-A A +A

Monitoring

MONITORING POMIESZCZEŃ

Pomieszczenia Świętokrzyskiego Centrum Onkologii podlegają obserwacji za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu ( monitoring).Monitoringowi podlegają następujące pomieszczenia:

- Przyległy teren budynków ŚCOi parking ŚCO

-Ogólnodostępne- ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów lub pracowników pomieszczeń;

- Inne pomieszczenia, jeżeli wynika to z przepisów odrębnych oraz w których widnieje informacja o stosowaniu obserwacji za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu.

 

Podstaw prawna:

Art.23a i 24 ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej .

Dla pacjenta
Polski
Udostępnij