-A A +A

Subregion południowy

Baner z logotypami

Rejestracja na badanie mammograficzne pod numerem telefonu: 607 77 88 88
Rejestracja do cytomammobusa ŚCO: 661 911 300

„Profilaktyka raka piersi - subregion południowy” RPSW.08.02.02-26-0003/20

  • Wartość projektu 824 000,00 zł; w tym dofinansowanie z EFS 700 400,00 zł.
  • Wkład własny w projekcie wynosi 84 000,00 zł.
  • Projekt skierowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat pracujących lub biernych zawodowo z powodu złego stanu zdrowia, które uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego – subregion południowy które zostaną objęte badaniami przesiewowymi w celu wczesnego wykrycia choroby.
  • Obszar realizacji - gminy w powiatach: buskim, jędrzejowskim, kazimierskim, opatowskim, pińczowskim, sandomierskim, staszowskim, włoszczowskim.
  • Grupa docelowa w projekcie obejmuje minimum 2565 kobiet kwalifikujących się na badania w tym minimum 770 kobiet z obszarów tzw. „białych plam” (powiat włoszczowski, staszowski oraz Miasto i Gmina Zawichost - pow. Sandomierski). Minimum 514 kobiet będzie należeć do grupy kobiet, które nigdy nie wykonywały badań profilaktycznych w kierunku wykrywania raka piersi. W celu zwiększenia kompleksowości i efektywności oferowanych usług projekt pośrednio będzie także skierowany do minimum 3621 osób (3112 kobiet i 509 mężczyzn) w tym 30 lekarzy (21 kobiet i 9 mężczyzn).
  • Lider projektu: Świętokrzyskie Centrum Onkologii.
  • Partnerzy: Świętokrzyski Klub Amazonki przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach oraz Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu.

Czas realizacji: marzec 2021 r. – czerwiec 2023 r.

Rejestracja na badanie mammograficzne pod numerem telefonu: 607 77 88 88. Rejestracja do cytomammobusa ŚCO: 661 911 300

Dla pacjenta
Polski
Udostępnij