-A A +A

Profilaktyka raka piersi 2021-2023

Baner z logotypami

Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach podpisało z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego umowy na dofinansowanie realizacji projektów dotyczących wsparcia profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka piersi oraz wczesne wykrywanie raka szyjki macicy, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014 – 2020.

Projekty uzyskały dofinansowanie w ramach Poddziałania RPSW.08.02.02 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie (projekty konkursowe) na łączną kwotę 5 852 973,20 zł w tym:

 • dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosło 4 973 627,10 zł
 • wkład własny Świętokrzyskiego Centrum Onkologii wynosi 683 000,00 zł.

Projekty skierowane są do kobiet w wieku 25-59 lat i 50-69 lat pracujących lub biernych zawodowo z powodu złego stanu zdrowia, które uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego (subregion północny i subregion południowy), które zostaną objęte badaniami przesiewowymi w celu wczesnego wykrycia choroby. W celu zwiększenia kompleksowości i efektywności oferowanych usług projekt pośrednio będzie także skierowany do osób z otoczenia kobiet z grupy docelowej oraz lekarzy POZ.

Główne cele projektów: zwiększenie dostępności do badań profilaktycznych, poprzez zapewnienie badań w miejscu zamieszkania lub zapewnienie bezpłatnego transportu na badania (w tym dla osób z niepełnosprawnością), zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną na czas badania; a także zapewnienie dostępu do wiedzy z zakresu profilaktyki poprzez działania informacyjno-edukacyjne dla kobiet z grupy docelowej oraz  osób z ich otoczenia. Efektem podejmowanych działań będzie również wydłużenie aktywności zawodowej osób w wieku produkcyjnym poprzez udział w programach zdrowotnych.

Działania przewidziane w projektach:

 • działania informacyjno-edukacyjne (przygotowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych; kolportaż ulotek, plakatów, broszur edukacyjnych na terenie wszystkich gmin subregionów; przygotowanie i realizacja akcji profilaktycznych; działania informacyjno-edukacyjne w mediach; wysyłka zindywidualizowanych zaproszeń na badania);
 • indywidualne konsultacje (indywidualne konsultacje dla pacjentek z zakresu profilaktyki; infolinia dla uczestniczek projektu);
 • zapewnienie dostępu do badań profilaktycznych (realizacja bezpłatnego transportu na badania; realizacja badań w ŚCO i w miejscu zamieszkania uczestniczek poprzez mobilne punkty badań; zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba objęta wsparciem w ramach projektu);
 • badania profilaktyczne (mammografia, cytologia – dla każdej pani, która wykona badanie atrakcyjne gadżety przypominające o profilaktyce).

Projekty są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Możliwość zgłoszenia szczególnych potrzeb pod numerami telefonu: 609 99 00 33 (cytologia), 607 77 88 88 (mammografia).

W okresie od 1 marca 2021 r. do 30 czerwca 2023 r. realizowane są cztery projekty w dwóch subregionach, na które podzielono województwo.

"Profilaktyka raka piersi - subregion północny” nr RPSW.08.02.02-26-0001/20

 • Projekt skierowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat
 • Obszar realizacji - gminy w powiatach: kieleckim, koneckim, ostrowieckim, skarżyskim, starachowickim, miasto Kielce.
 • Grupa docelowa w projekcie obejmuje minimum 4367 kobiet kwalifikujących się na badania
 • Czas realizacji: marzec 2021 r. – czerwiec 2023 r.

"Profilaktyka raka piersi - subregion południowy” RPSW.08.02.02-26-0003/20

 • Projekt skierowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat
 • Obszar realizacji - gminy w powiatach: buskim, jędrzejowskim, kazimierskim, opatowskim, pińczowskim, sandomierskim, staszowskim, włoszczowskim.
 • Grupa docelowa w projekcie obejmuje minimum 2565 kobiet kwalifikujących się na badania
 • Czas realizacji: marzec 2021 r. – czerwiec 2023 r.

Media o projekcie:

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/cytomammobus-wyjezdza-w-trase,123909

https://echodnia.eu/swietokrzyskie/cytomammobus-wyrusza-w-trase-po-swietokrzyskiem-odwiedzi-powiat-kielecki/ar/c1-15467044

https://www.emkielce.pl/region/cytomammobus-sco-wyrusza-w-wiosenna-trase

https://wiadomosci.onet.pl/kielce/swietokrzyskie-cytomammobus-sco-wyrusza-w-wiosenna-trase-darmowe-badania-dla-kobiet/tx3dcmg

https://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/kielce/item/41639-cytomammobus-sco-wyrusza-w-wiosenna-trase.html

https://www.eska.pl/kielce/cytomammobus-swietokrzyskiego-centrum-onkologii-wyrusza-w-wiosenna-trase-aa-Nw7f-GnuR-Y5C3.html

