-A A +A

Zakład Diagnostyki Molekularnej

Dane kontaktowe: tel. 41 367 42 58

Kierownik: dr hab. n. med. Artur Kowalik - spec. laboratoryjnej genetyki medycznej

Z-ca kierownika: dr n. med. Małgorzata Chłopek - spec. laboratoryjnej genetyki medycznej

 

Działalność medyczna:

Zakład Diagnostyki Molekularnej wywodzi się z Pracowni Biologii Molekularnej utworzonej w 2003 roku w obrębie Zakładu Patologii Nowotworów. W 2008 roku Pracownia Biologii Molekularnej została wyłączona jako samodzielna Pracownia Diagnostyki Molekularnej, a w 2012 roku na bazie Pracowni utworzono Zakład Diagnostyki Molekularnej.

W skład Zakładu Diagnostyki Molekularnej wchodzi również BIOBANK ŚCO, który służy gromadzeniu materiału do badań naukowych.

Wykorzystujemy techniki:

 • masywne równoległe sekwencjonowanie (next generation sequencing - NGS)

 • sekwencjonowanie kapilarne DNA

 • qPCR, PCR, RT-PCR

 • digital PCR

 • fotocytomter ImageStream Mark II.

W Zakładzie wykonujemy badania technikami biologii molekularnej na potrzeby pacjentów leczonych w ŚCO. Wykonywane badania można podzielić na trzy główne typy:

 • wykrywanie predyspozycji dziedzicznych do rozwoju chorób nowotworowych (np. BRCA1); badania te są realizowane w ścisłej współpracy z Poradnią Genetyczną ŚCO,

 • stratyfikacja pacjentów do terapii celowanych (rak jelita grubego – KRAS, NRAS; czerniak-BRAF, niedrobnokomórkowy rak płuca- EGFR),

 • diagnostyka i monitorowanie skuteczności leczenia w nowotworach hematologicznych (np. CML, ALL, AML, PV i inne).

Działalność badawcza:

Działalność badawcza koncentruje się wokół poszukiwania nowych genów dla diagnostyki i terapii nowotworów z użyciem m. in. techniki NGS. Prowadzimy również badania dotyczące wykorzystania pozakomórkowych kwasów nukleinowych (cfNA) jako źródła materiału diagnostycznego tzw. „liquid biopsy”.

Personel:

 • Diagności laboratoryjni:
  dr hab. n med. Artur Kowalik
  dr n med. Małgorzata Chłopek
  dr n med. Sebastian Zięba
  mgr Ewelina Nowak-Ozimek
  mgr Elżbieta Wypiórkiewicz
  mgr Anna Fatyga
  mgr Krzysztof Gruszczyński
  mgr Kamila Kubicka
  mgr Liliana Zięba
   
 • Biolodzy, biotechnolodzy:
  dr n med. Kinga Hińcza-Nowak
  dr n. med. Justyna Miłek-Krupa
  mgr Katarzyna Korban
  mgr Karol Krawczyk
  mgr Magdalena Stawiarz
  mgr Magdalena Szczepaniak
  mgr Dominika Szafulska
  mgr Magdalena Tyka
   
 • Pomoc Laboratoryjna:
  lic Dominika Walkowicz

Współpraca naukowo–badawcza:

Zakład prowadzi również badania naukowe z ośrodkami w kraju:

 • PIB-NIO Warszawa
  Prof. dr hab. n med. Magdalena Kowalewska
  Współpraca w zakresie analizy biologii nowotworów ginekologicznych.
 • PIB-NIO Kraków
  rof. dr hab. n med. Janusz Ryś  Współpraca w zakresie biologii mięsaków oraz nowotworów piersi.
 • Instytut Wysokich Ciśnień PAN
  Prof. dr hab. Jan Weyher
  Współpraca w zakresie wykorzystania podłoży SERS do ultraczułej diagnostyki.
 • Wydział Chemii, UW
  Prof. dr hab. Andrzej Kudelski

Współpracujemy również z instytutami badawczymi z zagranicy:

 • National Cancer Institute, General Surgical Pathology Section Building 10, Room 2S235C Bethesda, MD 20892, USA.
  Dr Jerzy Lasota
  Współpraca w zakresie badań biologii molekularnej nowotworów w tym GIST, czerniak oraz rak jelita grubego.
Załącznik: 
Centrum
Udostępnij