-A A +A

Zakład Diagnostyki Molekularnej

Dane kontaktowe: tel. 41 367 42 58

Kierownik: dr hab. n. med. Artur Kowalik - spec. laboratoryjnej genetyki medycznej

Z-ca kierownika: dr n. med. Małgorzata Chłopek - spec. laboratoryjnej genetyki medycznej

Działalność medyczna:

Zakład Diagnostyki Molekularnej wywodzi się z Pracowni Biologii Molekularnej utworzonej w 2003 roku w obrębie Zakładu Patologii Nowotworów. W 2008 roku Pracownia Biologii Molekularnej została wyłączona jako samodzielna Pracownia Diagnostyki Molekularnej, a w 2012 roku na bazie Pracowni utworzono Zakład Diagnostyki Molekularnej.

W skład Zakładu Diagnostyki Molekularnej wchodzi również BIOBANK ŚCO, który służy gromadzeniu materiału do badań naukowych.

Wykorzystujemy techniki:

  • masywne równoległe sekwencjonowanie (next generation sequencing - NGS)
  • sekwencjonowanie kapilarne DNA
  • qPCR, PCR, RT-PCR
  • digital PCR
  • fotocytomter ImageStream Mark II.

W Zakładzie wykonujemy badania technikami biologii molekularnej na potrzeby pacjentów leczonych w ŚCO. Wykonywane badania można podzielić na trzy główne typy:

  • wykrywanie predyspozycji dziedzicznych do rozwoju chorób nowotworowych (np. BRCA1); badania te są realizowane w ścisłej współpracy z Poradnią Genetyczną ŚCO,
  • stratyfikacja pacjentów do terapii celowanych (rak jelita grubego – KRAS, NRAS; czerniak-BRAF, niedrobnokomórkowy rak płuca- EGFR),
  • diagnostyka i monitorowanie skuteczności leczenia w nowotworach hematologicznych (np. CML, ALL, AML, PV i inne).

Działalność badawcza:

Działalność badawcza koncentruje się wokół poszukiwania nowych genów dla diagnostyki i terapii nowotworów z użyciem m. in. techniki NGS. Prowadzimy również badania dotyczące wykorzystania krążących komórek nowotworowych (CTC), oraz pozakomórkowych kwasów nukleinowych (cfNA) jako źródła materiału diagnostycznego tzw. „liquid biopsy”.

Personel:

Diagności laboratoryjni:

dr hab. n med. Artur Kowalik

dr n. med. Małgorzata Chłopek

mgr Ewelina Nowak-Ozimek

mgr Elżbieta Wypiórkiewicz

mgr Renata Chodurska

mgr Anna Fatyga

mgr Krzysztof Gruszczyński

mgr inż. Joanna Kalisz

mgr Kamila Krawiec

mgr Liliana Zięba

mgr Sebastian Zięba

 

Biolodzy, biotechnolodzy:

mgr Kinga Hińcza

mgr Karol Krawczyk

mgr Magdalena Lech

mgr Justyna Miłek-Krupa

mgr Magdalena Stawiarz

mgr Magdalena Szczepaniak

mgr Karolina Wąsowska

 

Współpraca naukowo – badawcza:

Zakład prowadzi również badania naukowe z ośrodkami w kraju:

 

CO-I Warszawa

Dr hab. Magdalena Kowalewska http://www.coi.waw.pl/?go=content&contentID=112

Współpraca w zakresie analizy biologii nowotworów ginekologicznych.

 

CO-I Kraków

Prof. Janusz Ryś http://co-instytut-krakow.publicznecentraonkologii.pl/prof-dr-hab-med-janusz-rys/

Współpraca w zakresie biologii mięsaków oraz nowotworów piersi.

 

Wojskowa Akademia Techniczna

Dr hab. Zdzisław Bogdanowicz, Dr Barbara Nasiłowska

http://www.wme.wat.edu.pl/viewpage.php?page_id=3

Współpraca w zakresie budowy sit molekularnych dla zaawansowanej diagnostyki.

 

Instytut Fizyki PAN

Prof. Danek Elbaum, Dr Bożena Sikora

http://info.ifpan.edu.pl/

Współpraca dotyczy wykorzystania ukonwertujących nanocząstek do diagnostyki oraz leczenia chorób nowotworowych.

 

Instytut Wysokich Ciśnień PAN

Prof. Witold Łojkowski, Dr Anna Świderska-Środa

http://labnano.pl/

Współpraca w zakresie wykorzystania nanocząstek w diagnostyce i leczeniu chorób nowotworowych.

Prof. Jan Weyher

https://www.unipress.waw.pl/

Współpraca w zakresie wykorzystania podłoży SERS do ultraczułej diagnostyki.

 

Wydział Chemii, UW

Dr hab. Andrzej Kudelski

http://www.chem.uw.edu.pl/wydzial/wladze/dr-hab-andrzej-kudelski-prof-uw/

 

Współpracujemy również z instytutami badawczymi z zagranicy:

National Cancer Institute, General Surgical Pathology Section Building 10, Room 2S235C Bethesda, MD 20892, USA.

Dr Jerzy Lasota

Współpraca w zakresie badań biologii molekularnej nowotworów w tym GIST, czerniak oraz rak jelita grubego.

 

Certyfikat dla Zakładu Diagnostyki Molekularnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii potwierdzający przygotowanie do prowadzenie diagnostyki molekularnej w zakresie pandemii koronawirusa - wydany przez QCMD (Quality Control of Molecular Diagnostics) - organizację zajmującą się niezależnym międzynarodowym, zewnętrznym systemem kontroli jakości dla badań w diagnostyce molekularnej

 

 

Załącznik: 
Udostępnij