-A A +A

Subregion północny

Baner z logotypami

Rejestracja na badanie mammograficzne pod numerem telefonu: 607 77 88 88
Rejestracja do cytomammobusa ŚCO: 661 911 300

Profilaktyka raka piersi - subregion północny” nr RPSW.08.02.02-26-0001/20

  • Wartość projektu: 1 483 999,20 zł; dofinansowanie z EFS 1 259 999,20 zł.
  • Wkład własny w postaci badań w projekcie wynosi 224 000,00 zł.
  • Projekt skierowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat pracujących lub biernych zawodowo z powodu złego stanu zdrowia, które uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego - subregion północny, które zostaną objęte badaniami przesiewowymi w celu wczesnego wykrycia choroby.
  • Obszar realizacji - gminy w powiatach: kieleckim, koneckim, ostrowieckim, skarżyskim, starachowickim, miasto Kielce.
  • Grupa docelowa w projekcie obejmuje minimum 4367 kobiet kwalifikujących się na badania w tym minimum 1311 kobiet będzie z obszarów tzw. białych plam, które w przypadku profilaktyki raka piersi obejmują wszystkie gminy z powiatu skarżyskiego, starachowickiego i miasto Kielce. Minimum 874 kobiet będą należeć do grupy kobiet, które do tej pory nie wykonywały badań profilaktycznych w kierunku wykrywania raka piersi. W celu zwiększenia kompleksowości i efektywności oferowanych usług projekt pośrednio będzie także skierowany do minimum 1747 osób z otoczenia kobiet z grupy docelowej (894 kobiet i 853 mężczyzn) oraz 50 lekarzy POZ (36 kobiet i 14 mężczyzn).
  • Lider projektu: Świętokrzyskie Centrum Onkologii.
  • Partnerzy: Świętokrzyski Klub Amazonki przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach oraz Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach.

Czas realizacji: marzec 2021 r. – czerwiec 2023 r.

Rejestracja na badanie mammograficzne pod numerem telefonu: 607 77 88 88. Rejestracja do cytomammobusa ŚCO: 661 911 300

Dla pacjenta
Polski
Udostępnij