-A A +A

Zakład Mikrobiologii Klinicznej

Dane kontaktowe: Tel. 41 36 74 710, 41 36 74 712

Kierownik: dr hab. n. med. Bonita Durnaś, specjalista mikrobiologii

Personel/Kadra:

Diagności laboratoryjni: mgr Dorota Żółcińska – diagnosta laboratoryjny, mikrobiolog, asystent

mgr Wioletta Lasota - diagnosta laboratoryjny, mikrobiolog, asystent

mgr Ewa Piestrak - diagnosta laboratoryjny, mikrobiolog, asystent

mgr Anna Gumuła - diagnosta laboratoryjny, młodszy asystent

Pracownik techniczny: Teresa Brelak – pomoc laboratoryjna

 

Działalność medyczna:

Zakład Mikrobiologii Klinicznej powstał w 1997 roku. Zajmuje się diagnostyką zakażeń bakteryjnych

i grzybiczych oraz uczestniczy w kontroli zakażeń szpitalnych. Próbki pobierane od pacjentów są badane pod kątem obecności bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów. Identyfikacja drobnoustrojów jest prowadzona metodami tradycyjnymi (hodowla, testy lateksowe) oraz automatycznie przy użyciu aparatu VITEK firmy bio-Merieux. Antybiogram obejmuje określenie wrażliwości na wybrane leki p/drobnoustrojowe, identyfikację mechanizmów odporności oraz w uzasadnionych przypadkach oznaczenie najmniejszych stężeń hamujących (MIC). Do wykrywania drobnoustrojów we krwi i płynach ustrojowych wykorzystujemy system automatyczny, który daje możliwość wczesnej detekcji drobnoustrojów, przyspiesza uzyskanie ostatecznego wyniku, a zarazem pozwala na wcześniejsze wprowadzenie celowanego leczenia. Od 2004 roku prowadzimy także identyfikację wybranych drobnoustrojów metodami biologii molekularnej.

Ambicją Zakładu jest prowadzenie diagnostyki szybkiej, wiarygodnej, nowoczesnej, spełniającej oczekiwania klinicystów i pacjentów. Wysoką jakość badań zapewnia system stałej kontroli wewnętrznej i zewnętrznej, dostosowanie procedur do zaleceń ośrodków referencyjnych, stałe podnoszenie kwalifikacji przez personel, współpraca z innymi ośrodkami mikrobiologicznymi oraz wysokiej klasy sprzęt i odczynniki. Jakość badań wykonywanych przez zakład jest potwierdzona Świadectwem Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych "POLMIRCO".

W zakresie zakażeń szpitalnych Zakład uczestniczy w pracach Zespołu ds. Zakażeń Szpitalnych, monitoruje drobnoustroje alarmowe oraz przygotowuje i przedstawia klinicystom okresowe badania epidemiologiczne, zawierające dane dotyczące flory danego oddziału i jej lekkowrażliwości.

W zakresie działalności naukowej współpracujemy z Zakładem Fizjologii, Patofizjologii i Mikrobiologii Wydziału Nauk o Zdrowiu UJK i Samodzielną Pracownią Technik Mikrobiologicznych i Nanobiomedycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Prowadzimy także działalność edukacyjną w zakresie diagnostyki mikrobiologicznej (staże specjalistyczne, praktyki studenckie).

 

Zakres działań:

Wykaz badań wykonywanych w Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej.

Lp.

Rodzaj badania

Metoda

Czas oczekiwania na wynik

1.

Badanie mikrobiologiczne moczu, nasienia, wymazu z cewki moczowej

hodowla

2 dni, wyjątkowo 3-4 dni

2.

Badanie mikrobiologiczne wymazu z gardła

hodowla

2 – 3 dni

3.

Badanie mikrobiologiczne wymazu z nosa

hodowla

2 – 3 dni

4.

Badanie mikrobiologiczne wymazu z ucha zewnętrznego

hodowla

2 - 3 dni w kierunku bakterii tlenowych

2 – 5 dni w kierunku drożdżaków

5.

Badanie mikrobiologiczne wymazu z jamy ustnej

hodowla

2 - 3 dni w kierunku bakterii tlenowych

2 – 5 dni w kierunku drożdżaków

6.

Badanie mikrobiologiczne plwociny

hodowla

2 - 3 dni w kierunku bakterii tlenowych

2 – 5 dni w kierunku drożdżaków

7.