https://swietokrzyskie.cozadzien.pl/swietokrzyskie/cytomammobus-wyrusza-w-wiosenna-trase/56163

https://gazetaswietokrzyska.pl/powiat-pinczowski/cytomammobus-sco-rusza-w-wiosenna-trase/

https://kielce.tvp.pl/52563358/cytomammobus-znow-w-trasie-panie-z-morawicy-moga-poddac-sie-badaniu

https://kielce.tvp.pl/52546049/cytomammobus-znow-w-trasie-okazja-do-darmowych-badan

https://www.morawica.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=1&dzialy=1&akcja=artykul&artykul=3963

https://www.morawica.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=1&dzialy=1&akcja=artykul&artykul=3960

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/nietypowa-akcja-policji-i-sco,124553

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/w-poniedzialek-cytomammobus-dotrze-na-ponidzie,124394

https://www.emkielce.pl/region/najlepszy-prezent-na-dzien-kobiet-zdrowie-bezplatne-badania-sco

https://www.emkielce.pl/region/z-okazji-dnia-kobiet-policjanci-wrecza-upominek-i-zaproszenie-na-badania

https://www.emkielce.pl/region/po-cytomammobusie-w-trase-wyrusza-rowniez-cytobus-sco

https://emkielce.pl/images/tygodnik/index.php?numer=2021/10#page/4

https://echodnia.eu/swietokrzyskie/cytobus-wyrusza-w-trase-po-swietokrzyskiem-tym-razem-odwiedzi-wloszczowe/ar/c14-15479242

https://echodnia.eu/swietokrzyskie/cytobus-wyrusza-w-trase-po-swietokrzyskiem-odwiedzi-takze-loniow/ar/c14-15479248

https://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/kielce/item/41766-zamiast-mandatu-zaproszenie-na-badania-profilaktyczne.html

https://kielce.tvp.pl/52682973/kielczanki-dzien-kobiet-swietowaly-na-politechnice-i-z-policjantami-z-drogowki

https://kielce.tvp.pl/52684287/te-badania-ratuja-zycie-we-wtorek-cytomammobus-bedzie-w-pinczowie

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/panie-beda-mogly-skorzystac-z-bezplatnych-badan-w,124954

https://gazetaswietokrzyska.pl/aktualnosci/cytomammobus-sco-odwiedzi-kolejne-miejscowosci/

https://kielce.tvp.pl/52815780/profilaktyka-przede-wszystkim-przypomina-ohp-bezplatne-badania-dla-pan

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/bezplatne-badania-warto-z-nich-skorzystac,125111

https://kielce.tvp.pl/52827698/biala-sobota-w-sco-darmowe-badania-mammograficzne-i-cytologiczne-jak-sie-zarejestrowac

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/bezplatne-badania-mammograficzne-i-cytologiczne-dla-pan,125204

https://www.lokalnatelewizja.pl/wiadomosci/23102,przywitaj-wiosne-z-mammografia-i-cytologia

https://www.eska.pl/kielce/sco-zaprasza-na-badania-przywitaj-wiosne-z-mammografia-i-cytologia-aa-dELF-8DCQ-btFX.html

https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/kielce-bezplatne-cytologia-i-mammografia-z-okazji-bialej-soboty-w-centrum-onkologii,265069.html

https://radio.opole.pl/104,391328,kielce-bezplatne-cytologia-i-mammografia-z-okazj

https://kielce.tvp.pl/52871075/biala-sobota-w-sco-bezplatne-badania-w-cytomammobusie-od-poniedzialku

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/sco-zaprasza-panie-na-bezplatne-badania-profilaktyczne,125303

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/bezplatne-badania-w-sco-z-okazji-skorzystalo-blisko-sto-pan,125366

Ponadto: informacje w serwisie Radia Fama Kielce w dniach: 17-19.03.2021

http://www.morawica.pl/asp/_drukuj.asp?typ=13&menu=1&strona=1

https://e-starachowice.pl/20210917357747/um-starachowice-biala-sobota-w-sco-z-profilaktyka-na-europejskim-poziomie-18-09-20211631922306

https://starachowice.eu/aktualnosci/6988-biala-sobota-w-sco-z-profilaktyka-na-europejskim-poziomie-18-09-2021

http://wloszczowa.pl/index.php/e-urzad/art,8313,dni-otwarte-funduszy-europejskich-w-wojewodztwie-swietokrzyskim-sa-atrakcje-w-gminie-wloszczowa

https://kielce.tvp.pl/55925405/biala-sobota-w-sco-lecznica-inwestuje-w-dostepnosc-doposazony-cytomaniek

https://kielce.tvp.pl/55925545/amazonki-trzeba-byc-czujnym-panie-zachecaja-panie-do-profilaktyki

https://kielce.tvp.pl/55873307/biala-sobota-w-sco-weekendowe-badanie-pluc-mammografia-i-cytologia

https://kielce.tvp.pl/55851672/cytomammobus-w-kluczewsku-i-wloszczowie-warto-zadbac-o-zdrowie

https://kielce.tvp.pl/55850746/sco-zaprasza-na-biala-sobote-z-profilaktyka-juz-mozna-sie-rejestrowac-na-badania

