-A A +A

Szczepienia dla chorych onkologicznie

Szczepienia dla chorych onkologicznie
tel. 885 995 103

Świętokrzyskie Centrum Onkologii realizuje projekt „Szczepienia dla chorych onkologicznie”. To pierwszy w Polsce i w Europie projekt profilaktyczny, którego celem jest zmniejszenie zapadalności na chorobę pneumokokową u chorych z najczęstszymi nowotworami litymi i hematologicznymi. 25 kwietnia 2019 r. marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski podpisał umowę o dofinansowanie tego przedsięwzięcia z dyrektorem Świętokrzyskiego Centrum Onkologii prof. Stanisławem Góździem.

Projekt „Szczepienia dla chorych onkologicznie”  RPSW. 08.02.02.-26-0006/18 ma na celu zmniejszenie zapadalności na inwazyjną i nieinwazyjną chorobę pneumokokową o co najmniej 10% poprzez podanie szczepionki przeciwko pneumokokom chorym z najczęstszymi nowotworami litymi i hematologicznymi, mieszkającym na terenie województwa świętokrzyskiego. Zaplanowano również działania informacyjno – edukacyjne wśród osób leczonych onkologicznie i ich rodzin z terenu województwa świętokrzyskiego. To pionierskie w skali Polski i Europy rozwiązanie zostało opracowane w Świętokrzyskim Centrum Onkologii i zatwierdzone przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Leczenie chorych na nowotwory sprowadza się do obniżania ich odporności. Jest to ciężki okres w ich życiu, ponieważ bardzo często ulegają infekcjom i muszą przebywać w szpitalach walcząc o życie. Rozwiązaniem tego problemu są szczepienia, które zostały przeprowadzone i udokumentowane w chorobach hematologicznych. Badania nad nowym schematem szczepień trwały 6 lat, uczestniczyło w nich ponad 100 pacjentów Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku ŚCO. Uzyskano u tych pacjentów odpowiedź immunologiczną rzędu 60 %. Dla porównania poprzedni schemat szczepień dawał zaledwie 20 % skuteczność.

Jak wyjaśnia prof. dr hab. Marcin Pasiarski – kierownik Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, który opracował nowatorski schemat szczepień przeciwko pneumokokowemu zapaleniu płuc dla chorych z przewlekłą białaczką limfocytową, osoby z rozpoznaniem choroby nowotworowej mają upośledzony układ odpornościowy. Dodatkowo leczenie przeciwnowotworowe oparte o chemioterapię i/lub radioterapię pogłębia stan dysfunkcji układu immunologicznego. Wiąże się z tym zwiększona zapadalność chorych onkologicznie na groźne dla zdrowia i życia zakażenia miejscowe i uogólnione, co pogarsza skuteczność leczenia, naraża chorego na przerwanie terapii, a nawet na ryzyko przedwczesnej śmierci. Najczęstszą przyczyną zapalenia płuc u chorych na schorzenia onkologiczne są pneumokoki. Wywołane przez pneumokoki bakteryjne zapalenie płuc u dorosłych w 5-10% przypadków kończy się śmiercią, a u osób o obniżonej odporności, w tym chorych onkologicznie, współczynniki śmiertelności mogą sięgać nawet 20%. Najefektywniej można zapobiegać pneumokokom poprzez stosowanie powszechnych szczepień ochronnych. Zgodnie z Regionalnym Programem Zdrowotnym chorzy onkologicznie powinni być brani pod uwagę jako priorytetowa grupa do wykonania szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom.

Rozpoczynasz leczenie onkologiczne? ŚCO

Działania w projekcie

1. Bezpłatne szczepionki przeciwko pneumokokom

Z programu bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom szczepionką 13 walentną (PCV – 13) będą mogli skorzystać mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, którzy:

  • ukończyli 18 rok życia
  • mają rozpoznane nowotwory złośliwe, takie jak – rak płuca, rak piersi, rak trzonu macicy, rak szyjki macicy, rak jelita grubego, rak odbytnicy, rak pęcherza moczowego, przewlekła białaczka limfocytowa
  • nie rozpoczęli jeszcze leczenia radykalnego immunochemioterapią
  • nie byli szczepieni szczepionką przeciwko pneumokokom
  • nie posiadają przeciwskazań lekarskich do szczepienia, w tym przeciwskazań wskazanych przez lekarza prowadzącego leczenie onkologiczne
  • wyrażą pisemną zgodę na udział w badaniu

W ramach programu 5 400 osób (2955 kobiet i 2445 mężczyzn) będzie mogło otrzymać 13-walentną szczepionkę przeciwko pneumokokom (PCV-13), która daje szeroką ochronę przed występującymi w Polsce serotypami pneumokoka. Użycie tej szczepionki ma uzasadnienie zarówno w rejestracji leku, dostępności na polskim rynku oraz rekomendacjach ekspertów (CDC 2017, NACI 2016, IDSA 2013, ACIP 2012, ESMO 2015, ASCO 2015).

