-A A +A

Prawa Pacjenta

Dane adresowe Rzecznika Praw Pacjenta:


BIURO RZECZNIKA PRAW PACJENTA
ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa
Przyjęcia interesantów w Biurze RZECZNIKA PRAW PACJENTA ul. Płocka 11/13,
01-231 Warszawa


Poniedziałek - w godzinach od 9.00 do 18.00
Wtorek - w godzinach od 9.00 do 15.00
Środa - w godzinach od 9.00 do 15.00
Czwartek - w godzinach od 9.00 do 15.00
Piątek - w godzinach od 9.00 do 15.00
kancelaria@rpp.gov.pl


Oficjalna strona Rzecznika Praw Pacjenta: www.rpp.gov.pl
Infolinia Rzecznika Praw Pacjenta
Bezpłatna infolinia: 800–190-590, czynna całodobowo - przez 7 dni w tygodniu
Numer stacjonarny dla połączeń z zagranicy oraz dla osób, które mają zablokowane połączenia z numeru 800 xxx xxx. 22-688-05-00.
Koszt połączenia wg taryfy operatora.


PRAWA PACJENTA

 1. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
 2. Prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.
 3. Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.
 4. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji związanej z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia.
 5. Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych.
 6. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.
 7. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych.
 8. Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.
 9. Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.
 10. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej.
 11. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dostępna na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych - ISAP pod adresem: link

Informacja dla pacjentów niedowidzących i niewidomych

Informujemy, że egzemplarze „Karty Praw i Obowiązków Pacjenta” w druku powiększonym i języku punktowym (kod L. Braille`) są dostępne w: Dziale Organizacji Świadczeń Zdrowotnych i Rejestracji (Informacja) oraz Izbie Przyjęć (Recepcji).

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych - Wszystkie Informacje dostępne na stronie Rzecznika Praw Pacjenta pod adresem: link

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych zapewnia szybką, pozasądową drogę do uzyskania rekompensat dla osób, które podczas pobytu w szpitalu doznały uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo uległy zakażeniu szpitalnemu. W przypadku śmierci pacjenta, świadczenie przysługuje również jego bliskim.

 

Dla pacjenta
Polski
Udostępnij