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/bezplatne-badania-podczas-bialej-soboty-w-sco,136259

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/trwa-weekend-z-profilaktyka-onkologiczna,136252

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/sco-zaprasza-na-bezplatne-badania-ale-wczesniej-trzeba-sie-na-ni,136085

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/bezplatne-badania-dla-mieszkanek-kluczewska-i-wloszczowy,135939

https://emkielce.pl/region/nowy-nabytek-sco-cyto-maniek-wkrotce-wyruszy-w-trase

https://emkielce.pl/region/biala-sobota-w-sco-z-profilaktyka-na-europejskim-poziomie

https://emkielce.pl/region/cytomammobus-caly-czas-w-trasie-zobacz-jakie-odwiedzi-miejscowosci

https://emkielce.pl/region/cytomammobus-sco-zaprasza-na-badania-w-lopusznie-i-malogoszczu

https://echodnia.eu/swietokrzyskie/cytomaniek-dla-swietokrzyskiego-centrum-onkologii-bedzie-jezdzil-po-calym-swietokrzyskiem/ar/c14-15809420

https://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,27577024,darmowe-badania-w-sco-biala-sobota-z-profilaktyka-na-europejskim.html

https://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/kielce/item/45892-biala-sobota-w-sco-z-profilaktyka-na-europejskim-poziomie-18-09-2021.html

http://www.busko.com.pl/biala-sobota-w-sco-z-profilaktyka-na-europejskim-poziomie-18092021,,1,14,14,7,33117,n.html

https://ckinfo.pl/biala-sobota-w-sco-2/

https://kielce.tvp.pl/55763303/ciekawa-akcja-prozdrowotna-za-regularne-badania-wartosciowe-nagrody

https://kielce.tvp.pl/55497805/badania-ktore-ratuja-zycie-cytomammobus-odwiedzi-miedziana-gore-mniow-i-piekoszow

https://kielce.tvp.pl/55415144/cytomammobus-w-zagnansku-mozna-sie-zbadac-przy-osrodku-zdrowia

https://www.eska.pl/kielce/profilaktyka-onkoligiczna-bez-barier-aa-xyoM-DKUA-xHwn.html

https://www.emkielce.pl/images/tygodnik/index.php?numer=2021/10&url=2021#page/4

https://kielce.tvp.pl/55415144/cytomammobus-w-lacznej-mozna-sie-zbadac-przy-urzedzie-gminy

https://emkielce.pl/region/sco-zaprasza-na-profilaktyke-bez-barier

https://emkielce.pl/region/cytomammobus-caly-czas-w-trasie-jakie-gminy-odwiedzi

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/kolejne-przystanki-cytomammobusu,134416

https://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/kielce/item/45003-cytomammobus-sco-przyjedzie-do-skarzyska-i-suchedniowa.html

https://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/kielce/item/44426-cytomammobus-sco-zaprasza-na-badania-w-ozarowie-cmielowie-i-bidzinach.html

https://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/powiat-skarzyski/item/44443-bezplatna-cytologia-i-diagnostyka-hpv-w-cytobusie-sco.html

http://wloszczowa.pl/art,7937,biala-sobota-w-swietokrzyskim-centrum-onkologii-na-progu-wakacji-skorzystajcie

https://www.lokalnatelewizja.pl/wiadomosci/23888,cytomammobus-sco-zaparkowal-na-rynku

https://gazetaswietokrzyska.pl/aktualnosci/22-maja-biala-sobota-w-sco-dla-mam/

https://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,26889364,to-bardzo-wazne-dla-pan-w-sobote-bezplatna-mammografia-i-cytologia.html

https://www.youtube.com/watch?v=wHu5086qCuM

http://www.busko.com.pl/22-maja-8211-biala-sobota-w-sco-dla-mam,,1,14,7,32464,n.html

http://www.busko.com.pl/cytomammobus-sco-zaprasza-na-badania-w-gnojnie-szydlowie-i-staszowie,,2,12,7,32321,n.html

http://www.busko.com.pl/cytomammobus-sco-8211-zaprasza-na-badania-w-pacanowie-stopnicy-tuczepach-i-gnojnie,,3,1,7,32272,n.html

http://www.busko.com.pl/cytomammobus-sco-8211-zaprasza-na-badania-w-nowym-korczynie-solcu-zdroju-i-pacanowie,,3,1,7,32214,n.html

