-A A +A

Profilaktyka raka szyjki macicy 2021-2023

Baner z logotypami

Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach podpisało z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego umowy na dofinansowanie realizacji projektów dotyczących wsparcia profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka piersi oraz wczesne wykrywanie raka szyjki macicy, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014 – 2020.

Projekty uzyskały dofinansowanie w ramach Poddziałania RPSW.08.02.02 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie (projekty konkursowe) na łączną kwotę 5 852 973,20 zł w tym:

 • dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosło 4 973 627,10 zł
 • wkład własny Świętokrzyskiego Centrum Onkologii wynosi 683 000,00 zł.

Projekty skierowane są do kobiet w wieku 25-59 lat i 50-69 lat pracujących lub biernych zawodowo z powodu złego stanu zdrowia, które uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego (subregion północny i subregion południowy), które zostaną objęte badaniami przesiewowymi w celu wczesnego wykrycia choroby. W celu zwiększenia kompleksowości i efektywności oferowanych usług projekt pośrednio będzie także skierowany do osób z otoczenia kobiet z grupy docelowej oraz lekarzy POZ.

Główne cele projektów: zwiększenie dostępności do badań profilaktycznych, poprzez zapewnienie badań w miejscu zamieszkania lub zapewnienie bezpłatnego transportu na badania (w tym dla osób z niepełnosprawnością), zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną na czas badania; a także zapewnienie dostępu do wiedzy z zakresu profilaktyki poprzez działania informacyjno-edukacyjne dla kobiet z grupy docelowej oraz  osób z ich otoczenia. Efektem podejmowanych działań będzie również wydłużenie aktywności zawodowej osób w wieku produkcyjnym poprzez udział w programach zdrowotnych.

Działania przewidziane w projektach:

 • działania informacyjno-edukacyjne (przygotowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych; kolportaż ulotek, plakatów, broszur edukacyjnych na terenie wszystkich gmin subregionów; przygotowanie i realizacja akcji profilaktycznych; działania informacyjno-edukacyjne w mediach; wysyłka zindywidualizowanych zaproszeń na badania);
 • indywidualne konsultacje (indywidualne konsultacje dla pacjentek z zakresu profilaktyki; infolinia dla uczestniczek projektu);
 • zapewnienie dostępu do badań profilaktycznych (realizacja bezpłatnego transportu na badania; realizacja badań w ŚCO i w miejscu zamieszkania uczestniczek poprzez mobilne punkty badań; zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba objęta wsparciem w ramach projektu);
 • badania profilaktyczne (mammografia, cytologia – dla każdej pani, która wykona badanie atrakcyjne gadżety przypominające o profilaktyce).

Projekty są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Możliwość zgłoszenia szczególnych potrzeb pod numerami telefonu: 609 99 00 33 (cytologia), 607 77 88 88 (mammografia).

W okresie od 1 marca 2021 r. do 30 czerwca 2023 r. realizowane są cztery projekty w dwóch subregionach, na które podzielono województwo.

"Profilaktyka raka szyjki macicy - subregion północny” RPSW.08.02.02-26-0002/20

 • Projekt skierowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat
 • Obszar realizacji - gminy w powiatach: kieleckim, koneckim, ostrowieckim, skarżyskim, starachowickim, miasto Kielce.
 • Grupa docelowa w projekcie obejmuje minimum 7307 kobiet kwalifikujących się na badania
 • Czas realizacji: marzec 2021 r. – czerwiec 2023 r.

"Profilaktyka raka szyjki macicy - subregion południowy” RPSW.08.02.02-26-0004/20

 • Projekt skierowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat
 • Obszar realizacji - gminy w powiatach: buskim, jędrzejowskim, kazimierskim, opatowskim, pińczowskim, sandomierskim, staszowskim, włoszczowskim.
 • Grupa docelowa obejmuje minimum 4478 kobiet kwalifikujących się na badania.
 • Czas realizacji: marzec 2021 r. – czerwiec 2023 r.