Badanie mikrobiologiczne materiału z ucha środkowego, zatok

hodowla

2 - 3 dni w kierunku bakterii tlenowych

2 – 5 dni w kierunku drożdżaków

2 - 7 dni w kierunku bakterii beztlenowych

8.

Badanie mikrobiologiczne

popłuczyn oskrzelowych, płynu opłucnowego, fragmentu cewnika do odsysania z dróg oddechowych

hodowla

2 - 3 dni w kierunku bakterii tlenowych

2 – 5 dni w kierunku drożdżaków

2 - 7 dni w kierunku bakterii beztlenowych

9.

Badanie mikrobiologiczne

wymazu z oka

hodowla

2 - 3 dni w kierunku bakterii tlenowych

2 – 5 dni w kierunku drożdżaków

do 14 dni w kierunku Actinomyces spp.

10

Badanie mikrobiologiczne

płynu wysiękowego, płynów z jam ciała, przetok, ropy, żółci

hodowla

2 - 3 dni w kierunku bakterii tlenowych

2 – 5 dni w kierunku drożdżaków

2 - 7 dni w kierunku bakterii beztlenowych

11.

Badanie mikrobiologiczne

wymazu z rany, zmiany skórnej, bioptatu, punktatu, fragmentu tkanki

hodowla

2 - 3 dni w kierunku bakterii tlenowych

2 – 5 dni w kierunku drożdżaków

2 - 7 dni w kierunku bakterii beztlenowych

do 14 dni w kierunku Actinomyces spp.

12.

Badanie mikrobiologiczne

wymazu z szyjki macicy, pochwy

hodowla

2 - 3 dni w kierunku bakterii tlenowych

2 – 5 dni w kierunku drożdżaków

2 - 7 dni w kierunku bakterii beztlenowych

13.

Badanie mikrobiologiczne

dowolnego materiału wyłącznie w kierunku flory beztlenowej

hodowla

2 - 7 dni w kierunku bakterii beztlenowych

do 14 dni w kierunku Actinomyces spp.

14.

Badanie mikrobiologiczne dowolnego materiału wyłącznie w kierunku drożdżaków

hodowla

2 - 5 dni

 

15.

Badanie mikrobiologiczne PMR

hodowla

2 - 3 dni w kierunku bakterii tlenowych

2 – 5 dni w kierunku drożdżaków

2 - 7 dni w kierunku bakterii beztlenowych

wynik ujemny - 5 dni

16

Badanie mikrobiologiczne krwi w systemie automatycznym

hodowla w systemie

automatycznym

wynik dodatni – zależnie od wzrostu drobnoustroju 2-5 dni

wynik ujemny 5 dni

17

Sporal A, Sporal S

hodowla

7 dni

18

Oznaczenie GDH i toksyn A,B Clostridium difficile

EIA

2 godziny

19.

Spermiogram

manualna,

mikroskopowa

24 godziny

20.

Badanie mikrobiologiczne

fragmentu cewnika naczyniowego

hodowla

 

2 - 3 dni w kierunku bakterii tlenowych

2 – 5 dni w kierunku drożdżaków

21

Badanie mikrobiologiczne powierzchni

metoda odciskowa,

hodowla

wynik ujemny – w zależności od rodzaju badanej powierzchni od 3 dni do 7 dni

wynik dodatni do 10 dni

22

Badanie skryningowe w kierunku wybranych drobnoustrojów alarmowych np.

MRSA, VRE, pałeczek Gram-ujemnych wytwarzających β- laktamazę ESBL,

KPC, OXA-48 i innych szczepów wieloopornych

hodowla

wynik ujemny – 2 dni

wynik dodatni – do 5 dni

23

Badanie czystości mikrobiologicznej powietrza

metoda sedymentacyjna,

hodowla

wynik ujemny – 2 dni

wynik dodatni – do 5 dni

24

Badanie mikrobiologiczne wymazu z pochwy w kierunku GBS

hodowla

wynik ujemny – 2 dni

wynik dodatni – 3 dni

 

Współpraca z organizacjami naukowo-badawczymi:

Współpraca naukowa z Zakładem Fizjologii, Patofizjologii i Mikrobiologii Wydziału Nauk o Zdrowiu UJK

i Samodzielną Pracownią Technik Mikrobiologicznych i Nanobiomedycznych Uniwersytetu Medycznego

w Białymstoku.

Udostępnij