http://www.busko.com.pl/akcje-profilaktyczno-8211-edukacyjne-z-okazji-swiatowego-dnia-zdrowia,,1,14,7,32162,n.html

http://www.busko.com.pl/cytomammobus-sco-8211-zaprasza-na-badania-w-opatowcu-czarnocinie-zlotej-wislicy-i-busku,,2,1,1,32127,n.html

https://kielce.tvp.pl/55308615/cytomammobus-w-skarzyskukamiennej-i-suchedniowie-bezplatne-badania-profilaktyczne

https://kielce.tvp.pl/55293120/profilaktyczny-rekord-sco-300-badan-i-konsultacji-w-jeden-weekend

https://kielce.tvp.pl/55260030/profilaktyka-40-plus-na-kieleckim-rynku-stanelo-miasteczko-zdrowia

https://kielce.tvp.pl/55204993/na-kieleckim-rynku-powstanie-miasteczko-zdrowia

https://kielce.tvp.pl/55182559/rowerem-po-zdrowie-w-srode-onko-tour-dotrze-do-sandomierza

https://kielce.tvp.pl/55029327/miasteczko-zdrowia-nad-wisla-badania-porady-a-nawet-nordic-walking

https://kielce.tvp.pl/54834646/badania-ktore-ratuja-zycie-sco-zaprasza-na-biala-sobote

https://kielce.tvp.pl/54832209/cytomammobus-sco-zaparkowal-w-cmielowie-bezplatne-badania-dla-pan

https://kielce.tvp.pl/54787901/zaproszenie-na-badania-dla-pan-z-powiatow-opatowskiego-i-ostrowieckiego

https://kielce.tvp.pl/54579154/cytomammobus-jezdzi-po-regionie-w-poniedzialek-i-wtorek-zaparkuje-w-sandomierzu

https://kielce.tvp.pl/54461903/cytomammobus-dalej-w-trasie-najpierw-opatow-a-potem-iwaniska

https://kielce.tvp.pl/54426367/biala-sobota-na-dobry-poczatek-lata-profilaktyka-w-centrum-onkologii

https://kielce.tvp.pl/54405676/mobilne-punkty-badan-ruszyly-w-region-gdzie-mozna-sie-przebadac

https://kielce.tvp.pl/54379405/biala-sobota-sco-zaprasza-na-cytologie-mammografie-i-nie-tylko

https://kielce.tvp.pl/54211026/cytomammobus-sco-zaprasza-na-badania-w-daleszycach

https://kielce.tvp.pl/53997311/najcenniejszy-prezent-na-dzien-matki-profilaktyczne-badania-od-sco

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/dla-niepelnosprawnych-bezplatny-dowoz-na-badania,134370

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/bezplatne-badania-ze-specjalistami-z-sco,134112

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/cytomammobus-czeka-na-pacjentki,134053

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/miasteczko-zdrowia-i-onko-tour-na-kieleckim-rynku,133923

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/kolejne-przystanki-cytomammobusu,133702

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/bezplatne-badania-dla-mieszkanek-nowej-slupi,133513

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/cytomammobus-odwiedzi-nastepne-gminy-w-regionie-swietokrzyskim,133354

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/zbadaj-sie-nad-wisla,133198

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/bezplatne-badania-w-medycznym-miasteczku-w-sandomierzu,133126

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/cytommamobus-kontynuuje-swoja-trase,132926

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/biala-sobota-w-centrum-onkologii,132794

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/bezplatne-badania-podczas-street-food-festiwalu,132691

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/bezplatne-badania-w-sco,132607

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/cytomammobus-sco-caly-czas-w-trasie,132170

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/mobilna-klinika-znow-ruszyla-w-trase,131734

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/bezplatne-badania-profilaktyczne-dla-mieszkanek-opatowa-oraz,131318

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/biala-sobota-na-dobry-poczatek-lata-w-sco,131075

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/cytobus-sco-rusza-w-trase,130961

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/swietokrzyskie-centrum-onkologii-zaprasza-panie-na-badania,130815

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/cytomammobus-w-trasie-sprawdz-gdzie-beda-badania,130363

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/mobilna-pracownia-sco-odwiedzi-kolejne-swietokrzyskie-gminy,129885

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/bezplatne-badania-z-okazji-dnia-matki,129578

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/nfz-zaprasza-panie-na-bezplatne-badania,129478

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/biala-sobota-dla-mam,129389

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/sco-i-enea-zapraszaja-na-badania,129204

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/sco-zaprasza-mamy-na-badania,129093

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/mobilna-klinika-sco-wyrusza-w-trase,128978