2. Działania edukacyjno - informacyjne

W ramach projektu minimum 7 200 osób (min. 3940 kobiet i 3260 mężczyzn) zostanie objętych wsparciem w postaci działań informacyjno-edukacyjnych. Wsparcie w postaci działań informacyjno-edukacyjnych - zgodnie z Regionalnym Programem Zdrowotnym -będzie także zapewnione rodzinom osób chorych onkologicznie w celu zwiększenia ich świadomości i zachęcenia do wykonania szczepień ochronnych najbliższych członków rodziny (tworzenie kokonu ochronnego).

 

Okres realizacji projektu: 1 maja 2019 -  30 czerwca 2023 roku.

Wartość projektu: 2 568 244, 58 zł. Dofinansowanie z UE: 2 311 420, 58 zł

 

ŚCO realizuje jedyny taki program polityki zdrowotnej w Polsce - wywiad z dr hab. n. med. Marcinem Pasiarskim, prof. UJK, kierownikiem Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku ŚCO

 

Media o projekcie:

https://kielce.tvp.pl/48931644/mozliwa-druga-fala-koronawirusa-zlagodzic-ja-moga-szczepienia-na-inne-choroby

https://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Szczepienia/Kielce-centrum-onkologii-wznawia-program-szczepien,207290,1018.html

https://wiadomosci.onet.pl/kielce/kielce-sco-wznawia-program-szczepien-dla-chorych-onkologicznie/twmxkn6

https://starachowicka.pl/2020/05/07/w-sco-powraca-program-szczepien-dla-pacjentow-onkologicznych/

https://medicalpress.pl/aktualnosci/witokrzyskie-centrum-onkologii-wznawia-program-szczepie-dla-chorych-onkologicznie_olGywQdvEw/

https://www.eska.pl/kielce/sco-wznawia-program-bezplatnych-szczepien-przeciwko-pneumokokom-aa-DQpt-SPiw-mMJQ.html

https://www.spottedalert.pl/powiat-starachowicki/starachowice/powraca-program-szczepien-dla-chorych-onkologicznie/

https://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,25928306,chorzy-onkologicznie-beda-znow-szczepieni-przeciwko-groznym.html

http://em.kielce.pl/region/38131-sco-reaktywuje-program-szczepien-dla-chorych-onkologicznie

https://www.swietokrzyskie.pro/sco-reaktywuje-program-szczepien-dla-chorych-onkologicznie/

https://kielce.tvp.pl/47888703/szczepienia-w-sco-wracaja-reaktywacja-programu-dla-chorych-onkologicznie

https://kielce.tvp.pl/47893956/szczepienia-w-sco-wracaja-reaktywacja-programu-dla-chorych-onkologicznie

http://www.radio.kielce.pl/pl/post-89738

http://em.kielce.pl/region/sierpniowe-spotkanie-z-profilaktyka-w-sco

https://kielce.tvp.pl/43925819/profilaktyka-przede-wszystkim-zapobiegaj-z-glowa-podpowiada-sco

https://radiofama.com.pl/aktualnosci/przed-nami-akcja-edukacyjno-profilaktyczna-pn-zapobiegaj-z-glowa-sierpniowe-spotkanie-z-profilaktyka-onkologiczna

https://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/kielce/item/32237-zapobiegaj-z-glowa-profilaktyka-w-sco.html

https://echodnia.eu/swietokrzyskie/w-swietokrzyskim-centrum-onkologii-odbyla-sie-akcja-zapobiegaj-z-glowa-spotkanie-z-profilaktyka-onkologiczna/ar/c1-14347909

http://www.radio.kielce.pl/pl/post-87004

Załącznik: 
Dla pacjenta
Polski
Udostępnij