-A A +A

Profilaktyka nowotworów płuc

PROFILAKTYKA NOWOTWORÓW PŁUC

Świętokrzyskie Centrum Onkologii realizuje projekt „Profilaktyka nowotworów płuc” na mocy umowy podpisanej z Ministerstwem Zdrowia, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne, POWR.05.01.00-00-0002/19

Projekt przewiduje wdrożenie Ogólnopolskiego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Płuca za Pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej.

Cel projektu:

Poprawa wykrywalności raka płuca na wczesnym etapie jego rozwoju poprzez objęcie badaniami skryningowymi (niskodawkowa tomografia komputerowa - NDTK) 2 300 osób w wieku 55-74 lat, palących tytoń lub byłych palaczy mieszkających na terenie województwa świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Projekt jest adresowany do:

 • 2 300 osób (1606 mężczyzn i 694 kobiet) w wieku 55 – 74 lat, palących tytoń, z konsumpcją równą 20 paczkolat (1 paczka papierosów dziennie przez 20 lat) lub wyższą i okresem abstynencji od palenia tytoniu nie dłuższym niż 15 lat
 • osób w wieku 50-74, palących tytoń obecnie lub w przeszłości (z przerwą nie dłuższą niż 15 lat), u których dodatkowo występuje jeden z czynników ryzyka:
 • ekspozycja zawodowa na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadza
 • ekspozycja na radon
 • indywidualna historia zachorowania na raka: przebyty rak płuca, w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu, np. rak pęcherza moczowego,
 • rak płuca u krewnych w wywiadzie pierwszego stopnia,
 • historia chorób płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub idiopatyczne włóknienie płuc (IPF).

Przystąpienie do badania przesiewowego NDTK jest równoznaczne z chęcią skorzystania z dostępnego poza programem poradnictwa antytytoniowego. Osoba spełniająca warunki włączenia do programu może być jego uczestnikiem, jeżeli ma świadomość ewentualnej konieczności przeprowadzenia inwazyjnych procedur diagnostycznych i ewentualnego zabiegu chirurgicznego. Każda osoba będąca uczestnikiem programu ma możliwość rezygnacji z udziału w nim na dowolnym etapie.

 • 200 osób z personelu medycznego (szkolenia).

Działania w projekcie

 • działania informacyjno – edukacyjne
 • szkolenia dla personelu medycznego
 • wizyty kwalifikacyjne, badania (NDTK), wizyty wynikowe.

Wizyty kwalifikacyjne, badania NDTK oraz wizyty wynikowe odbywają się w ustalonych telefonicznie terminach. 

Wsparcie w ramach projektu jest dostępne dla wszystkich osób, kwalifikujących się do programu na równych zasadach, w tym także dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek ŚCO jest wyposażony w windy, podjazdy, itp. Punkt informacji i rejestracja ŚCO są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zarówno fizycznymi (m.in. wzrokowa, słuchowa, ruchowa) jak i intelektualnymi. Wnioskodawca prowadzi biuro projektu na terenie województwa świętokrzyskiego umożliwiający kontakt z kadrą zarządzającą projektem.

 

Okres realizacji projektu: 1.01.2020 r. – 30.09.2023 r.

Obszar działania: województwo świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie

Wartość projektu: 3 482 968,20 zł

Kwota dofinansowania z UE: 2 935 445,59 zł.

 

Szczegółowe informacje i rejestracja na badania na stronie www.profilaktykarakapluca.pl

 

>>REGULAMIN PROJEKTU<<

 

Ze względu na pandemię SARS-CoV- 2 przypominamy pacjentom korzystającym z projektu „Profilaktyka nowotworów płuc” o obowiązku zasłaniania nosa i ust na terenie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, mycia/dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu społecznego. Osoby z objawami infekcji lub przebywające na kwarantannie powinny zgłosić ten fakt pod nr telefonu: 885 77 99 88. U osób wchodzących do ŚCO wykonywany jest pomiar temperatury i zbierany jest wywiad epidemiologiczny.​

PARTNERZY W PROJEKCIE
  Nazwa podmiotu leczniczego współpracującego w ramach programu profilaktycznego Adres Kontakt telefoniczny
1 Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu

ul. Z. Schinzla 13,

27-600 Sandomierz

798 - 913 - 598
2 Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

ul. Młyńska 10,

33-300 Nowy Sącz

693 - 712 - 668
3

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej

ul. Gładkie 1,

34-500 Zakopane

603 - 084 - 846

 