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/cytomammobus-rusza-do-kolejnych-miejscowosci,128394

https://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/kielce/item/44469-weekend-z-profilaktyka-zaprasza-swietokrzyskie-centrum-onkologii.html

https://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/kielce/item/44437-17-lipca-w-sco-biala-sobota-zadbaj-o-zdrowie-na-wakacjach.html

https://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/powiat-skarzyski/item/44443-bezplatna-cytologia-i-diagnostyka-hpv-w-cytobusie-sco.html

https://echodnia.eu/swietokrzyskie/biala-sobota-w-swietokrzyskim-centrum-onkologii-w-kielcach-beda-darmowe-badania/ar/c14-15714090

https://echodnia.eu/swietokrzyskie/cytomammobus-i-onko-tour-wyjatkowy-rajd-rowerowy-pacjentow-w-srode-4-sierpnia-na-bulwarze-pilsudskiego-w-sandomierzu/ar/c14-15740204

https://www.emkielce.pl/region/sco-zaprasza-na-profilaktyke-bez-barier

https://www.emkielce.pl/region/w-niedziele-cytobus-sco-odwiedzi-checiny-warto-sie-zbadac

https://www.emkielce.pl/region/cytomammobus-sco-zaprasza-na-badania-w-bodzentynie

https://www.emkielce.pl/region/skorzystaj-z-bezplatnej-profilaktyki-w-cytomammobusie-aktualna-trasa

https://www.emkielce.pl/region/aktualna-trasa-cytomammobusa-sprawdz-jakie-gminy-odwiedzi

https://www.emkielce.pl/region/skorzystaj-z-bezplatnych-badan-profilkatycznych-aktualna-trasa-cytomammobusa

https://www.lokalnatelewizja.pl/wiadomosci/23866,biala-sobota-zadbaj-o-zdrowie-na-wakacjach

https://www.szydlow.pl/dwa-dni-swietnej-zabawy-ze-sliwka-w-roli-glownej

https://www.eska.pl/kielce/sco-zaprasza-na-darmowe-badania-aa-nUaF-cf9f-7h2u.html

https://echodnia.eu/swietokrzyskie/biala-sobota-w-swietokrzyskim-centrum-onkologii-w-kielcach-bedzie-mnostwo-darmowych-badan/ar/c1-15668146

https://kielce.naszemiasto.pl/festyn-na-otwarcie-basenu-przy-szczecinskiej-w-kielcach-i/ar/c1-8329212

https://staszow.naszemiasto.pl/cytomammobus-zaprasza-mieszkanki-staszowa-na-bezplatne/ar/c14-8258838

https://www.swietokrzyskie.pro/cytomammobus-swietokrzyskiego-centrum-onkologii-zaprasza-na-badania-w-rytwianach-olesnicy-i-lubnicach/

ponadto informacje o badaniach w zakresie projektów były wykorzystywane w antenowych serwisach informacyjnych kieleckiej rozgłośni Radia Fama w dniach: 17.08.2021, 15.07.2021, 14.07.2021, 25.06.2021,

http://www.morawica.pl/asp/_drukuj.asp?typ=13&menu=1&strona=1

https://e-starachowice.pl/20210917357747/um-starachowice-biala-sobota-w-sco-z-profilaktyka-na-europejskim-poziomie-18-09-20211631922306

https://starachowice.eu/aktualnosci/6988-biala-sobota-w-sco-z-profilaktyka-na-europejskim-poziomie-18-09-2021

http://wloszczowa.pl/index.php/e-urzad/art,8313,dni-otwarte-funduszy-europejskich-w-wojewodztwie-swietokrzyskim-sa-atrakcje-w-gminie-wloszczowa
https://www.youtube.com/watch?v=_M45rHklpKk  - link do Teleexpressu Extra - CytoManiek

 

https://leliwa.pl/osiek-loniow-koprzywnica-cytomammobus-swietokrzyskiego-centrum-onkologii-bezplatne-badania-dla-kobiet/

https://radiotpi.pl/cytomammobus-sco-zaprasza-na-badania-w-opatowcu-czarnocinie-zlotej-wislicy-i-busku/

http://wloszczowa.pl/art,8299,cytomammobus-swietokrzyskiego-centrum-onkologii-w-najblizsza-srode-przyjedzie-do-wloszczowy

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/kobiety-nie-wykonuja-badan-profilaktycznych-sytuacja-jest,137795

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/cytomammobus-odwiedzi-bieliny-i-gorno,138381

