-A A +A

Profilaktyka nowotworów płuc

PROFILAKTYKA NOWOTWORÓW PŁUC

Świętokrzyskie Centrum Onkologii realizuje projekt „Profilaktyka nowotworów płuc” na mocy umowy podpisanej z Ministerstwem Zdrowia, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne, POWR.05.01.00-00-0002/19

Projekt przewiduje wdrożenie Ogólnopolskiego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Płuca za Pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej.

Cel projektu:

Poprawa wykrywalności raka płuca na wczesnym etapie jego rozwoju poprzez objęcie badaniami skryningowymi (niskodawkowa tomografia komputerowa - NDTK) 2 300 osób w wieku 55-74 lat, palących tytoń lub byłych palaczy mieszkających na terenie województwa świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Projekt jest adresowany do:

 • 2 300 osób (1606 mężczyzn i 694 kobiet) w wieku 55 – 74 lat, palących tytoń, z konsumpcją równą 20 paczkolat (1 paczka papierosów dziennie przez 20 lat) lub wyższą i okresem abstynencji od palenia tytoniu nie dłuższym niż 15 lat
 • osób w wieku 50-74, palących tytoń obecnie lub w przeszłości (z przerwą nie dłuższą niż 15 lat), u których dodatkowo występuje jeden z czynników ryzyka:
 • ekspozycja zawodowa na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadza
 • ekspozycja na radon
 • indywidualna historia zachorowania na raka: przebyty rak płuca, w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu, np. rak pęcherza moczowego,
 • rak płuca u krewnych w wywiadzie pierwszego stopnia,
 • historia chorób płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub idiopatyczne włóknienie płuc (IPF).

Przystąpienie do badania przesiewowego NDTK jest równoznaczne z chęcią skorzystania z dostępnego poza programem poradnictwa antytytoniowego. Osoba spełniająca warunki włączenia do programu może być jego uczestnikiem, jeżeli ma świadomość ewentualnej konieczności przeprowadzenia inwazyjnych procedur diagnostycznych i ewentualnego zabiegu chirurgicznego. Każda osoba będąca uczestnikiem programu ma możliwość rezygnacji z udziału w nim na dowolnym etapie.

 • 200 osób z personelu medycznego (szkolenia).

Działania w projekcie

 • działania informacyjno – edukacyjne
 • szkolenia dla personelu medycznego
 • wizyty kwalifikacyjne, badania (NDTK), wizyty wynikowe.

Wizyty kwalifikacyjne, badania NDTK oraz wizyty wynikowe odbywają się w ustalonych telefonicznie terminach. Numer kontaktowy: 885 77 99 88

Wsparcie w ramach projektu jest dostępne dla wszystkich osób, kwalifikujących się do programu na równych zasadach, w tym także dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek ŚCO jest wyposażony w windy, podjazdy, itp. Punkt informacji i rejestracja ŚCO są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zarówno fizycznymi (m.in. wzrokowa, słuchowa, ruchowa) jak i intelektualnymi. Wnioskodawca prowadzi biuro projektu na terenie województwa świętokrzyskiego umożliwiający kontakt z kadrą zarządzającą projektem.

 

Okres realizacji projektu: 1.01.2020 r. – 31.12.2022 r.

Obszar działania: województwo świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie

Wartość projektu: 3 482 968,20 zł

Kwota dofinansowania z UE: 2 935 445,59 zł.

 

Szczegółowe informacje i rejestracja na badania pod nr telefonu: 885 77 99 88 oraz na stronie www.profilaktykarakapluca.pl

 

>>REGULAMIN PROJEKTU<<

 

Ze względu na pandemię SARS-CoV- 2 przypominamy pacjentom korzystającym z projektu „Profilaktyka nowotworów płuc” o obowiązku zasłaniania nosa i ust na terenie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, mycia/dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu społecznego. Osoby z objawami infekcji lub przebywające na kwarantannie powinny zgłosić ten fakt pod nr telefonu: 885 77 99 88. U osób wchodzących do ŚCO wykonywany jest pomiar temperatury i zbierany jest wywiad epidemiologiczny.​

PARTNERZY W PROJEKCIE
  Nazwa podmiotu leczniczego współpracującego w ramach programu profilaktycznego Adres Kontakt telefoniczny
1 Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu

ul. Z. Schinzla 13,

27-600 Sandomierz

798 - 913 - 598
2 Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

ul. Młyńska 10,

33-300 Nowy Sącz

693 - 712 - 668
3

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej

ul. Gładkie 1,

34-500 Zakopane

603 - 084 - 846

 

