-A A +A

MAMMOGRAFIA W PROGRAMIE PROFILAKTYKI RAKA PIERSI

Bezpłatna mammografia - zgodnie z Programem profilaktyki raka piersi – jest przeznaczona dla kobiet w wieku 45 – 74 lat. Badanie należy wykonywać regularnie, co 24 miesiące, bez skierowania.

REJESTRACJA NA MAMMOGRAFIĘ
W ŚWIĘTOKRZYSKIM CENTRUM ONKOLOGII:
607 77 88 88.

Co to jest mammografia?
Mammografia (prześwietlenie piersi) to najskuteczniejsze badanie przesiewowe w profilaktyce raka piersi. Polega na wykonaniu zdjęć rentgenowskich piersi w dwóch projekcjach, dla zobrazowania struktury gruczołu piersiowego. Dawka promieniowania podczas mammografii jest niska, nie przekracza 1/6 dawki promieniowania, które naturalnie przyjmujemy z atmosfery. Badanie jest bezpieczne, a zastosowany przez chwilę ucisk piersi w mammografie nie uszkadza ich i nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia. Badanie trwa kilka minut i pozwala wykryć zmiany wielkości 3 mm (guzki i mikrozwapnienia). Nie każda wykryta zmiana jest rakiem, ale każda wymaga zdiagnozowania.
Jak się przygotować do badania?
• Mammografię najlepiej wykonywać w pierwszej fazie cyklu miesiączkowego (w ciągu 10 dni od pierwszego dnia miesiączki), kiedy piersi są miękkie i mniej wrażliwe na dotyk.
• W dniu badania nie należy stosować dezodorantu ani talku/pudru, ponieważ te środki mogą zaburzyć obraz mammograficzny.
• Warto założyć wygodną, dwuczęściową odzież, którą będzie można łatwo zdjąć do badania.
• Nie należy zakładać biżuterii/ ozdób na szyję i uszy.
• Należy zabrać ze sobą dokument z numerem PESEL.
1. Etap podstawowy diagnostyki obejmuje:
• wypełnienie ankiety,
• wykonanie zdjęcia rentgenowskiego piersi w dwóch projekcjach oraz ich ocenę pod kątem obecności podejrzanych zmian, dokonywaną przez lekarza radiologa,
• rejestrację w centralnym programie SIMP,
• wydanie wyniku badania.
W przypadku, gdy wynik badania mammograficznego jest nieprawidłowy, kobieta zostaje skierowana do kolejnego etapu programu, w którym dokonuje się pogłębionej diagnostyki zmian, zauważonych na zdjęciach mammograficznych.
2. Etap pogłębionej diagnostyki obejmuje:
• poradę lekarską, podczas której lekarz dodatkowo bada piersi i w zależności od wskazań medycznych decyduje, które z dostępnych w ramach Programu badań diagnostycznych należy wykonać w celu postawienia ostatecznego rozpoznania. Mogą zostać wykonane następujące badania:
• mammografia uzupełniająca,
• USG piersi,
• biopsja gruboigłowa.
Badanie kliniczne piersi – oglądanie i badanie palpacyjne piersi oraz okolicznych węzłów chłonnych.
Biopsja gruboigłowa – biopsja przezskórna, podczas której za pomocą igły tnącej pobiera się fragment tkanki do oceny histologicznej. Do tej kategorii należy również biopsja gruboigłowa wspomagana próżnią (VAB)
Kobieta, u której zostanie rozpoznany rak piersi, jest kierowana na leczenie.
Z Programu profilaktyki raka piersi wyłączone są pacjentki z dziedzicznie uwarunkowanym ryzykiem zachorowania na raka piersi lub raka jajnika, ze względu na to, że są one objęte opieką w ramach programu "Opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi lub raka jajnika" na etapie "Nadzór i badania diagnostyczne" realizowanego w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
Badania przesiewowe skierowane są do osób zdrowych, bez objawów choroby. Ich celem jest wykrycie najwcześniejszych oznak nowotworu lub stanu przednowotworowego, możliwych do ujawnienia przy pomocy testu przesiewowego (w tym wypadku mammografii), zanim pojawią się kliniczne symptomy choroby.

Dla pacjenta
Polski
Udostępnij