Media o projekcie:

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/cytomammobus-wyjezdza-w-trase,123909

https://echodnia.eu/swietokrzyskie/cytomammobus-wyrusza-w-trase-po-swietokrzyskiem-odwiedzi-powiat-kielecki/ar/c1-15467044

https://www.emkielce.pl/region/cytomammobus-sco-wyrusza-w-wiosenna-trase

https://wiadomosci.onet.pl/kielce/swietokrzyskie-cytomammobus-sco-wyrusza-w-wiosenna-trase-darmowe-badania-dla-kobiet/tx3dcmg

https://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/kielce/item/41639-cytomammobus-sco-wyrusza-w-wiosenna-trase.html

https://www.eska.pl/kielce/cytomammobus-swietokrzyskiego-centrum-onkologii-wyrusza-w-wiosenna-trase-aa-Nw7f-GnuR-Y5C3.html

https://swietokrzyskie.cozadzien.pl/swietokrzyskie/cytomammobus-wyrusza-w-wiosenna-trase/56163

https://gazetaswietokrzyska.pl/powiat-pinczowski/cytomammobus-sco-rusza-w-wiosenna-trase/

https://kielce.tvp.pl/52563358/cytomammobus-znow-w-trasie-panie-z-morawicy-moga-poddac-sie-badaniu

https://kielce.tvp.pl/52546049/cytomammobus-znow-w-trasie-okazja-do-darmowych-badan

https://www.morawica.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=1&dzialy=1&akcja=artykul&artykul=3963

https://www.morawica.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=1&dzialy=1&akcja=artykul&artykul=3960

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/nietypowa-akcja-policji-i-sco,124553

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/w-poniedzialek-cytomammobus-dotrze-na-ponidzie,124394

https://www.emkielce.pl/region/najlepszy-prezent-na-dzien-kobiet-zdrowie-bezplatne-badania-sco

https://www.emkielce.pl/region/z-okazji-dnia-kobiet-policjanci-wrecza-upominek-i-zaproszenie-na-badania

https://www.emkielce.pl/region/po-cytomammobusie-w-trase-wyrusza-rowniez-cytobus-sco

https://emkielce.pl/images/tygodnik/index.php?numer=2021/10#page/4

https://echodnia.eu/swietokrzyskie/cytobus-wyrusza-w-trase-po-swietokrzyskiem-tym-razem-odwiedzi-wloszczowe/ar/c14-15479242

https://echodnia.eu/swietokrzyskie/cytobus-wyrusza-w-trase-po-swietokrzyskiem-odwiedzi-takze-loniow/ar/c14-15479248

https://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/kielce/item/41766-zamiast-mandatu-zaproszenie-na-badania-profilaktyczne.html

https://kielce.tvp.pl/52682973/kielczanki-dzien-kobiet-swietowaly-na-politechnice-i-z-policjantami-z-drogowki

https://kielce.tvp.pl/52684287/te-badania-ratuja-zycie-we-wtorek-cytomammobus-bedzie-w-pinczowie

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/panie-beda-mogly-skorzystac-z-bezplatnych-badan-w,124954

https://gazetaswietokrzyska.pl/aktualnosci/cytomammobus-sco-odwiedzi-kolejne-miejscowosci/

https://kielce.tvp.pl/52815780/profilaktyka-przede-wszystkim-przypomina-ohp-bezplatne-badania-dla-pan

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/bezplatne-badania-warto-z-nich-skorzystac,125111

https://kielce.tvp.pl/52827698/biala-sobota-w-sco-darmowe-badania-mammograficzne-i-cytologiczne-jak-sie-zarejestrowac

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/bezplatne-badania-mammograficzne-i-cytologiczne-dla-pan,125204

https://www.lokalnatelewizja.pl/wiadomosci/23102,przywitaj-wiosne-z-mammografia-i-cytologia

https://www.eska.pl/kielce/sco-zaprasza-na-badania-przywitaj-wiosne-z-mammografia-i-cytologia-aa-dELF-8DCQ-btFX.html

https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/kielce-bezplatne-cytologia-i-mammografia-z-okazji-bialej-soboty-w-centrum-onkologii,265069.html

https://radio.opole.pl/104,391328,kielce-bezplatne-cytologia-i-mammografia-z-okazj

https://kielce.tvp.pl/52871075/biala-sobota-w-sco-bezplatne-badania-w-cytomammobusie-od-poniedzialku

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/sco-zaprasza-panie-na-bezplatne-badania-profilaktyczne,125303

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/bezplatne-badania-w-sco-z-okazji-skorzystalo-blisko-sto-pan,125366