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/lomza-vive-zacheca-zbadaj-sie-za-darmo-przed-srodowym-meczem-z,138365

https://www.swietokrzyskie.pro/cytomammobus-w-nowinach-maslowie-i-checinach/

https://www.swietokrzyskie.pro/weekend-z-profilaktyka-onkologiczna-skorzystaj-z-bezplatnych-badan/

https://www.swietokrzyskie.pro/16-pazdziernika-w-sco-biala-sobota-z-rozowa-wstazeczka/

https://wloszczowa.naszemiasto.pl/udana-akcja-bezplatnych-badan-profilaktycznych-we/ar/c1-8503031

https://echodnia.eu/swietokrzyskie/pierwsze-swieto-gesiny-w-tokarni-przyciagnelo-tlumy-ludzi-wspaniala-zabawa-w-skansenie-wideo-zdjecia/ar/c8-15857095

https://kielce.tvp.pl/56397194/biala-sobota-w-swietokrzyskim-centrum-onkologii

https://kielce.tvp.pl/56416498/co-roku-zabija-100-tysiecy-kobiet-rak-lekarze-apeluja-profilaktyka-ratuje-zycie

https://kielce.tvp.pl/56376453/weekend-z-profilaktyka-onkologiczna-badania-we-wloszczowie-kielcach-i-tokarni

https://kielce.tvp.pl/56320457/cytomammobus-przyjedzie-do-jedrzejowa-i-sobkowa

https://kielce.tvp.pl/56193304/dzien-swiadomosci-onkologicznej-warto-korzystac-z-badan-profilaktycznych

https://echodnia.eu/swietokrzyskie/biala-sobota-w-swietokrzyskim-centrum-onkologii-tylko-badania-profilaktyczne-moga-uchronic-przed-choroba-ile-kobiet-skorzystalo/ar/c14-15856161

https://echodnia.eu/swietokrzyskie/darmowe-badania-profilaktyczne-w-powiecie-kieleckim-cytomaniek-zaparkuje-w-nowinach-checinach-i-maslowie/ar/c14-15859997

https://kielce.tvp.pl/56182199/badania-ktore-moga-uratowac-zycie-cytomammobus-w-poniedzialek-i-wtorek-bedzie-w-wodzislawiu

https://kielce.tvp.pl/56088204/cytomammobus-dotarl-do-sedziszowa-warto-skorzystac-z-darmowych-badan

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/biala-sobota-w-sco-panie-moga-wykonac-bezplatnie-i-bez-kolejek,139762

https://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,27822434,darmowe-badania-w-sco-biala-sobota-w-barwach-jesieni.html

https://fakty.tvn24.pl/fakty-po-poludniu,96/rak-szyjki-macicy-do-kobiet-w-wojewodztwie-swietokrzyskim-dojezdza-cytobus-ma-zachecic-do-badan,1085354.html

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/cytomammobus-czeka-na-panie,139877

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/mobilna-klinika-sco-wciaz-w-trasie,140327

https://emkielce.pl/region/cyto-maniek-jezdzi-po-regionie-bezplatne-badania-dla-kobiet

https://emkielce.pl/region/trasa-cytomammobusa-kobiety-moga-skorzystac-z-bezplatnych-badan

https://emkielce.pl/region/profilaktyka-z-nagrodami-w-krasocinie

https://emkielce.pl/region/cytomammobus-caly-czas-w-trasie-zobacz-jakie-miejscowosci-odwiedzi-202111041236

https://emkielce.pl/images/tygodnik/index.php?numer=2021/39&url=tygodnik-m#page/6

https://kielce.tvp.pl/57025548/mammografia-i-cytologia-ratuja-zycie-z-bialej-soboty-w-sco-skorzystalo-60-pan

https://kielce.tvp.pl/56944099/cytomammobus-jezdzi-po-regionie-w-czwartek-jest-w-blizynie

https://swietokrzyskie.cozadzien.pl/ostrowiec-swietokrzyski/cytomammobus-sco-odwiedzi-kolejne-miejscowosci/58053

https://www.swietokrzyskie.pro/8-22-stycznia-europejski-tydzien-profilaktyki-raka-szyjki-macicy-w-sco-najwyzszy-czas-na-cytologie/

http://tygodnikponidzia.pl/18-18-22-stycznia-europejski-tydzien-profilaktyki-raka-szyjki-macicy-w-sco-najwyzszy-czas-na-cytologie/

https://starachowice.eu/aktualnosci/7410-najwyzszy-czas-na-cytologie

https://swietokrzyskie.cozadzien.pl/ostrowiec-swietokrzyski/najwyzszy-czas-na-cytologie/58499

https://www.msn.com/pl-pl/zdrowie/nasze-zdrowie/kielce-bezp%C5%82atne-badania-cytologiczne/ar-AASUrse?li=BBr5KbO

https://kielce.tvp.pl/58009658/tydzien-profilaktyki-raka-szyjki-macicy-na-te-chorobe-w-regionie-umiera-70-kobiet-rocznie

https://www.mp.pl/onkologia/aktualnosci/289553,kielce-bezplatne-badania-cytologiczne-w-sco

https://radio.opole.pl/104,530683,kraj-i-swiat&dtx=&szukaj=&go=morelist&s=2

https://www.emkielce.pl/region/europejski-tydzien-profilaktyki-raka-szyjki-macicy-w-sco-najwyzszy-czas-na-cytologie

https://www.eska.pl/kielce/darmowa-cytologia-wystarczy-sie-tylko-zapisac-aa-FV4e-nghW-ydKg.html

