-A A +A

Klinika Medycyny Paliatywnej

- Zakład Medycyny Paliatywnej

- Dział Medycyny Paliatywnej

- Poradnia Medycyny Paliatywnej

- Hospicjum Domowe

Dane kontaktowe:

tel.: (41) 3674393 - kierownik

tel.: (41) 3674201 - sekretariat

tel.: (41) 3674243 - poradnia

faks: (41) 3674095

      Kierownik DMP:
      lek. AGNIESZKA TOCZEK-WASIAK;
      spec. medycyny rodzinnej, spec. medycyny paliatywnej

 

 

 

Z-ca kierownika lek. MARIA CZECZOTKO; spec. I stopnia pediatria, spec. II stopnia medycyny rodzinnej, spec. medycyny paliatywnej

Koordynator: Alina Brych, mgr pielęgniarstwa, spec. piel. onkologicznego

Z-ca Koordynatora: Edyta Olejarz, mgr pielęgniarstwa, spec. piel. onkologicznego

 

Działalność medyczna:

Zakład Medycyny Paliatywnej zajmuje się pacjentami, u których występują nasilone dolegliwości bólowe, duszność, nudności, wymioty, pobudzenie oraz inne objawy trudne do opanowania w warunkach domowych spowodowane ciężkimi nieuleczalnymi chorobami. Swoją opieką w szczególności obejmuje pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową (np. z przerzutami do mózgu, złamaniami patologicznymi kości, hiperkalcemią, obrzękami oraz nieoperacyjną niedrożnością jelit). Celem leczenia jest uśmierzenie dokuczliwych objawów, zaspokojenie potrzeb duchowych i psychosocjalnych, poprawa jakości życia pacjenta i jego rodziny. Opieka nad pacjentem oparta jest na współdziałaniu zespołu interdyscyplinarnego składającego się z lekarza, pielęgniarki, psychologa, rehabilitanta, duchownego, pracownika socjalnego, specjalisty terapii zajęciowej oraz wolontariuszy.

Klinika powstała w 2000 roku. Dysponuje 18 łóżkowym oddziałem stacjonarnym, w którym przebywają pacjenci wymagający 24-godzinnego pobytu w warunkach szpitalnych, poradnią medycyny paliatywnej, która jest miejscem stałego kontaktu i kontroli pacjentów oraz hospicjum domowym obejmującym swoją opieką pacjentów przebywających w domach na terenie Kielc. 

 

Personel lekarski:

lek. Leszek Mierzwa, specjalista chorób wewnętrznych, medycyny ratunkowej i medycyny paliatywnej

lek. Agnieszka Toczek-Wasiak , specjalista medycyny rodzinnej ,specjalista medycyny paliatywnej

lek. Maria Czeczotko, Pediatra, spec. medycyny rodzinnej, spec. medycyny paliatywnej

lek. Jolanta Malinowska, spec. choroby płuc, spec. medycyny paliatywnej

lek. Przemysław Godzisz, specjalista medycyny rodzinnej, specjalista medycyny paliatywnej

lek. Martyna Kwiecień-Mrozekspecjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny paliatywnej.

Personel pielęgniarski stanowi: 17 pielęgniarek, w tym 5 z tytułem magistra pielęgniarstwa, 8 specjalistek pielęgniarstwa onkologicznego, 4 specjalistek pielęgniarstwa opieki paliatywnej, 1 specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego, 1 specjalistka pielęgniarstwa internistycznego, 1 specjalistka pielęgniarstwa chirurgicznego

Centrum
Udostępnij