-A A +A

Zakład Markerów Nowotworowych

Dane kontaktowe: 41 36 74 184

dr n. med. Anna SłuszniakKierownik:

dr n. med. Anna Słuszniak,

specjalista laboratoryjnej Immunologii medycznej

 

 

 

 

 

 

 

Z – ca kierownika: mgr Mariola Strojnowska

 

W skład Zakładu Markerów Nowotworowych wchodzą:

Pracownia markerów nowotworowych – 41 36 74 269

Pracownia hormonów I – 41 36 74 265

Pracownia hormonów II – 41 36 74 268

Pracownia Radioimmunodiagnostyki

Pracownia Diagnostyki WZW – 41 36 74 143

Pracownia Immunofluorescencji – 41 36 74 268

Pracownia Opracowania Materiału - 41 36 74 267

Pokój Opisowy /Sekretariat – tel./fax 41 36 74 269

 

Wykonujemy badania:

markery nowotworowe,

hormony,

antygeny,

przeciwciała,

alergeny.

Diagnostyka chorób:

  • nowotworowych (markery nowotworowe),
  • endokrynologicznych (hormony tarczycy, hormony płciowe, nadnerczy i inne),
  • autoimmunologicznych (przeciwciała ANA, ANCA, przeciwciała przeciwtarczycowe, diagnostyka celiakii i inne),
  • diagnostyka niedokrwistości (ferrytyna, Wit B12, Aktywna B12, Kwas foliowy), diagnostyka WZW i HIV,
  • diagnostyka alergii - testy ilościowe (profil pediatryczny, wziewny, atopowy, pokarmowy i inne).

Istnieje możliwość wykonywania badań odpłatnie. Informacje o cenach badań, warunkach pobrania  materiału itp.. można uzyskać  pod numerem telefonu 41 36 74 269  w godzinach 7.30 -  14.30  w dni robocze.

Posiadamy nowoczesną aparaturę pomiarową i wykwalifikowany personel, co gwarantuje wysoką wiarygodność wykonywanych badań. W Zakładzie działa laboratoryjny system informatyczny e-Lab połączony ze szpitalną siecią informatyczną CliniNET.

Prowadzimy codzienną wewnątrzlaboratoryjną kontrolę jakości wykonywanych badań. Uczestniczymy w międzylaboratoryjnych programach kontroli jakości: od 1999 roku w programie Riqas - firmy Randox (panel immunochemiczny), Labquality (diagnostyka WZW i hormony), Euroimmun (przeciwciała) oraz w kontroli prowadzonej przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej  w Łodzi.

Bierzemy udział w programach klinicznych i projektach naukowych prowadzonych w ŚCO. Współpracujemy z UJK w realizowaniu badań naukowych.

Personel/Kadra:

Diagności laboratoryjni:

dr n. med. Anna Słuszniak - specjalista laboratoryjnej Immunologii medycznej

mgr  Marta Gogacz – st. asystent - specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

mgr  Mariola Strojanowska

mgr  Bożena  Pietraszek - asystent

mgr Marta Trondowska – mł. asystent 

mgr Justyna Wiejas - mł. asystent 

mgr Agnieszka  Herbuś - mł. asystent 

mgr Aleksandra Wypiórkiewicz - mł. asystent 

mgr Zdzisława Tetelewska - mł. asystent 

mgr Mirosława Detka - mł. asystent 

mgr Aneta Giez - mł. asystent 

mgr Anna Tamborska - asystent 

mgr Jagoda Zielińska - mł. asystent

mgr Krawiec Małgorzata - diagnosta laboratoryjny

mgr Staszkiewicz Monika – biotechnolog

Pracownicy techniczni: 3 st. techników analityki medycznej, sekretarka medyczna, pomoc laboratoryjna.

Centrum
Udostępnij