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/sco-zaprasza-w-sobote-na-bezplatne-badania-cytologiczne,152154

https://echodnia.eu/swietokrzyskie/europejski-tydzien-profilaktyki-raka-szyjki-macicy-w-swietokrzyskim-centrum-onkologii-sa-darmowe-badania-dla-kobiet/ar/c14-16005187

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/ostatnia-szansa-by-w-tym-roku-wykonac-bezplatna-cytologie-w-mobi,141039

https://kielce.tvp.pl/57424153/cytobus-przyjedzie-do-oksy-i-konskich-mozna-skorzystac-z-bezplatnych-badan

https://echodnia.eu/swietokrzyskie/robimy-coraz-wiecej-badan-profilaktycznych-pozytywne-informacje-plyna-z-podsumowania-roku-w-swietokrzyskim-centrum-onkologii/ar/c14-15948549

https://www.mp.pl/onkologia/aktualnosci/287056,sco-podsumowanie-badan-profilaktycznych

https://radio.opole.pl/104,517762,kielce-wiecej-pacjentek-wykonuje-profilaktyczne-

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/rosnie-liczba-pacjentek-zainteresowanych-badaniami-w-sco,140952

https://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,27893027,darmowe-badania-w-sco-biala-sobota-pod-choinke.html?_ga=2.49626862.977594752.1638802752-2035387382.1598511818#S.lokale_kielce-K.P-B.1-L.2.maly

https://www.eska.pl/kielce/zrob-sobie-i-bliskim-prezent-na-swieta-przebadaj-sie-aa-m3d2-hu8G-ehpW.html

https://www.radio.kielce.pl/pl/wiadomosci/to-ostatnia-taka-sobota-sco-zaprasza-na-badania,140732

https://www.emkielce.pl/ciekawostki/czas-na-bezplatne-badania-cytologiczne-202112080939

https://www.emkielce.pl/ciekawostki/czas-na-bezplatne-badania-cytologiczne-202112080939

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/to-ostatnia-taka-sobota-sco-zaprasza-na-badania,140732

https://www.eska.pl/kielce/cyto-maniek-w-podrozy-gdzie-tym-razem-aa-kkN3-o8Xv-zoGw.html

https://kielce.tvp.pl/57283855/tlumy-w-wodzislawskim-osrodku-zdrowia-badania-i-konsultacje-biala-sobota

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/w-sobote-darmowe-badania-w-wodzislawiu,140510

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/mobilna-klinika-sco-wciaz-w-trasie,140327

https://kielce.tvp.pl/57251093/biala-sobota-w-wodzislawiu-darmowe-badania-dla-wszystkich

https://echodnia.eu/swietokrzyskie/biala-sobota-czyli-darmowe-badania-profilaktyczne-w-wodzislawiu-z-czego-bedzie-mozna-skorzystac/ar/c14-15931337

http://tygodnikponidzia.pl/potrzebny-jest-rok-swiadomosci-raka-piersi/

https://ostrowiecka.pl/2021/11/15/pierwsi-badamy-profilaktycznie/

https://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,27822434,darmowe-badania-w-sco-biala-sobota-w-barwach-jesieni.html

https://fakty.tvn24.pl/fakty-po-poludniu,96/rak-szyjki-macicy-do-kobiet-w-wojewodztwie-swietokrzyskim-dojezdza-cytobus-ma-zachecic-do-badan,1085354.html

http://wloszczowa24.pl/26-marca-biala-sobota-na-powitanie-wiosny-w-sco,,1,14,14,7,34131,n.html

https://ckinfo.pl/biala-sobota-na-powitanie-wiosny-w-sco/

https://www.eska.pl/kielce/sco-zaprasza-na-darmowe-badania-aa-DYEU-GX5t-G7Kq.html

https://www.swietokrzyskie.pro/biala-sobota-na-powitanie-wiosny/

https://www.swietokrzyskie.pro/cyto-maniek-sco-w-wasniowie-dwikozach-bidzinach-i-obrazowie/

https://emkielce.pl/region/biala-sobota-na-powitanie-wiosny-w-sco

https://kielceinfo.pl/20220323471926/starostwo-kielce-biala-sobota-na-powitanie-wiosny-w-sco1648015743

https://swietokrzyskie.cozadzien.pl/ostrowiec-swietokrzyski/powitaj-wiosne-w-swietokrzyskim-centrum-onkologii/59092