Ponadto: informacje w serwisie Radia Fama Kielce w dniach: 17-19.03.2021

http://www.morawica.pl/asp/_drukuj.asp?typ=13&menu=1&strona=1

https://e-starachowice.pl/20210917357747/um-starachowice-biala-sobota-w-sco-z-profilaktyka-na-europejskim-poziomie-18-09-20211631922306

https://starachowice.eu/aktualnosci/6988-biala-sobota-w-sco-z-profilaktyka-na-europejskim-poziomie-18-09-2021

http://wloszczowa.pl/index.php/e-urzad/art,8313,dni-otwarte-funduszy-europejskich-w-wojewodztwie-swietokrzyskim-sa-atrakcje-w-gminie-wloszczowa

https://kielce.tvp.pl/55925405/biala-sobota-w-sco-lecznica-inwestuje-w-dostepnosc-doposazony-cytomaniek

https://kielce.tvp.pl/55925545/amazonki-trzeba-byc-czujnym-panie-zachecaja-panie-do-profilaktyki

https://kielce.tvp.pl/55873307/biala-sobota-w-sco-weekendowe-badanie-pluc-mammografia-i-cytologia

https://kielce.tvp.pl/55851672/cytomammobus-w-kluczewsku-i-wloszczowie-warto-zadbac-o-zdrowie

https://kielce.tvp.pl/55850746/sco-zaprasza-na-biala-sobote-z-profilaktyka-juz-mozna-sie-rejestrowac-na-badania

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/bezplatne-badania-podczas-bialej-soboty-w-sco,136259

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/trwa-weekend-z-profilaktyka-onkologiczna,136252

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/sco-zaprasza-na-bezplatne-badania-ale-wczesniej-trzeba-sie-na-ni,136085

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/bezplatne-badania-dla-mieszkanek-kluczewska-i-wloszczowy,135939

https://emkielce.pl/region/nowy-nabytek-sco-cyto-maniek-wkrotce-wyruszy-w-trase

https://emkielce.pl/region/biala-sobota-w-sco-z-profilaktyka-na-europejskim-poziomie

https://emkielce.pl/region/cytomammobus-caly-czas-w-trasie-zobacz-jakie-odwiedzi-miejscowosci

https://emkielce.pl/region/cytomammobus-sco-zaprasza-na-badania-w-lopusznie-i-malogoszczu

https://echodnia.eu/swietokrzyskie/cytomaniek-dla-swietokrzyskiego-centrum-onkologii-bedzie-jezdzil-po-calym-swietokrzyskiem/ar/c14-15809420

https://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,27577024,darmowe-badania-w-sco-biala-sobota-z-profilaktyka-na-europejskim.html

https://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/kielce/item/45892-biala-sobota-w-sco-z-profilaktyka-na-europejskim-poziomie-18-09-2021.html

http://www.busko.com.pl/biala-sobota-w-sco-z-profilaktyka-na-europejskim-poziomie-18092021,,1,14,14,7,33117,n.html

https://ckinfo.pl/biala-sobota-w-sco-2/

https://kielce.tvp.pl/55763303/ciekawa-akcja-prozdrowotna-za-regularne-badania-wartosciowe-nagrody

https://kielce.tvp.pl/55497805/badania-ktore-ratuja-zycie-cytomammobus-odwiedzi-miedziana-gore-mniow-i-piekoszow

https://kielce.tvp.pl/55415144/cytomammobus-w-zagnansku-mozna-sie-zbadac-przy-osrodku-zdrowia

https://www.eska.pl/kielce/profilaktyka-onkoligiczna-bez-barier-aa-xyoM-DKUA-xHwn.html

https://www.emkielce.pl/images/tygodnik/index.php?numer=2021/10&url=2021#page/4

https://kielce.tvp.pl/55415144/cytomammobus-w-lacznej-mozna-sie-zbadac-przy-urzedzie-gminy

https://emkielce.pl/region/sco-zaprasza-na-profilaktyke-bez-barier

https://emkielce.pl/region/cytomammobus-caly-czas-w-trasie-jakie-gminy-odwiedzi

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/kolejne-przystanki-cytomammobusu,134416

https://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/kielce/item/45003-cytomammobus-sco-przyjedzie-do-skarzyska-i-suchedniowa.html

https://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/kielce/item/44426-cytomammobus-sco-zaprasza-na-badania-w-ozarowie-cmielowie-i-bidzinach.html

https://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/powiat-skarzyski/item/44443-bezplatna-cytologia-i-diagnostyka-hpv-w-cytobusie-sco.html

http://wloszczowa.pl/art,7937,biala-sobota-w-swietokrzyskim-centrum-onkologii-na-progu-wakacji-skorzystajcie

https://www.lokalnatelewizja.pl/wiadomosci/23888,cytomammobus-sco-zaparkowal-na-rynku

