kompletność rejestracji, wysoki procent potwierdzeń histopatologicznych i niewielki odsetek zachorowań na nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia - C80. Duża wiarygodność danych umożliwiła współpracę z Międzynarodową Agencją Badań nad Rakiem (International Agency for Research on Cancer) Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z siedzibą w Lyonie oraz Europejską Siecią Rejestrów Nowotworowych (European Network of Cancer Registries). Zaszczytne członkostwo w tych organizacjach polega na wymianie danych oraz ich publikacji. Opracowania epidemiologiczne dotyczące województwa świętokrzyskiego są publikowane w wydawnictwach IARC „Cancer Incidence In Five Continents”.

Projekty międzynarodowe
Publikacje naukowe

Biuletyny do pobrania:


Zakład Epidemiologii i Walki z Rakiem wydaje corocznie biuletyny dotyczące epidemiologii nowotworów złośliwych w województwie świętokrzyskim.

Nowotwory złośliwe w województwie świętokrzyskim w 2021 roku
Paweł Macek, Danuta Gąsior-Perczak, Jolanta Smok-Kalwat, Monika Nogajczyk, Iwona Kasza, Stanisław Góźdź; Świętokrzyskie Centrum Onkologii 2023.

Nowotwory złośliwe w województwie świętokrzyskim w 2020 roku
Paweł Macek, Jolanta Smok-Kalwat, Monika Nogajczyk, Iwona Kasza, Stanisław Góźdź; Świętokrzyskie Centrum Onkologii 2022.

Nowotwory złośliwe w województwie świętokrzyskim w 2019 roku
Paweł Macek, Jolanta Smok-Kalwat, Monika Nogajczyk, Iwona Kasza, Stanisław Góźdź; Świętokrzyskie Centrum Onkologii 2021.

Nowotwory złośliwe w województwie świętokrzyskim w 2018 roku
Paweł Macek, Jolanta Smok-Kalwat, Monika Nogajczyk, Iwona Kasza, Stanisław Góźdź; Świętokrzyskie Centrum Onkologii 2020.

Nowotwory złośliwe w województwie świętokrzyskim w 2017 roku
Paweł Macek, Jolanta Smok-Kalwat, Monika Nogajczyk, Iwona Kasza, Stanisław Góźdź; Świętokrzyskie Centrum Onkologii 2019.

Nowotwory złośliwe w województwie świętokrzyskim w 2016 roku
Paweł Macek, Jolanta Smok-Kalwat, Monika Nogajczyk, Iwona Kasza, Stanisław Góźdź; Świętokrzyskie Centrum Onkologii 2018.

Nowotwory złośliwe w województwie świętokrzyskim w 2015 roku
Anna Giemza, Jolanta Smok – Kalwat, Dorota Stępień, Leszek Smorąg, Paweł Macek, Stanisław Góźdź; Świętokrzyskie Centrum Onkologii 2017.

Nowotwory złośliwe w województwie świętokrzyskim w 2014 roku
Jolanta Smok – Kalwat, Dorota Stępień, Anna Giemza, Leszek Smorąg, Paweł Macek, Stanisław Góźdź; Świętokrzyskie Centrum Onkologii 2016.

Nowotwory złośliwe w województwie świętokrzyskim w 2013 roku.
Smok-Kalwat J, Kowalska A, Stępień D, Macek P, Góźdź S.; Świętokrzyskie Centrum Onkologii 2015.

Nowotwory złośliwe w województwie świętokrzyskim w 2012 roku.
Bielska-Lasota M, Karpacz T, Stępień D, Macek P, Góźdź S.; Świętokrzyskie Centrum Onkologii 2014.

Nowotwory złośliwe w województwie świętokrzyskim w 2011 roku.
Góźdź S, Karpacz T, Stępień D.; Świętokrzyskie Centrum Onkologii 2013.

Nowotwory złośliwe w województwie świętokrzyskim w 2010 roku.
Góźdź S, Karpacz T, Stępień D, Czarnecki S, Fortuna Ł.; Świętokrzyskie Centrum Onkologii 2012.

Epidemiologia nowotworów złośliwych w województwie świętokrzyskim w latach 1999-2009.
Góźdź S, Siudowska U, Czarnecki S, Fortuna Ł.;  Świętokrzyskie Centrum Onkologii 2011.

