-A A +A

Ogłoszenie o przeprowadzeniu uzupełniającego naboru konkursowego

Ogłoszenie o przeprowadzeniu uzupełniającego naboru konkursowego dotyczącego wyboru 1 placówki podstawowej opieki zdrowotnej do współpracy w ramach realizacji projektu pt. Twój świadomy wybór – program profilaktyki nowotworów głowy i szyi

W związku z realizacją przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej projektu pt. Twój świadomy wybór – program profilaktyki nowotworów głowy i szyi nr WND-POWR.05.01.00-00-0009/16, złożonego w odpowiedzi na konkurs pn. Profilaktyka nowotworów głowy i szyi nr POWR.05.01.00-IP.05-00-002/16 ogłoszony w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy profilaktyczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zwracamy się z prośbą o składanie ofert dotyczących wyboru 1 placówki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) z województw świętokrzyskiego, podkarpackiego, mazowieckiego, lubelskiego – beneficjentów instytucjonalnych programów polityki zdrowotnej finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współpracujących ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii w ramach realizacji ww. projektu.

Dla pacjenta
Polski
Udostępnij