https://gazetaswietokrzyska.pl/aktualnosci/22-maja-biala-sobota-w-sco-dla-mam/

https://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,26889364,to-bardzo-wazne-dla-pan-w-sobote-bezplatna-mammografia-i-cytologia.html

https://www.youtube.com/watch?v=wHu5086qCuM

http://www.busko.com.pl/22-maja-8211-biala-sobota-w-sco-dla-mam,,1,14,7,32464,n.html

http://www.busko.com.pl/cytomammobus-sco-zaprasza-na-badania-w-gnojnie-szydlowie-i-staszowie,,2,12,7,32321,n.html

http://www.busko.com.pl/cytomammobus-sco-8211-zaprasza-na-badania-w-pacanowie-stopnicy-tuczepach-i-gnojnie,,3,1,7,32272,n.html

http://www.busko.com.pl/cytomammobus-sco-8211-zaprasza-na-badania-w-nowym-korczynie-solcu-zdroju-i-pacanowie,,3,1,7,32214,n.html

http://www.busko.com.pl/akcje-profilaktyczno-8211-edukacyjne-z-okazji-swiatowego-dnia-zdrowia,,1,14,7,32162,n.html

http://www.busko.com.pl/cytomammobus-sco-8211-zaprasza-na-badania-w-opatowcu-czarnocinie-zlotej-wislicy-i-busku,,2,1,1,32127,n.html

https://kielce.tvp.pl/55308615/cytomammobus-w-skarzyskukamiennej-i-suchedniowie-bezplatne-badania-profilaktyczne

https://kielce.tvp.pl/55293120/profilaktyczny-rekord-sco-300-badan-i-konsultacji-w-jeden-weekend

https://kielce.tvp.pl/55260030/profilaktyka-40-plus-na-kieleckim-rynku-stanelo-miasteczko-zdrowia

https://kielce.tvp.pl/55204993/na-kieleckim-rynku-powstanie-miasteczko-zdrowia

https://kielce.tvp.pl/55182559/rowerem-po-zdrowie-w-srode-onko-tour-dotrze-do-sandomierza

https://kielce.tvp.pl/55029327/miasteczko-zdrowia-nad-wisla-badania-porady-a-nawet-nordic-walking

https://kielce.tvp.pl/54834646/badania-ktore-ratuja-zycie-sco-zaprasza-na-biala-sobote

https://kielce.tvp.pl/54832209/cytomammobus-sco-zaparkowal-w-cmielowie-bezplatne-badania-dla-pan

https://kielce.tvp.pl/54787901/zaproszenie-na-badania-dla-pan-z-powiatow-opatowskiego-i-ostrowieckiego

https://kielce.tvp.pl/54579154/cytomammobus-jezdzi-po-regionie-w-poniedzialek-i-wtorek-zaparkuje-w-sandomierzu

https://kielce.tvp.pl/54461903/cytomammobus-dalej-w-trasie-najpierw-opatow-a-potem-iwaniska

https://kielce.tvp.pl/54426367/biala-sobota-na-dobry-poczatek-lata-profilaktyka-w-centrum-onkologii

https://kielce.tvp.pl/54405676/mobilne-punkty-badan-ruszyly-w-region-gdzie-mozna-sie-przebadac

https://kielce.tvp.pl/54379405/biala-sobota-sco-zaprasza-na-cytologie-mammografie-i-nie-tylko

https://kielce.tvp.pl/54211026/cytomammobus-sco-zaprasza-na-badania-w-daleszycach

https://kielce.tvp.pl/53997311/najcenniejszy-prezent-na-dzien-matki-profilaktyczne-badania-od-sco

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/dla-niepelnosprawnych-bezplatny-dowoz-na-badania,134370

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/bezplatne-badania-ze-specjalistami-z-sco,134112

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/cytomammobus-czeka-na-pacjentki,134053

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/miasteczko-zdrowia-i-onko-tour-na-kieleckim-rynku,133923

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/kolejne-przystanki-cytomammobusu,133702

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/bezplatne-badania-dla-mieszkanek-nowej-slupi,133513

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/cytomammobus-odwiedzi-nastepne-gminy-w-regionie-swietokrzyskim,133354

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/zbadaj-sie-nad-wisla,133198

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/bezplatne-badania-w-medycznym-miasteczku-w-sandomierzu,133126

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/cytommamobus-kontynuuje-swoja-trase,132926

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/biala-sobota-w-centrum-onkologii,132794

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/bezplatne-badania-podczas-street-food-festiwalu,132691

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/bezplatne-badania-w-sco,132607