Najczęściej występujące nowotwory złośliwe w województwie świętokrzyskim w latach 1988-2004.
Góźdź S, Siudowska U, Czarnecki S.; Świętokrzyskie Centrum Onkologii 2006.

Epidemiologia nowotworów złośliwych w województwie świętokrzyskim w latach 1988-2002.
Góźdź S, Siudowska U, Lis K.; Świętokrzyskie Centrum Onkologii 2005.


Nowotwory złośliwe w województwie świętokrzyskim. Najczęściej występujące nowotwory złośliwe w latach 1999-2013,
Stanisław Góźdź Monika Nogajczyk Paweł Macek, Świętokrzyskie Centrum Onkologii 2016.

Rak płuca w województwie świętokrzyskim w latach 1999-2013,
Stanisław Góźdź Paweł Macek (redakcja), Świętokrzyskie Centrum Onkologii 2016.

Rak piersi w województwie świętokrzyskim w latach 1999-2012,
Stanisław Góźdź Paweł Macek (redakcja), Świętokrzyskie Centrum Onkologii 2015.

 

Opracowania


 

Najczęstsze nowotwory w województwie świętokrzyskim w 2020r.

 

Najczęstsze nowotwory w województwie świętokrzyskim w 2019r.

 

Najczęstsze nowotwory w województwie świętokrzyskim w 2018r.

 

Najczęstsze nowotwory w województwie świętokrzyskim w 2017r.

 

Najczęstsze nowotwory w województwie świętokrzyskim w 2016r.

 

Wydarzenia:


W dniach od 17.12.2014 do 18.03.2015 w czasie cyklu szkoleń odbywających się w Świętokrzyskim Centrum Onkologii zorganizowanych dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z tzw. „wrażliwości onkologicznej”, obejmujących podstawowe objawy oraz zakres niezbędnej diagnostyki, mającej na celu weryfikację podejrzeń poszczególnych nowotworów złośliwych występowaliśmy z wykładami nt.:

Zagrożenie nowotworami złośliwymi w województwie świętokrzyskim w 2012 roku.

Nowotwory złośliwe piersi, przewodu pokarmowego oraz mięsaki i czerniaki w województwie świętokrzyskim w 2012 roku.

Nowotwory układu moczowo-płciowego kobiet i mężczyzn.

Nowotwory płuca i opłucnej oraz narządów głowy i szyi.

Nowotwory układu wewnątrzwydzielniczego oraz układu krwiotwórczego.

W dniu 2 czerwca 2015 roku uczestniczyliśmy w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Wyzwania naukowe i zawodowe we współczesnym pielęgniarstwie”. Zorganizowanej przez Wydział Nauk
o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

Halina Król, Małgorzata Biskup, Paweł Macek. Realizacja programu profilaktycznego raka jelita grubego na przykładzie województwa świętokrzyskiego. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Wyzwania naukowe i zawodowe we współczesnym pielęgniarstwie”.

 

W dniach 19-20 września 2015 roku uczestniczyliśmy w Konferencji naukowej „Fizjoterapia
w Geriatrii” zorganizowanej przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 

Anna Opuchlik, Małgorzata Biskup, Paweł Macek, Małgorzata Terek-Derszniak, Anna Włoch, Halina Król, Stanisław Głuszek, Stanisław Góźdź. Liposukcja jako alternatywna metoda leczenia słoniowacizny limfatycznej u kobiet po mastektomii – opis przypadku.

 

W dniach 5-6 listopada 2015 roku uczestniczyliśmy w XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Środowiskowej „Człowiek – Zdrowie – Środowisko” zorganizowanej przez Wydział Lekarski i Nauk
o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

Macek Paweł, Krzyżak Michalina, Smok-Kalwat Jolanta, Błaszkiewicz Ewa, Biskup Małgorzata, Nogajczyk Monika, Stanisław Góźdź. Trendy zachorowalności na raka jelita grubego w województwie świętokrzyskim w latach 1999-2012 z uwzględnieniem różnic miasto – wieś.

Biskup Małgorzata, Krzyżak Michalina, Błaszkiewicz Ewa, Macek Paweł, Terek-Derszniak Małgorzata, Smok-Kalwat Jolanta, Stanisław Góźdź. Trendy umieralności z powodu raka jelita grubego
w województwie świętokrzyskim w latach 2002-2012 z uwzględnieniem różnic miasto – wieś.

