-A A +A

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta w Świętokrzyskim Centrum Onkologii tel. 41 3674434

PRAWA PACJENTA

 1. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
 2. Prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.
 3. Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.
 4. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji związanej z pacjentem,
  w szczególności z jego stanem zdrowia.
 5. Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych.
 6. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta,
  w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.
 7. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych.
 8. Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.
 9. Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.
 10. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej.
 11. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych
  w depozycie.

Informacje dla Pacjenta:

Pacjent w Świętokrzyskim Centrum Onkologii może korzystać:

 1. z bufetu gastronomicznego i sklepiku, znajdujących się w budynku głównym Szpitala, codziennie, w wyznaczonych godzinach (odpłatnie),
 2. z automatów z napojami (odpłatnie),
 3. z telefonów bezprzewodowych udostępnionych przez personel Klinik/Działów/Zakładów na rzecz kontaktu pacjentów z członkami ich rodzin (rozmowy przychodzące oraz wychodzące [w szczególnych przypadkach]), dostępnych na terenie Kliniki lub Działu/Zakładu,
 4. z własnego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego np. suszarka, ładowarka, laptop, itp., po poinformowaniu o tym fakcie personelu medycznego Kliniki/Działu/Zakładu,
 5. z programów promocji zdrowia lub terapii zajęciowej prowadzonych w Szpitalu w czasie wolnym wraz z członkami rodziny,
 6. z biblioteki „Uwolnij książkę”, zlokalizowanej w świetlicy Kliniki Radioterapii (parter budynku głównego ŚCO),
 7. z możliwości porozumiewania się w językach obcych (dotyczy pacjentów obcojęzycznych),
 8. z dodatkowej opieki nad pacjentem sprawowanej przez rodzinę.

(wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z dnia 18.12.2017 r.)

Dla pacjenta