-A A +A

Lista poradni i sposób rejestracji do nich

Nazwa poradni

Gdzie odbywa się rejestracja

Dni przyjęć

Typ wizyty

Rejestracja telefoniczna

Rejestracja bieżąca

Rejestracja na termin

 

Poradnia Kardiologiczna (PKAR)   Kierownik – dr Barbara Sosnowska-Pasiarska

Rejestracja Główna/Call Center

codziennie

pierwsza

kolejna

41 3674208

nie

41 3674208 lub osobiście w Rejestracji Głównej

 

          Poradnia Radioterapii (PRTH)    Kierownik – dr Jacek Sadowski

Konsola Radioterapii

codziennie

kolejna

41 3674730

nie

41 3674730 lub osobiście na Konsoli Poradni Radioterapii

 

Poradnia Radioterapii (gabinet 60)     Kierownik – dr Jacek Sadowski

Rejestracja Główna/Call Center

codziennie

pierwsza kolejna

41 3674208

nie

41 3674208 lub osobiście  w Rejestracji Głównej

 

Poradnia Gastroenterologiczna (PGAS)  Kierownik – dr Tomasz Wollny

Rejestracja Główna/Call Center

codziennie oprócz piątku

pierwsza kolejna

41 3674208

nie

41 3674208 lub osobiście w Rejestracji Głównej

 

Konsultacyjna Poradnia Internistyczna (PKI)

Rejestracja Główna/Call Center

codziennie

konsultacja przed zabiegiem

41 3674208

nie

41 3674208 lub osobiście  w Rejestracji Głównej

 

Poradnia Chemioterapii (PCHTH)   Kierownik – prof. Stanisław Góźdź

Konsola Chemioterapii

codziennie

pierwsza kolejna

41 3674615

nie

41 3674615 lub osobiście na Konsoli Chemioterapii

 

Poradnia Diabetologiczna (PDIAB)  Kierownik – dr Wioletta Mościcka-Staszczyk

Rejestracja Główna/Call Center

codziennie

pierwsza kolejna

41 3674322

41 3674208

nie

41 3674208 lub osobiście  w Rejestracji Głównej

 

        Poradnia Rehabilitacji (PREH)  Kierownik – dr Anna Wójcik -Bielecka

Rejestracja Główna/Call Center

codziennie

pierwsza kolejna

41 3674208

nie

41 3674208 lub osobiście   w  Rejestracji Głównej

 

Poradnia Logopedyczna (PLOGO)    Kierownik – dr Sławomir Okła

Konsola Chirurgii Głowy i Szyi

codziennie

pierwsza kolejna

41 3674650

nie

41 3674650 lub osobiście na Konsoli Chirurgii Głowy i Szyi

 

     Poradnia Otolaryngologii, Chirurgii  Głowy i Szyi (POTOL)                       Kierownik – dr Sławomir Okła

Rejestracja Główna/Call Center

codziennie

pierwsza

41 3674208

nie

41 3674208 lub osobiście   w Rejestracji Głównej

 

  Poradnia Otolaryngologii, Chirurgii  Głowy i Szyi (POTOL)                    Kierownik -  dr Sławomir Okła

Konsola Chirurgii Głowy

i Szyi

codziennie

kolejna

41 3674650

nie

41 3674650 lub osobiście na Konsoli Chirurgii Głowy i Szyi

 

Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologiczna (POTOT)         Kierownik dr Sławomir Okła

Rejestracja Główna

codziennie

pierwsza

41 3674208

nie

41 3674208 lub osobiście w Rejestracji Głównej

 

Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologiczna (POTOT)         Kierownik dr Sławomir Okła

Konsola Chirurgii Głowy

i Szyi

codziennie

kolejna

41 3674650

nie

41 3674650 lub osobiście na Konsoli Chirurgii Głowy i Szyi

 

Poradnia Chirurgii Onkologicznej        (PCHIR) Kierownik – dr Jarosław Matykiewicz

Rejestracja Główna/Call Center

codziennie

pierwsza kolejna

41 3674208

nie

41 3674208 lub osobiście   w Rejestracji Głównej

 

Poradnia Chirurgiczna Chorób Piersi (PCHS) Kierownik – dr Jarosław Matykiewicz

Rejestracja Główna/Call Center

codziennie

pierwsza kolejna

41 3674208

nie

41 3674208 lub osobiście  w Rejestracji Głównej

 

Poradnia Stomijna (PSTOM) Kierownik – dr Jarosław Matykiewicz

Rejestracja Główna/Call Center

wtorek, środa,

pierwsza kolejna

41 3674208

nie

41 3674208 lub osobiście  w Rejestracji Głównej

 

Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej (PCKP) Kierownik – dr hab. n.med. Paweł Rybojad

Sekretariat Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej

poniedziałek,       wtorek, piątek

pierwsza kolejna

41 3674338

nie

41 3674338 lub osobiście w sekretariacie Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej

 