Media o projekcie:

https://echodnia.eu/swietokrzyskie/mozesz-obronic-sie-przed-rakiem-pluc-zglos-sie-na-darmowe-badania-w-kielcach/ar/c14-15448021

https://kielce.tvp.pl/5354358/glos-dnia

https://kielce.tvp.pl/52326138/co-roku-zabija-prawie-600-osob-regionie-rak-pluc-sco-zacheca-do-profilaktyki

https://www.emkielce.pl/images/tygodnik/index.php?numer=2021/06&url=2021#page/8 Tygodnik eM Kielce

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-02-04/swiatowy-dzien-walki-z-rakiem-premier-i-minister-zdrowia-w-centrum-onkologii/

https://www.zwrotnikraka.pl/swiatowy-dzien-walki-z-rakiem/?action_purge

https://kielce.tvp.pl/52112529/w-czwartek-swiatowy-dzien-walki-z-rakiem-bezplatne-badania-profilaktyczne-w-sco

https://kielce.tvp.pl/52140257/zaplanuj-dlugie-zycie-w-swiatowym-dniu-walki-z-rakiem-lekarze-przypominali-o-badaniach

https://kielce.tvp.pl/52250070/pandemia-nie-zwalnia-od-profilaktyki-profesor-stanislaw-gozdz-gosciem-glosu-dnia

https://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Onkologia/Swiatowy-Dzien-Walki-z-Rakiem-bezplatne-badania-w-SCO,218439,1013.html

https://www.otwock.pl/swiatowy-dzien-walki-z-rakiem-2021,ne,mg,6,3575

https://e-starachowice.pl/20210204357276/um-starachowice-w-swiatowy-dzien-walki-z-rakiem-bezplatne-badania-w-sco-1612399505\

https://calisia.pl/index.php/4-lutego-swiatowy-dzien-walki-z-rakiem,49056

https://ckinfo.pl/w-swiatowy-dzien-walki-z-rakiem-bezplatne-badania-w-sco/

https://swietokrzyskie.cozadzien.pl/swietokrzyskie/bezplatne-badania-w-swiatowy-dzien-walki-z-rakiem/55945

https://wkielcach.info/aktualnosci/w-swiatowy-dzien-walki-z-rakiem-bezplatne-badania-w-swietokrzyskim-centrum-onkologii/

https://emkielce.pl/region/sco-zaprasza-na-badania-profilaktyczne-w-czasie-pandemii-spadla-zglaszalnosc

http://www.busko.com.pl/w-swiatowy-dzien-walki-z-rakiem-8211-bezplatne-badania-w-sco-,,1,14,7,31837,n.html

https://www.spottedstarachowice.pl/fakty/item/7550-w-swiatowy-dzien-walki-z-rakiem-bezplatne-badania-w-sco.html

http://swietokrzyskie.info/wiadomosci/news.php?id=31837

https://www.mp.pl/onkologia/aktualnosci/258533,sco-zaprasza-na-badania

http://www.busko.com.pl/w-swiatowy-dzien-walki-z-rakiem-8211-bezplatne-badania-w-sco-,,1,14,7,31837,n.html

http://pinczow24.pl/w-swiatowy-dzien-walki-z-rakiem-8211-bezplatne-badania-w-sco-,,1,14,7,31837,n.html

https://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/kielce/item/41133-swietokrzyskie-centrum-onkologii-zaprasza-na-bezplatne-badania.html

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/sco-zacheca-do-profilaktyki,122382

https://kielce.tvp.pl/49368844/profilaktyka-raka-pluc-mozna-zrobic-badania-sco-zyskuje-nowych-partnerow

https://kielce.tvp.pl/46327576/badania-przesiewowe-wykrywajace-raka-pluc-sco-koordynatorem-dla-3-wojewodztw

https://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Onkologia/SCO-dzieki-programom-profilaktycznym-spada-umieralnosc-z-powodu-nowotworow,202128,1013.html

https://www.swietokrzyskie.pro/swietokrzyskie-centrum-onkologii-zaprasza-na-dzien-otwartych-drzwi/

https://kielce.tvp.pl/48146612/swietokrzyskie-centrum-onkologii-wznawia-badania-profilaktyczne

http://www.em.kielce.pl/region/38588-sco-ruszylo-z-profilaktyka-raka-pluc

https://www.radio.kielce.pl/pl/post-106904

https://kielce.tvp.pl/48315888/dzien-bez-tytoniu-dlaczego-nie-warto-palic

http://em.kielce.pl/tygodnik-m/38684-22-2020

https://kielce.tvp.pl/65706397/sco-namawia-palaczy-do-badan-profilaktycz...