Media o projekcie:

https://echodnia.eu/swietokrzyskie/mozesz-obronic-sie-przed-rakiem-pluc-zglos-sie-na-darmowe-badania-w-kielcach/ar/c14-15448021

https://kielce.tvp.pl/5354358/glos-dnia

https://kielce.tvp.pl/52326138/co-roku-zabija-prawie-600-osob-regionie-rak-pluc-sco-zacheca-do-profilaktyki

https://www.emkielce.pl/images/tygodnik/index.php?numer=2021/06&url=2021#page/8 Tygodnik eM Kielce

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-02-04/swiatowy-dzien-walki-z-rakiem-premier-i-minister-zdrowia-w-centrum-onkologii/

https://www.zwrotnikraka.pl/swiatowy-dzien-walki-z-rakiem/?action_purge

https://kielce.tvp.pl/52112529/w-czwartek-swiatowy-dzien-walki-z-rakiem-bezplatne-badania-profilaktyczne-w-sco

https://kielce.tvp.pl/52140257/zaplanuj-dlugie-zycie-w-swiatowym-dniu-walki-z-rakiem-lekarze-przypominali-o-badaniach

https://kielce.tvp.pl/52250070/pandemia-nie-zwalnia-od-profilaktyki-profesor-stanislaw-gozdz-gosciem-glosu-dnia

https://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Onkologia/Swiatowy-Dzien-Walki-z-Rakiem-bezplatne-badania-w-SCO,218439,1013.html

https://www.otwock.pl/swiatowy-dzien-walki-z-rakiem-2021,ne,mg,6,3575

https://e-starachowice.pl/20210204357276/um-starachowice-w-swiatowy-dzien-walki-z-rakiem-bezplatne-badania-w-sco-1612399505\

https://calisia.pl/index.php/4-lutego-swiatowy-dzien-walki-z-rakiem,49056

https://ckinfo.pl/w-swiatowy-dzien-walki-z-rakiem-bezplatne-badania-w-sco/

https://swietokrzyskie.cozadzien.pl/swietokrzyskie/bezplatne-badania-w-swiatowy-dzien-walki-z-rakiem/55945

https://wkielcach.info/aktualnosci/w-swiatowy-dzien-walki-z-rakiem-bezplatne-badania-w-swietokrzyskim-centrum-onkologii/

https://emkielce.pl/region/sco-zaprasza-na-badania-profilaktyczne-w-czasie-pandemii-spadla-zglaszalnosc

http://www.busko.com.pl/w-swiatowy-dzien-walki-z-rakiem-8211-bezplatne-badania-w-sco-,,1,14,7,31837,n.html

https://www.spottedstarachowice.pl/fakty/item/7550-w-swiatowy-dzien-walki-z-rakiem-bezplatne-badania-w-sco.html

http://swietokrzyskie.info/wiadomosci/news.php?id=31837

https://www.mp.pl/onkologia/aktualnosci/258533,sco-zaprasza-na-badania

http://www.busko.com.pl/w-swiatowy-dzien-walki-z-rakiem-8211-bezplatne-badania-w-sco-,,1,14,7,31837,n.html

http://pinczow24.pl/w-swiatowy-dzien-walki-z-rakiem-8211-bezplatne-badania-w-sco-,,1,14,7,31837,n.html

https://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/kielce/item/41133-swietokrzyskie-centrum-onkologii-zaprasza-na-bezplatne-badania.html

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/sco-zacheca-do-profilaktyki,122382

https://kielce.tvp.pl/49368844/profilaktyka-raka-pluc-mozna-zrobic-badania-sco-zyskuje-nowych-partnerow

https://kielce.tvp.pl/46327576/badania-przesiewowe-wykrywajace-raka-pluc-sco-koordynatorem-dla-3-wojewodztw

https://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Onkologia/SCO-dzieki-programom-profilaktycznym-spada-umieralnosc-z-powodu-nowotworow,202128,1013.html

https://www.swietokrzyskie.pro/swietokrzyskie-centrum-onkologii-zaprasza-na-dzien-otwartych-drzwi/

https://kielce.tvp.pl/48146612/swietokrzyskie-centrum-onkologii-wznawia-badania-profilaktyczne

http://www.em.kielce.pl/region/38588-sco-ruszylo-z-profilaktyka-raka-pluc

https://www.radio.kielce.pl/pl/post-106904

https://kielce.tvp.pl/48315888/dzien-bez-tytoniu-dlaczego-nie-warto-palic

http://em.kielce.pl/tygodnik-m/38684-22-2020

https://kielce.tvp.pl/65706397/sco-namawia-palaczy-do-badan-profilaktycz...

 

 

 

Ogłoszenie o otwartym naborze konkursowym dotyczącym wyboru placówek medycznych do współpracy w ramach realizacji projektu pt. „Profilaktyka nowotworów płuc” nr POWR.05.01.00-00-0002/19.

Dla pacjenta
Udostępnij