-A A +A

KOF

 

Uwaga! Zamiast konkursu fotograficznego więcej nagród dla pań, które się zbadają

Średnio co 20 pani, która skorzysta z bezpłatnych badań mammograficznych lub cytologicznych w cytobusie, cytomammobusie lub poradni stacjonarnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i wymyśli hasło zachęcające do profilaktyki onkologicznej, ma szansę odebrać w nagrodę sprzęt AGD.

W związku z brakiem zgłoszeń na konkurs fotograficzny zapraszamy mieszkanki województwa świętokrzyskiego do korzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych (mammografii i cytologii) w ramach realizowanych przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii programów profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy oraz wczesnego wykrywania raka piersi oraz  do udziału w konkursie na hasło profilaktyczne. Na panie, które się zbadają i zachęcą inne kobiety do profilaktyki, czekają cenne nagrody.

Dla kogo nagrody

  • Dla średnio co 20 pacjentki, która wykona mammografię w poradni mammografii stacjonarnej lub w cytomammobusie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii ramach programu „Żyj zdrowo” – wsparcie profilaktyki raka piersi w regionie świętokrzyskim i wymyśli hasło zachęcające inne kobiety do profilaktyki. Program profilaktyki raka piersi jest adresowany do kobiet w wieku 50 – 69 lat.
  • Dla średnio co 20 pacjentki, która wykona cytologię w poradni ginekologicznej, cytobusie lub cytomammobusie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w ramach programu „Być świadomą kobietą” – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy w regionie świętokrzyskim i wymyśli hasło zachęcające inne kobiety do profilaktyki. Program profilaktyki raka szyjki macicy jest przeznaczony dla kobiet w wieku 25 – 59 lat.

Co można wygrać

W nagrodę za aktywną profilaktykę i inwencję twórczą panie mają szansę otrzymać urządzenia, które przydadzą się każdym domu: miksery, żelazka parowe, wagi elektroniczne, kombiwary, suszarki do włosów.

Drogie panie, zmobilizujcie się, atrakcyjne nagrody czekają.

Projekty „Żyj zdrowo” – wsparcie profilaktyki raka piersi w regionie świętokrzyskim i „Być świadomą kobietą” – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy w regionie świętokrzyskim i na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego są dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Regulamin konkursu w załączniku u dołu strony.

 

Harmonogram najbliższych spotkań edukacyjnych:

  • 6.03.2018 – Morawica, Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy, ul. Spacerowa 7, godz. 17.00 – Kobiety
  • 7.03.2018 – Daleszyce, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, ul. Chopina 25, godz. 17.00 - Kobiety

Świętokrzyskie Centrum Onkologii podpisało 8 września z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego umowę na dofinansowanie projektu Być świadomą kobietą - wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z terenu Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego do badań profilaktycznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

Umowa dotyczy:

Konkursu w ramach Poddziałania 8.2.3 „Wsparcie profilaktyki zdrowotnej dla obszaru ZIT” – projekty realizowane na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, w której skład wchodzą gminy Kielce, Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn i Zagnańsk.

Dofinansowanie otrzymał projekt:

Być świadomą kobietą - wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z terenu Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego do badań profilaktycznych”, realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii.

Partnerzy projektu:

Samorządowy Ośrodek Zdrowia w Miedzianej Górze z siedzibą w Kostomłotach II oraz

Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach.

 

Projekt skierowany jest do:

minimum 4000 kobiet w wieku produkcyjnym (wiek: 25-59 lat), pracujących lub biernych zawodowo, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Uczestniczki projektu mają zostać objęte badaniami przesiewowymi w celu wczesnego wykrycia nowotworów szyjki macicy. W celu zwiększenia kompleksowości i efektywności oferowanych usług projekt pośrednio będzie także skierowany do 360 mężczyzn, 100 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, 120 pielęgniarek/położnych.  

 

Główne cele projektu

- wzrost świadomości kobiet oraz ich partnerów o chorobach nowotworowych (przede wszystkim raka szyjki macicy),

- wzrost motywacji działań na rzecz eliminowania czynników ryzyka, w tym przede wszystkim prowadzenia zdrowego stylu życia,

- wzrost motywacji do częstszego wykonywania badań profilaktycznych.

 

Działania w projekcie

- przeprowadzenie kampanii medialnej (m.in. zachęcającej kobiety do badań)

- spotkania informacyjno-edukacyjne we wszystkich 12 gminach KOF dla kobiet i ich partnerów,

- konferencje dla placówek podstawowej opieki zdrowotnej.

- spotkania dla kobiet na uczelniach na terenie KOF

- spotkania dla grup o specjalnych potrzebach (osoby z niepełnosprawnościami)

- zakup busa do dowozu osób z niepełnosprawnościami na badania.

 

Okres realizacji projektu: od 1 września 2017 r.  do 31 sierpnia 2019 r.

Wartość projektu: 1 938 544,80 zł, w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi: 1 647 763,08 zł.

 

Media o Projekcie:

Gazeta Wyborcza Kielce [07.12.2018]

Echo Dnia [06.12.2018]

TVP Kielce [23.11.2017]

ITV Kielce [23.11.2017]

Dla pacjenta
Polski
Udostępnij