https://kielce.tvp.pl/70179852/wybieram-zdrowie?order=release_date_asc

https://kielce.tvp.pl/69964519/sukces-sco-lecznica-jest-liderem-w-liczbie-przebadanych-pacjentow-w-kierunku-raka-pluc

https://kielce.tvp.pl/69824643/biala-sobota-w-swietokrzyskim-centrum-onkologii-darmowe-badania-profilaktyczne

https://kielce.tvp.pl/69824643/biala-sobota-w-swietokrzyskim-centrum-onkologii-darmowe-badania-profilaktyczne

https://kielce.tvp.pl/69199612/regularne-badania-to-szansa-na-dluzsze-zycie-z-bialej-soboty-w-sco-skorzystalo-ponad-200-osob

https://kielce.tvp.pl/68793591/profilaktyka-ratuje-zycie-bezplatne-badania-pluc-dla-palaczy-w-swietokrzyskim-centrum-onkologii

https://kielce.tvp.pl/68753418/do-konca-czerwca-w-sco-bezplatne-badania-w-kierunku-nowotworow-pluc

https://kielce.tvp.pl/66049195/ponad-200-osob-skorzystalo-z-darmowych-badan-w-ramach-bialej-soboty

https://kielce.tvp.pl/66033294/biala-sobota-w-swiatowy-dzien-walki-z-rakiem-bezplatne-badania-profilaktyczne-w-sco

https://kielce.tvp.pl/65706397/sco-namawia-palaczy-do-badan-profilaktycznych-mozna-wykryc-chorobe-we-wczesnym-stadium

https://kielce.tvp.pl/64632270/wczesne-wykrywanie-raka-pluc-sa-miejsca-na-badania-profilaktyczne-w-sco

https://radiokielce.pl/1048782/z-bezplatnych-badan-skorzystali-mieszkancy/

https://radiokielce.pl/1048317/biala-sobota-w-sco-to-doskonala-okazja-do-wykonania-bezplatnych-badan/

https://radiokielce.pl/1031431/ostatnie-miesiace-na-skorzystanie-z-programu-profilaktycznego-w-sco/

https://radiokielce.pl/1012288/sco-zaprasza-na-kolejna-biala-sobote-ale-trzeba-sie-zarejestrowac/

https://radiokielce.pl/1005618/duze-zainteresowanie-profilaktyka-w-swietokrzyskim-centrum-onkologii/

https://radiokielce.pl/967269/sco-zaprasza-na-bezplatne-badania-2/

https://www.onkonet.pl/n_n_sco_badania_profilaktyka_rakpluc.php

https://www.kielce.eu/pl/aktualnosci/sco-zaprasza-na-biala-sobote-w-dniu-walki-z-rakiem.html

https://www.mp.pl/onkologia/aktualnosci/319819,sco-do-konca-czerwca-bezplatne-badania-w-kierunku-nowotworow-pluc

https://politykazdrowotna.com/artykul/spadek-zachorowan-na/963304

https://www.lokalnatelewizja.pl/artykul/23427,program-profilaktyki-nowotworow-pluc-tylko-do-konca-czerwca

https://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,29595894,to-badanie-wazne-szczegolnie-dla-bylych-i-obecnych-palaczy.html

https://pulsmedycyny.pl/wczesne-wykrycie-to-zycie-szanujmy-wlasne-zdrowie-i-zglaszajmy-sie-na-badania-przesiewowe-w-kierunku-nowotworow-1177320

https://swietokrzyskie.cozadzien.pl/swietokrzyskie/13-maja-2023-biala-sobota-z-funduszami-europejskimi-w-swietokrzyskim-centrum-onkologii/66079

https://emkielce.pl/miasto/palaczu-zbadaj-swoje-pluca

https://www.eska.pl/kielce/w-swietokrzyskim-centrum-onkologii-mozna-bezplatne-przebadac-pluca-to-w-ramach-programu-profilaktyka-raka-pluca-aa-mFuz-5jkH-1Z8p.html

https://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Choroby-Pluc/Trwa-program-wczesnego-wykrywania-raka-pluc-Kto-moze-sie-zglosic-Gdzie-skorzystac,234182,1022.html

https://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Onkologia/Centrum-Onkologii-prowadzi-bezplatne-badania-w-kierunku-nowotworow-pluc,243901,1013.html

https://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Onkologia/Dlug-zdrowotny-w-onkologii-Mierzymy-sie-z-nowotworami-o-bardzo-wysokim-stopniu-zaawansowania,242063,1013.html

 

 

 

Ogłoszenie o otwartym naborze konkursowym dotyczącym wyboru placówek medycznych do współpracy w ramach realizacji projektu pt. „Profilaktyka nowotworów płuc” nr POWR.05.01.00-00-0002/19.

Dla pacjenta
Polski
Udostępnij