Macek Paweł, Błaszkiewicz Ewa, Krzyżak Michalina, Biskup Małgorzata, Nogajczyk Monika, Smok-Kalwat Jolanta, Stanisław Góźdź. Zachorowalność na inwazyjnego raka piersi u kobiet
w województwie świętokrzyskim w latach 1999-2012 – analiza porównawcza z uwzględnieniem miejsca zamieszkania (miasto-wieś).

 

Przydatne linki:


Krajowy Rejestr Nowotworów

Raporty na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów w Warszawie

 

Spis rejestrów onkologicznych w Polsce

Świętokrzyskie Biuro Rejestracji Nowotworów

Dolnośląski Rejestr Nowotworów Link

Kujawsko-pomorski Rejestr Nowotworów Link

Lubelski Rejestr Nowotworów Link

Lubuski Rejestr Nowotworów

Łódzki Rejestr Nowotworów Link

Małopolski Rejestr Nowotworów

Warszawski Rejestr Nowotworów Link

Opolski Rejestr Nowotworów Link

Podkarpacki Rejestr Nowotworów Link

Podlaski Rejestr Nowotworów

Pomorski Rejestr Nowotworów Link

Śląski Rejestr Nowotworów Link

Warmińsko-mazurski Rejestr Nowotworów

Wielkopolski Rejestr Nowotworów

Zachodniopomorski Rejestr Nowotworów

 

Europa i Świat

Wskaźniki 5-letnich przeżyć chorych na nowotwory złośliwe na pięciu kontynentach – wyniki projektu CONCORD-2 – „Global surveillance of cancer survival” (http://www.lshtm.ac.uk/eph/ncde/cancersurvival/research/concord/).

Analizy obejmują następujące nowotwory złośliwe: rak okrężnicy, odbytnicy, żołądka, wątroby, płuca, piersi, jajnika, szyjki macicy, gruczołu krokowego oraz białaczki u dorosłych i dzieci. Przeżycia zostały obliczone w następujących pięcioletnich okresach: 1995-1999; 2000-2004; 2005-2009. Analiza dla Polski dotyczy całego kraju oraz oddzielnie województw: dolnośląskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego.

CONCORD2 Global surveillance of cancer survival 1995–2009
CONCORD2 - Appendix
CONCORD2 FAQ 24 November 2014
CONCORD2 Press release 24 November 2014

Eurocare 5 Survival Analysis 2000-2007 (analiza przeżyć w Europie w latach 2000-2007) - link

ECO - European Cancer Observatory Link

EUCAN Link

EUREG Link

EUROCIM Link

Surveillance of Rare Cancers in Europe Link

EUROCARE – Survival of cancer patients in Europe Link
Eurocare 5 Survival Analysis 2000-2007 (analiza przeżyć w Europie w latach 2000-2007) - link

Cancer Incidence on Five Continents Link

GLOBOCAN 2008 Link

European Cancer Health Indicator Project Link

IARC – International Association for Research on Cancer
http://www.iarc.fr/

IACR – International Association of Cancer Registries
http://www.iacr.com.fr/

ENCR – European Network of Cancer Registries
http://www.encr.com.fr/

EUROCARE – Survival of cancer patients in Europe
http://www.eurocare.it/

RARECARE – Surveillance of Rare Cancers in Europe
Opublikowane artykuły dostępne w formie skompresowanego pliku tutaj
http://www.rarecare.eu/

EUROCHIP – European Cancer Health Indicator Project
http://www.tumori.net/eurochip/

Cancer Incidence in Five Continents
http://ci5.iarc.fr/CI5-X/ci5-X.htm | CI X Kielce, Poland

EUROCIM - European Cancer Incidence and Mortality database
http://www.encr.com.fr/encr_EUROCIM1.htm  

Państwowy Zakład Higieny
http://www.pzh.gov.pl

 

Organizacje naukowo-badawcze:


Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny w Warszawie

prof. zw. dr hab. n. med. Magdalena Bielska-Lasota

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Zakład Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów

dr hab. n. med. Stanisław Góźdź, prof. UJK

Centrum
Udostępnij