-A A +A

Dział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Dane kontaktowe:

Gabinet lekarski tel. 41 36-74-424
Dyżurka pielęgniarek tel. 41 36-74-377
Sekretariat tel. 41 36-74-203
Faks: 41 36-74-424

e-mail: oit@onkol.kielce.pl

Kierownik: lek. med. Marek Kochan

Z-ca Kierownika: lek. med. Małgorzata Gos

Koordynator: mgr Halina Urbańska

 

Personel/Kadra:

13 lekarzy specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii,

41 pielęgniarek i pielęgniarzy (w tym 38 ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, 11 z tytułem magister pielęgniarstwa, 26 z tytułem licencjat pielęgniarstwa) oraz 2 położne.

Pracownicy naukowi: 1 dr . n. med.

Podjednostki: Dział Anestezjologii: tel. 41 36-744-91

Dział Intensywnej Terapii: tel. 41 36-744-24

Ośrodek Wybudzeniowy: tel. 41 36-744-98

Konsultacyjna Poradnia Anestezjologiczna: tel. 41 36-74-255

 

Działalność medyczna:

Dział Anestezjologii i Intensywnej Terapii został utworzony w roku 2000.

Dział Anestezjologii i Intensywnej Terapii prowadzi leczenie stacjonarne pacjentów w stanie zagrożenia życia, znieczulenie i sedację chorych do zabiegów operacyjnych i badań diagnostycznych, nadzór i opiekę nad pacjentami w bezpośrednim okresie pooperacyjnym w Ośrodku Wzmożonego Nadzoru Pooperacyjnego a także zajmuje się wszczepianiem portów naczyniowych u pacjentów poddawanych chemioterapii.

Sala Intensywnej Terapii posiada 5 pełnoprofilowych stanowisk wyposażonych w nowoczesne respiratory i monitoring najważniejszych parametrów życiowych, w tym jedno stanowisko w izolatce z osobnym węzłem sanitarnym oraz salę zabiegową z możliwością wykonywania drobnych procedur zabiegowych. W terapii wykorzystywany jest również aparat umożliwiający stosowanie ciągłych technik nerkozastępczych. Oddział posiada całodobowy dostęp do badań obrazowych (USG, TK, MRI, badania endoskopowe) oraz szerokiego panelu badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych.

Każda sala operacyjna na Bloku Operacyjnym i sale zabiegowe na terenie ŚCO dysponują wysokiej klasy aparatami do znieczulenia ogólnego oraz monitorami pozwalającymi kontrolować nie tylko parametry krążeniowo-oddechowe, ale także głębokość znieczulenia (BIS, entropia). W wybranych przypadkach istnieje możliwość zastosowania wentylacji wysokoczęstotliwościowej. Poza znieczuleniem ogólnym wykonywane są znieczulenia przewodowe, w tym również ciągłe w celu zniesienia bólu pooperacyjnego.

Ośrodek Wzmożonego Nadzoru Pooperacyjnego wyposażony jest w 6 stanowisk z monitorowaniem parametrów życiowych pacjentów bezpośrednio po zabiegu operacyjnym.

Badania naukowe prowadzone w Dziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii dotyczą m.in. różnych aspektów znieczulenia ogólnego, sedacji dożylnej u dzieci badanych metodą rezonansu magnetycznego, leczenia bólu z zastosowaniem cewników podpajęczynówkowych, zagadnień związanych z zapobieganiem i leczeniem zakażeń szpitalnych oraz bezpieczeństwa pacjentów i pracy personelu medycznego.

Dział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia na szkolenie specjalizacyjne lekarzy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Prowadzi ponadto działalność dydaktyczną w zakresie szkolenia personelu ŚCO.

Centrum
Udostępnij