Poradnia Medycyny Paliatywnej (PPAL) Kierownik – dr Leszek Mierzwa

Rejestracja Główna/Call Center

codziennie

pierwsza kolejna

41 3674208

nie

41 3674208 lub osobiście   w Rejestracji Głównej

 

Poradnia Dermatologiczna (PDERM)

Rejestracja Główna/Call Center

codziennie

pierwsza kolejna

41 3674208

nie

41 3674208 lub osobiście  w Rejestracji Głównej

 

Konsultacyjna Poradnia Neurologiczna (PNEUR)

Rejestracja Główna/Call Center

codziennie oprócz piątku

pierwsza kolejna

41 3674208

nie

41 3674208 lub osobiście   w Rejestracji Głównej

 

Poradnia Hepatologiczna (PHEP)      

Rejestracja Główna/Call Center

codziennie

pierwsza kolejna

41 3674208

nie

41 3674208 lub osobiście  w   Rejestracji Głównej

 

Poradnia Endokrynologiczna (PENDO) Kierownik – dr Iwona Pałyga

Konsola Endokrynologii

codziennie

pierwsza kolejna

41 3674208

nie

41 3674208 lub osobiście    w  Konsoli Endokrynologii

 

Poradnia Endokrynologiczna (PENDO) Kierownik – dr Iwona Pałyga

Rejestracja Główna

codziennie

DILO

nie

tak

41 3674208 lub osobiście      w  Konsoli Endokrynologii

 

        Poradnia Metaboliczna (PMET)         Kierownik – dr Iwona Pałyga

Konsola Endokrynologii

codziennie

pierwsza kolejna

41 3674208

nie

42 3674208 lub osobiście      w  Konsoli Endokrynologii

 

Poradnia Medycyny Nuklearnej (PNUK)

Konsola Endokrynologii

codziennie

pierwsza kolejna

 

tak

 

 

    Poradnia Hematologiczna (PHEM)       Kierownik – prof. Marcin Pasiarski

Konsola Hematologiczna/Call Center

codziennie

pierwsza kolejna

41 3674208

nie

41 3674208 lub osobiście na Konsoli Hematologicznej

 

   Poradnia Immunologiczna (PIMM) Kierownik – prof. Marcin Pasiarski

Konsola Hematologiczna/

codziennie

pierwsza kolejna

41 3674625

41 3674626

nie

osobiście na Konsoli Hematologicznej i telefonicznie 41 3674625, 41 3674626

 

Poradnia Genetyczna (PGEN)

Rejestracja Główna/Call Center

codziennie

pierwsza kolejna

41 3674208

tak

41 3674208 lub osobiście  w Rejestracji Głównej

 

Poradnia Brachyterapii (PBRTH)  Kierownik – dr Iwona Kubicka

Sekretariat Brachyterapii

codziennie

pierwsza kolejna

41 3674026

nie

41 3674026 lub osobiście w sekretariacie Działu Brachyterapii

 

     Poradnia Urologiczna (PUROL)  Kierownik – dr Jarosław Jaskulski

Konsola Poradni Urologicznej/Call Center

codziennie

pierwsza kolejna

41 3674208

nie

41 3674208 lub osobiście na Konsoli Urologicznej

 

        Poradnia Ginekologiczna (PGIN)  Kierownik – dr Marcin Misiek

Rejestracja Główna/Call Center

codziennie

pierwsza kolejna

41 3674208

tak

41 3674208 lub osobiście  w Rejestracji Głównej

 

Poradnia Ginekologiczna Chorób Sutka   Kierownik – dr Marcin Misiek

Rejestracja Główna

codziennie oprócz piątku

pierwsza kolejna

nie

tak

nie

 

                   Poradnia Chirurgiczna    dr Wacław Berens

Rejestracja Główna

wtorek, środa, czwartek

pierwsza kolejna

nie

tak

nie

 

Poradnia Chirurgii Onkologicznej  (PCHIR)  gabinet 161   dr Jarosław Matykiewicz

Rejestracja w gabinecie 161/163

środa

pierwsza kolejna

413674160

nie

413674160

 

Poradnia Chirurgii Onkologicznej (PCHIR) gabinet 161 (dr Janusz Słuszniak)  Kierownik – dr Jarosław Matykiewicz

Rejestracja w gabinecie 161/164

wtorek, czwartek

pierwsza kolejna

413674160

nie

413674160

 

Poradnia Pomocy Psychologicznej (PPP)  Kierownik – mgr Małgorzata Piłat

Rejestracja Główna/Call Center

codziennie

pierwsza kolejna

41 3674208

tak

41 3674208 lub osobiście   w Rejestracji Głównej

 

Poradnia Pomocy Psychiatrycznej   (PSYCH) Kierownik – mgr Małgorzata Piłat

Rejestracja Główna/Call Center

codziennie

pierwsza kolejna

41 3674208

nie

41 3674208 lub osobiście   w Rejestracji Głównej

 

  Poradnia Onkologiczna (PON)  Gabinet Badań Pierwszorazowych    

Rejestracja Główna

codziennie

pierwsza kolejna

nie

tak

nie

 

Centrum
Udostępnij