-A A +A

Dyrekcja

Dyrektor:

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Góźdź

Tel.: +48 41 36-74-501
Fax: +48 41 34-56-882

Z-ca dyrektora ds. techniczno-inwestycyjnych:

Mgr inż. Wojciech Cedro

Tel.: +48 41 36-74-506,
FAX: +48 41 34-55-651

Z-ca dyrektora ds. finansowo-administracyjnych:

Mgr Agnieszka Syska

Tel.: +48 41 36-74-507
FAX: +48 41 36-74-096

Z-ca dyrektora ds. pielęgniarstwa:

mgr Mariola Gołąbek

Tel.: +48 41 36-74-204
FAX: +48 41 36-74-099

 
Główna Księgowa

Mgr Wioletta Krupa

Tel.: +48 41 36-74-154
Tel./FAX: +48 41 36-74-478

 

 

Udostępnij