https://kielce.tvp.pl/59182506/powitanie-wiosny-podczas-bialej-soboty-na-badania-zaprasza-sco

https://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/kielce/item/49757-biala-sobota-na-powitanie-wiosny-w-swietokrzyskim-centrum-onkologii.html

http://www.busko.com.pl/26-marca-biala-sobota-na-powitanie-wiosny-w-sco,,2,2,2,7,34131,n.html

https://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,28254382,darmowe-badania-w-sco-biala-sobota-na-powitanie-wiosny.html?_ga=2.106252609.3946062.1648065580-1819223386.1631899022#S.lokale_kielce-K.P-B.1-L.2.gruby

https://echodnia.eu/swietokrzyskie/biala-sobota-w-swietokrzyskim-centrum-onkologii-w-kielcach-beda-darmowe-badania/ar/c14-16114263

https://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,28196410,na-uczelni-w-galerii-czy-markecie-przez-caly-tydzien-kobiety.html

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/cytomammobus-znow-w-trasie,152501

https://kielce.tvp.pl/58093635/dac-sobie-szanse-na-dluzsze-zycie-biala-sobota-przyciagnela-do-sco-tlumy-pacjentek

https://echodnia.eu/swietokrzyskie/cyto-maniek-swietokrzyskiego-centrum-onkologii-znow-rusza-w-trase-po-swietokrzyskiem-beda-darmowe-badania/ar/c14-16016835

https://echodnia.eu/swietokrzyskie/biala-sobota-w-swietokrzyskim-centrum-onkologii-w-kielcach-konieczna-rejestracja-zobacz-zdjecia/ar/c14-16051105

 https://www.lokalnatelewizja.pl/wiadomosci/25558,19-lutego-biala-sobota-z-profilaktyka-w-sco

 https://www.kielce.eu/pl/aktualnosci/biala-sobota-z-profilaktyka-w-sco.html

https://www.kielce.eu/pl/aktualnosci/cyto-maniek-sco-w-kielcach-na-dzien-kobiet.html

https://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Onkologia/Centrum-onkologii-apeluje-o-profilaktyke-tego-nowotworu-Ostatnia-wizyta-u-ginekologa-7-10-lat-temu,241331,1013.html

https://radiokielce.pl/1004742/sco-zaprasza-na-biala-sobote/

https://radiokielce.pl/1005618/duze-zainteresowanie-profilaktyka-w-swietokrzyskim-centrum-onkologii/

https://emkielce.pl/miasto/duze-zainteresowanie-biala-sobota-w-sco

https://emkielce.pl/region/sco-zacheca-do-badan-202301110922

https://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/kielce/item/56295-zadbaj-o-swoje-zdrowie-biala-sobota-na-dobry-poczatek.html

https://kielce.tvp.pl/65621586/te-badania-ratuja-zycie-swietokrzyskie-centrum-onkologii-zaprasza-panie-na-biala-sobote

https://www.powiat.kielce.pl/starostwo/aktualnosci/Biala-sobota-w-SCO/idn:11177

https://www.kielce.eu/pl/aktualnosci/biala-sobota-w-sco.html

https://swietokrzyskie.cozadzien.pl/swietokrzyskie/14-stycznia-w-sco-biala-sobota-na-dobry-poczatek/63570

https://busko.net.pl/14-stycznia-w-co-biala-sobota-na-dobry-poczatek,,1,14,14,1,35985,n.html

https://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,29345593,biala-sobota-na-poczatek-roku-sco-zaprasza-na-bezplatne-badania.html

https://busko.com.pl/14-stycznia-w-co-biala-sobota-na-dobry-poczatek,,1,14,14,1,35985,n.html

https://www.eska.pl/kielce/biala-sobota-na-dobry-poczatek-czyli-darmowe-badania-dla-kobiet-w-kielcach-aa-7fuk-JY3V-Fczs.html

https://gazetaswietokrzyska.pl/region/14-stycznia-w-sco-biala-sobota-na-dobry-poczatek/

https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/specjalisci-swietokrzyskiego-centrum-onkologii-apeluja-o-wykonywanie-badan-profilaktycznych,433212.html

https://echodnia.eu/swietokrzyskie/biala-sobota-na-dobry-poczatek-darmowe-badania-w-swietokrzyskim-centrum-onkologii-w-kielcach/ar/c1-17199079

https://echodnia.eu/swietokrzyskie/biala-sobota-w-swietokrzyskim-centrum-onkologii-mnostwo-osob-skorzystalo-z-darmowych-badan-lecznica-podsumowala-2022-rok/ar/c14-17201885

https://kielce.tvp.pl/65689395/trwa-tydzien-profilaktyki-raka-szyjki-macicy-wczesnie-wykryta-choroba-jest-calkowicie-uleczalna

Dla pacjenta
Polski
Udostępnij