-A A +A

Klinika Radioterapii

Dane kontaktowe:
Sekretariat: 41 3674 740

Sadowski Jacek

 

  Kierownik Kliniki:

  lek. med. Jacek Sadowski, specjalista radioterapii

 

 

 

 

 

 

Zastępca kierownika lek. med. Renata Borycka, specj. Radioterapii

Koordynator: mgr Szulwic Anna, mgr Michno Mirosław

konsultant naukowy: prof. dr hab. n.med. Jacek Fijuth

Działalność medyczna:

Zakład Radioterapii ŚCO rozpoczął działalność 3.11.1997r. Od tego czasu systematycznie rozwija się pod względem kadry i wyposażenia. Obecnie Klinika Radioterapii obejmuje Poradnię Radioterapii, Zakład Radioterapii gdzie realizowane są procedury napromieniania pacjentów oraz Dział Radioterapii posiadający 92 łóżka szpitalne. Zakład Radioterapii dysponuje pięcioma akceleratorami liniowymi, generującymi promieniowanie fotonowe i elektronowe, przy pomocy których można realizować większość stosowanych obecnie technik teleradioterapii, takich jak:

  • radioterapia z planowaniem trójwymiarowym (3D),
  • technika modulacji intensywności dawki (IMRT),
  • napromienianie pod kontrolą obrazowania (IGRT),
  • radioterapia stereotaktyczna.

Współpracujemy także z Instytutem Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie w zakresie kwalifikacji i przygotowania pacjentów do leczenia terapią protonową. Rocznie w Zakładzie Radioterapii realizowanych jest ok. 2500 procedur związanych napromieniania pacjentów. Prowadzimy także leczenie skojarzone z chemioterapią. Poradnia Radioterapii, udziela ponad 9000 porad rocznie związanych z kwalifikacją do napromieniania i kontrolą pacjentów po zakończonym leczeniu. Zapewnia również opiekę nad chorymi w trakcie radioterapii w zakresie pielęgnacji odczynu popromiennego.

Przygotowanie napromieniania odbywa się we współpracy z Zakładem Fizyki Medycznej wyposażonym w nowoczesne systemy planowania leczenia.

Dział Radioterapii uczestniczy w prospektywnych badaniach klinicznych oraz prowadzi działalność dydaktyczną dla słuchaczy Wydziału Elektroradiologii Studium Medycznego w Radomiu.
Pracownicy Działu przedstawiają wyniki badań własnych w formie publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz wystąpień i prezentacji plakatowych w trakcie konferencji naukowych.

Personel lekarski:

Specjaliści radioterapii onkologicznej:

lek. med. Renata Borycka

dr n. med. Izabela Ciepiela

dr n. med. Agnieszka Florek

dr n. med. Piotr Kędzierawski

lek. med. Monika Piątkowska

dr n. med. Zdzisława Rugała

lek. med. Elżbieta Sadowska

lek. med. Jacek Sadowski

lek. med. Marta Wasińska-Balcerzak

lek. med. Rafał Stando

Specjaliści radioterapii onkologicznej i onkologii klinicznej:

dr n. med. Anna Huruk-Kuchinka - specjalista w dziedzinie radioterapii onkologicznej

lek. med. Igor Ryśkiewicz

lek. med. Andrzej Salata

Lekarze w trakcie specjalizacji:

lek. med. Marlena Howorus

lek. med. Arkadiusz Jaroń

Konsultant chorób wewnętrznych:

lek. med. Małgorzata Kraśniewska

personel pielęgniarski stanowi 39 pielęgniarek, w tym 23 z tytułem magistra pielęgniarstwa.

 

Nowy sprzęt do naświetlania nowotworów: TVP Kielce

Udostępnij