-A A +A

Zakład Mikrobiologii Klinicznej

Dane kontaktowe: tel. 41 36 74 710, 41 36 74 712

Kierownik: dr hab. n. med. Bonita Durnaś, diagnosta laboratoryjny, specjalista mikrobiologii

Personel/Kadra:

mgr Dorota Żółcińska - diagnosta laboratoryjny, specjalista I st. z zakresu mikrobiologii

mgr Wioletta Lasota - diagnosta laboratoryjny, specjalista I st. z zakresu mikrobiologii

mgr Ewa Piestark - diagnosta laboratoryjny, specjalista I st. z zakresu mikrobiologii

mgr Anna Gumuła - diagnosta laboratoryjny

mgr Ewa Salwa - diagnosta laboratoryjny

Zuzanna Frydrych - pomoc laboratoryjna

W skład Zespołu Mikrobiologii Klinicznej wchodzą następujące pracownie:

Pracownia Bakteriologii Ogólnej

Pracownia Mykologii

Pracownia Posiewów Krwi

Pracownia Zakażeń Szpitalnych

Pracownia Beztlenowców

Pracownia Biologii Molekularnej

Pracownia Serologii

Pracownia Dydaktyczna

 

Działalność medyczna:

W Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej wykonywane są badania laboratoryjne z zakresu:

  • diagnostyki zakażeń bakteryjnych 
  • diagnostyki zakażeń grzybiczych z wyjątkiem dermatofitów
  • diagnostyki wybranych zakażeń wirusowych (grypa, RSV, SARS-COV-2)
  • badania  nosicielstwa szczepów bakterii wielolekoopornych
  • badania środowiska szpitalnego (badania mikrobiologiczne powietrza, powierzchni)
  • kontroli autoklawów (sporal A)

Wykorzystujemy różnorodne techniki badawcze, w tym tradycyjne, klasyczne metody hodowli        w warunkach tlenowych, beztlenowych, mikroaerofilnych, metody biologii molekularnej (pojedyncze testy, panele molekularne), szybkie testy immunochromatograficzne, technki mikroskopowe. Do identyfikacji drobnoustrojów obecnie wykorzystujemy głównie metodę spektrometrii mas (system Bruker IVD MALDI Biotyper).  Do oznaczania lekowrażliwości stosujemy metodę dyfuzyjno-krążkową, dyfuzji z pasków gradientowych oraz mikrorozcieńczeń w bulionie. Do diagnostyki zakażeń łożyska naczyniowego oprócz analizatora do ciągłego monitorowania wzrostu drobnoustrojów w próbkach krwi pobranych na podłoża płynne wykorzystujemy także nowoczesny analizator do wykrywania produktów amplifikacji wybranych bakterii i drożdżaków  bezpośrednio w próbce krwi.

Ambicją Zakładu jest prowadzenie diagnostyki szybkiej, wiarygodnej, nowoczesnej, spełniającej oczekiwania klinicystów i pacjentów. Wysoką jakość badań zapewnia system stałej kontroli wewnątrz-  i zewnętrzlaboratoryjnej, dostosowanie procedur do zaleceń ośrodków referencyjnych, stałe podnoszenie kwalifikacji przez personel, współpraca z innymi ośrodkami mikrobiologicznymi oraz wysokiej klasy sprzęt i odczynniki. Jakość badań wykonywanych przez Zakład jest corocznie potwierdzona świadectwem uczestnictwa w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych „POLMICRO”. Zakład  uczestniczy także w międzynarodowej kontroli laboratoriów będących w sieci  EARS-NET.

Poza diagnostyką mikrobiologiczną, drugim obszarem działań  Zakładu Mikrobiologii  Klinicznej jest udział w kontroli zakażeń szpitalnych. W tym zakresie  współpracujemy  z  Zespołem Kontroli Zakażeń, Zespołem ds. Szpitalnej Polityki Antybiotykowej, monitorujemy drobnoustroje wielolekooporne, uczestniczymy w opracowaniu ognisk epidemicznych, przygotowujemy  okresowe analizy epidemiologiczne, dotyczące  czynników etiologicznych zakażeń oraz ich lekowrażliwości.   

Współpraca naukowo-badawcza:

Współpracujemy z Krajowym Ośrodkiem Referencyjnym  ds. Lekowrażliwości Drobnoustojów KORDL w zakresie monitorowania lekowrażliwości wybranych bakterii izolowanych z zakażeń inwazyjnych (sieć EARS-Net Polska).

W zakresie działalności naukowej współpracujemy z Zakładem Mikrobiologii  i Immunologii Collegium Medicum UJK w Kielcach oraz Samodzielną Pracownią Technik Mikrobiologicznych       i Nanobiomedycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Bierzemy udział w  projektach naukowych prowadzonych w ŚCO.

Prowadzimy działalność edukacyjną w zakresie diagnostyki mikrobiologicznej (staże specjalistyczne, praktyki studenckie).

Centrum
Udostępnij