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/cytomammobus-sco-caly-czas-w-trasie,132170

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/mobilna-klinika-znow-ruszyla-w-trase,131734

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/bezplatne-badania-profilaktyczne-dla-mieszkanek-opatowa-oraz,131318

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/biala-sobota-na-dobry-poczatek-lata-w-sco,131075

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/cytobus-sco-rusza-w-trase,130961

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/swietokrzyskie-centrum-onkologii-zaprasza-panie-na-badania,130815

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/cytomammobus-w-trasie-sprawdz-gdzie-beda-badania,130363

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/mobilna-pracownia-sco-odwiedzi-kolejne-swietokrzyskie-gminy,129885

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/bezplatne-badania-z-okazji-dnia-matki,129578

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/nfz-zaprasza-panie-na-bezplatne-badania,129478

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/biala-sobota-dla-mam,129389

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/sco-i-enea-zapraszaja-na-badania,129204

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/sco-zaprasza-mamy-na-badania,129093

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/mobilna-klinika-sco-wyrusza-w-trase,128978

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/cytomammobus-rusza-do-kolejnych-miejscowosci,128394

https://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/kielce/item/44469-weekend-z-profilaktyka-zaprasza-swietokrzyskie-centrum-onkologii.html

https://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/kielce/item/44437-17-lipca-w-sco-biala-sobota-zadbaj-o-zdrowie-na-wakacjach.html

https://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/powiat-skarzyski/item/44443-bezplatna-cytologia-i-diagnostyka-hpv-w-cytobusie-sco.html

https://echodnia.eu/swietokrzyskie/biala-sobota-w-swietokrzyskim-centrum-onkologii-w-kielcach-beda-darmowe-badania/ar/c14-15714090

https://echodnia.eu/swietokrzyskie/cytomammobus-i-onko-tour-wyjatkowy-rajd-rowerowy-pacjentow-w-srode-4-sierpnia-na-bulwarze-pilsudskiego-w-sandomierzu/ar/c14-15740204

https://www.emkielce.pl/region/sco-zaprasza-na-profilaktyke-bez-barier

https://www.emkielce.pl/region/w-niedziele-cytobus-sco-odwiedzi-checiny-warto-sie-zbadac

https://www.emkielce.pl/region/cytomammobus-sco-zaprasza-na-badania-w-bodzentynie

https://www.emkielce.pl/region/skorzystaj-z-bezplatnej-profilaktyki-w-cytomammobusie-aktualna-trasa

https://www.emkielce.pl/region/aktualna-trasa-cytomammobusa-sprawdz-jakie-gminy-odwiedzi

https://www.emkielce.pl/region/skorzystaj-z-bezplatnych-badan-profilkatycznych-aktualna-trasa-cytomammobusa

https://www.lokalnatelewizja.pl/wiadomosci/23866,biala-sobota-zadbaj-o-zdrowie-na-wakacjach

https://www.szydlow.pl/dwa-dni-swietnej-zabawy-ze-sliwka-w-roli-glownej

https://www.eska.pl/kielce/sco-zaprasza-na-darmowe-badania-aa-nUaF-cf9f-7h2u.html

https://echodnia.eu/swietokrzyskie/biala-sobota-w-swietokrzyskim-centrum-onkologii-w-kielcach-bedzie-mnostwo-darmowych-badan/ar/c1-15668146

https://kielce.naszemiasto.pl/festyn-na-otwarcie-basenu-przy-szczecinskiej-w-kielcach-i/ar/c1-8329212

https://staszow.naszemiasto.pl/cytomammobus-zaprasza-mieszkanki-staszowa-na-bezplatne/ar/c14-8258838

https://www.swietokrzyskie.pro/cytomammobus-swietokrzyskiego-centrum-onkologii-zaprasza-na-badania-w-rytwianach-olesnicy-i-lubnicach/

http://www.morawica.pl/asp/_drukuj.asp?typ=13&menu=1&strona=1

https://e-starachowice.pl/20210917357747/um-starachowice-biala-sobota-w-sco-z-profilaktyka-na-europejskim-poziomie-18-09-20211631922306

https://starachowice.eu/aktualnosci/6988-biala-sobota-w-sco-z-profilaktyka-na-europejskim-poziomie-18-09-2021

http://wloszczowa.pl/index.php/e-urzad/art,8313,dni-otwarte-funduszy-europejskich-w-wojewodztwie-swietokrzyskim-sa-atrakcje-w-gminie-wloszczowa

Dla pacjenta
Udostępnij