-A A +A

Call Center

Telefoniczna Informacja Medyczna umożliwia telefoniczną rejestrację. W celu umówienia wizyty wystarczy podać swój numer historii choroby (ID)  lub PESEL. Za pośrednictwem Call Center można także uzyskać ważne informacje medyczne, założyć historię choroby, przypomnieć termin wizyty oraz dowiedzieć się, w jaki sposób przygotować się do badań.

41 367 4208
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:00 – 18:00

Uwaga! Do poradni: radioterapii, chemioterapii i brachyterapii rezerwacja wizyt odbywa się przy konsolach w tych poradniach. Można tego dokonać osobiście, przez osobę trzecią lub telefonicznie od poniedziałku do czwartku w godzinach 7-15, w piątki w godzinach 7-13, pod numerami telefonów:

poradnia chemioterapii - 41 367 4615
poradnia radioterapii - 41 367 4730
poradnia brachyterapii - 41 367 4026


ePortal pacjenta - elektroniczny system obsługi pacjentów


 

Dla pacjenta
Polski
Udostępnij